A Vaszary Kolos Kórház már 2004 óta törekszik a határon átnyúló egészségügyi ellátás kialakítására és fejlesztésére a fekvőbeteg-ellátásban. A Kórház 2009-ben szerződést kötött a szlovák Dôvera magánbiztosítóval (továbbiakban Biztosító). Három részes sorozatunkban ennek előzményeit, a szerződés lényeges elemeit, a megvalósítás lépéseit, az elért eredményeket mutatjuk be.

A megvalósítás lépései a Kórházban

A megvalósítás első lépéseként a személyzeti feltételek kialakítására volt szükség. Felvételre került egy szlovák nyelvtudású munkatárs, akinek feladata lett a Biztosítóval való kapcsolattartás, az adminisztrációval kapcsolatos feladatok elvégzése, fordítási tevékenység, marketing-tevékenység, valamint a határon túli háziorvosokkal és szakorvosokkal való kapcsolattartás. Mindeközben a Kórházban kialakításra került a Központi Betegfelvételi Iroda, ahová szintén felvételre került egy szlovák nyelvtudású munkatárs, akinek feladata a jelentések elkészítésében való aktív közreműködés. Szükség volt a megvalósítás során a betegfogadáshoz elengedhetetlen informatikai háttér biztosítására, a beteg-beutalások rendjének a kialakítására, valamint a szakmai feltételek egyeztetésére a szlovákiai betegellátókkal.

Eredmények

Az eredmények, melyeket a Kórház az elmúlt több mint 3 év alatt elért a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban, a következőképpen foglalhatók össze.

A Dôvera-s ellátottak száma a 2010. évi 36 főről 2011. évre 56 főre, 2012. évre pedig már 111 főre, azaz több mint a háromszorosára növekedett. A betegek elsősorban továbbra is a Szemészet (szürkehályog-műtét), a Sebészet, a Traumatológia és a Belgyógyászati osztály szolgáltatásait veszik igénybe.

A Dôvera-s betegellátásból származó bevétel meghaladta azt az összeget, melyet az OEP-től kapott volna a Kórház ugyanezen betegekért. Ezen ellátásból származó bevétel a tavalyi évben meghaladta a 17 millió Ft-ot.

A kedvező bevételi adatok rámutatnak arra, hogy a jelenleginél lényegesen több beteget lásson el a Kórház a határon túlról. Az ágykihasználtság mutatószámai is egyértelműen jelzik, hogy van még kihasználatlan kapacitás, melyet a TVK miatt kizárólag fizetőbeteg-ellátással lehet kihasználni. A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokért járó plusz bevételek ma már a meglévő szerződéses viszony alapján biztos pluszforrást jelentenek a Kórháznak. A cél tehát a betegforgalom további növelése.

A betegforgalom növelésének ösztönzése céljából 2012. január 1-jétől bevezetésre került a Kórházban az ellátó osztályok részére egy érdekeltségi rendszer, mely szerint az ellátó osztály számára visszaforgatásra kerül Erzsébet-utalvány formájában negyedévente a Dôvera-s betegért járó finanszírozás 5%-a. Abban az esetben, ha az adott osztálynál a Dôvera-s beteg-esetszám az évi 20 főt meghaladja, úgy az ezen ellátásért járó finanszírozás 8%-a kerül visszaforgatásra. Továbbá, mivel a Kórházban már 2008 óta keretgazdálkodás folyik, így a Dôvera-s beteg érdekében felmerült, igazoltan felhasznált gyógyszer-szakmai anyag pótkeret formájában visszatérítésre kerül az adott osztály számára.

A betegforgalom növelésének további feltétele a marketing-tevékenység kiterjesztése a határon túlra, kapcsolatépítés a határon túli háziorvosokkal, szakorvosokkal, szórólapok terjesztése, bemutató rendezvények szervezése.

A betegellátás fejlesztésének irányvonalai

A határon átnyúló betegellátás fejlesztésének a jövőre vonatkozóan elsődlegesen a mentők határokon való átjárási feltételeinek biztosítására kell irányulniuk. Nem kevésbé fontos terület a telediagnosztikai lehetőségek kialakítása, a közös beutalási rend és dokumentáció létrehozása.

A Kórházban a határon átnyúló ellátás fejlesztésének egyik fő iránya a szerződés kibővítése a járóbeteg-ellátásra, elsősorban a diagnosztikai szolgáltatásokra.

A határon átnyúló egészségügyi ellátással összefüggő problémák

A határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban azonban nemcsak előnyök és lehetőségek járnak, hanem néhány esetben problémák merülnek fel, elsősorban a következő kérdések vonatkozásában.

Születéssel kapcsolatos kérdések.

Elhalálozással, temetkezéssel kapcsolatos kérdések.

Az abortusz elvégezhetőségének kérdései.

Nem teljes mértékben tisztázott a panaszügyek esetében a jogi háttér.

A Kórház esetében a nagy kérdés a jövő vonatkozásában, hogy hogyan tovább? A szerződés lejárati ideje 2013. szeptember 30. A Kórház szeretné a szerződést meghosszabbítani, és további ellátásokkal, osztályokkal bővíteni, hisz egy biztos plusz bevételi forrást jelent. A szerződés meghosszabbítása azonban nagyban függ az uniós irányelv hazai bevezetésének gyakorlatától, illetve a szlovákiai magánbiztosítók helyzetétől, esetleges államosításától.