A Vaszary Kolos Kórház már 2004 óta törekszik a határon átnyúló egészségügyi ellátás kialakítására és fejlesztésére a fekvőbeteg-ellátásban. A Kórház 2009-ben szerződést kötött a szlovák Dôvera magánbiztosítóval (továbbiakban Biztosító). Három részes sorozatunkban ennek előzményeit, a szerződés lényeges elemeit, a megvalósítás lépéseit, az elért eredményeket mutatjuk be.

Az egészségügyi együttműködés kialakulásának előzményei

Az együttműködéshez nagyban hozzájárult a földrajzi, történelmi háttér, a kedvező lakossági hozzáállás a Duna mindkét oldalán, a közös történelmi gyökerek, valamint az új Mária Valéria híd átadásával a Duna összetartó hatása. A népesség jelentős része érti és beszéli a magyar nyelvet, ami az orvosi ellátás elfogadása szempontjából jelentős. Szerepet játszott az Ister Granum eurorégió kialakulása, (az Ister Granum eurorégiót 2009. május 14-től EGTC együttműködés váltotta fel) valamint az, hogy Štúrovo az ellátási terület szélén helyezkedett el, mely fejlesztési és szervezési nehézségeket jelentett.

Az együttműködést segítették továbbá az uniós elképzelések és olyan nyugati minták, mint a Benelux államok, Svájc és Franciaország, ahol már kialakultak a határ menti együttműködések. Ezen kívül a Lisszaboni szerződés támogatja az Unió tagállamai közötti együttműködést.

Az együttműködést azonban elsősorban az idézte elő, hogy egészségügyi ellátási problémák jelentkeztek a szlovákiai Štúrovo környékén. A környékhez 23 település tartozik, a lakosság száma több mint 30.000. A háziorvosi ellátás körzetesített, a sürgősségi ellátás orvossal ellátott mentőgépkocsival lehetséges. A fekvőbeteg-ellátás Szlovákiában 55–70 km-re érhető el Štúrovotól, miközben az esztergomi kórház a hídon keresztül mindössze 5 km-re található. A járóbeteg-ellátás központja a Štúrovoi Poliklinika volt, melynek több éves kapcsolata volt az esztergomi kórházzal, tehát minden körülmény adott volt az együttműködés létrehozásához.

Hozzájárultak továbbá az együttműködéshez az esztergomi Kórházban lévő problémák és lehetőségek. Az esztergomi intézmény hasonlóan excentrikus központot jelent, távolsága a megyeszékhelytől valamint a fővárostól 50 km. A kórház 24 település, közel 100.000 lakosának nyújt ellátást a belgyógyászat, a kardiológia, a sebészet, a traumatológia, a szülészet-nőgyógyászat, a reumatológia, a fül-orr-gégészet, a szemészet, az intenzív ellátás, a gasztroenterológia, a nephrológia, a krónikus pszichiátria, a pszichiátria valamint a mozgásszervi rehabilitáció területén, mind fekvő-, mind pedig járóbeteg-ellátás tekintetében. Ezen kívül kiterjesztett ellátotti körrel rendelkezik a neurológia és a hospice ellátás. Az újonnan, 2012. július 1-jétől létrejött krónikus belgyógyászati ellátási területe 4 településre terjed ki, az ellátandó lakosságszám 35 ezer fő. Az intézményben jól felkészült szakorvosi gárda dolgozik (megyei szakfelügyeleti és szakkollégiumi tagok), a kórházban több szakmai területen II. progresszivitási szintű betegellátás folyik (kardiológia, gasztroenterológia, reumatológia, sebészet, neurológia, szemészet). 368 aktív ággyal és 105 krónikus ággyal rendelkezik a Kórház. A szakrendelők és ambulanciák száma 47, hozzá 7 gondozó és 6 diagnosztikai egység tartozik.

Az ismertség és a magas szakmai színvonal következményeként jelentős a területen kívül betegek ellátása is. Intézményünk folyamatos aktív fekvőbeteg-ellátást biztosít, működteti a pályázat útján megvalósított SO2 szintű sürgősségi ellátást. Az SO2 beindításának dátuma 2012. július 1. volt. Kiemelkedő szintű diagnosztikai háttérrel rendelkezik (RTG, UH, CT, Patológia-Citológia, Laboratórium, Transzfúziológia). Valamennyi szakmacsoportban működtet járóbeteg-szakellátást.

Kihasználatlan kapacitással rendelkezik több területen is, az ágykihasználtság mutatója 80%.

Az előzőek alapján azt lehet mondani, hogy a Kórház felkészült a határon átnyúló egészségügyi ellátás megvalósítására, bővítésére és fejlesztésére.