A Vaszary Kolos Kórház már 2004 óta törekszik a határon átnyúló egészségügyi ellátás kialakítására és fejlesztésére a fekvőbeteg-ellátásban. A Kórház 2009-ben szerződést kötött a szlovák Dôvera magánbiztosítóval (továbbiakban Biztosító). Három részes sorozatunkban ennek előzményeit, a szerződés lényeges elemeit, a megvalósítás lépéseit, az elért eredményeket mutatjuk be.

A szerződés megkötése, lényeges elemei

2009 elejétől megindultak a szerződési egyeztető tárgyalások a Kórház és a Dôvera biztosító között, majd 2009. október 16-án a szerződés aláírásra került és november 1-jétől lépett hatályba. Jelenleg kizárólag 24 órát meghaladó, megszakítás nélküli fekvőbeteg-ellátásra vonatkozik a szerződés

A szerződés kiemelten fontos elemei a következők:

A szerződés melléklete rögzíti azon kórházi osztályokat, melyeken a Dôvera-s biztosított beteg egészségügyi ellátást vehet igénybe. Minden egyes résztvevő osztály esetében az ellátás ára rögzítésre került euróban. Ezt az árat hospitalizációs átalánynak nevezzük. A Biztosító a hospitalizációs árjegyzék alapján téríti meg a Kórháznak a biztosított indokolt ellátását. Tehát a hospitalizációs átalány az adott osztályra vonatkozóan lett megállapítva, nem pedig egy adott beavatkozásra vagy diagnózisra.

A hospitalizációs átalány magában foglalja az összes olyan egészségügyi ellátásért járó térítést, amelyet a Kórház a biztosított részére nyújtott, valamint az összes költséget, amelyek a Kórháznál felmerültek a biztosított részére nyújtott egészségügyi ellátás során, beleértve az ellátás befejeztét követően végzett kontrollvizsgálatok költségeit.

A hospitalizációs átalány azonban nem tartalmazza ortopédia esetén a protéziseket, szemészet esetén a prémium lencsét, illetve a sztenteket. A szerződés külön melléklete tartalmazza az előzőek anyagköltségét, mely a hospitalizációs átalányon felül kerül megfizetésre. Az átalány továbbá nem tartalmazza az akut dialízis költségeit sem, mely szintén külön ár alapján kerül elvégzésre.

Betegek tervezett egészségügyi ellátására kizárólag a Biztosító előzetes hozzájárulásával van lehetőség. A Kórház azon nap során vehet fel biztosítottat hospitalizációra tervezett egészségügyi ellátás céljából, amelyet a Biztosító a hozzájárulásában meghatározott, vagy azt követően bármikor. Amennyiben a Biztosító ilyen napot nem határozott meg a hozzájárulásában, akkor leghamarabb a jóváhagyás napján vehető fel a beteg.

Az előzetes hozzájárulás alól kivételt képez az akut egészségügyi ellátás. A Kórház biztosítottat haladéktalan egészségügyi ellátás céljából a Biztosító előzetes hozzájárulása nélkül is felvehet, ennek tényét azonban köteles a bejelentő programon keresztül legkésőbb a hospitalizáció megkezdését követő első munkanapon jelenteni a Biztosítónak.

Az egészségügyi ellátás lejelentése a Biztosító által rendelkezésre bocsátott hospiCom programon keresztül történik. A Kórház köteles a programon keresztül jelenteni a beteg ellátásának megkezdését és befejezését.

Az ellátás befejeztét követően a Kórház köteles zárójelentést készíteni, melynek tartalmaznia kell

– azon gyógyszerek jegyzékét, amelyeket a Kórház a betegnek az ellátás során adott

– azon gyógyszerek jegyzékét, amelyeket felírni javasol

– az orvosok nevét, akik a gyógyszerek előírását javasolták

A Kórház a tárgyhót követő hó 10. napjáig elkészíti a jelentést és kiállítja a számlát a tárgyhóban nyújtott egészségügyi ellátásokról. A számla 30 napos fizetési határidőre és euróban kerül kiállításra (devizaszámla nyitási kötelezettséget vont maga után).

A Biztosító előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult ellenőrzést folytatni a Kórháznál. Az ellenőrzési tevékenység kiterjedhet:

– Az eszközök felhasználásának célszerűségére, hatékonyságára és gazdaságosságára.

– Az egészségügyi ellátás nyújtásának mértékére és minőségére.

– A szerződés feltételeinek betartására.