WeborvosPro - Portrétitle portréleírás http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre.html <![CDATA[Aki Szegeden Szent-Györgyivel egy szabóhoz járt]]> Sat, 28 Dec 2013 07:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/akiszegedenszent-gyorgyivelegyszabohozjart.html <![CDATA[Gyermekek a metafizikán innen]]> Mon, 04 Nov 2013 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/gyermekekametafizikaninnen.html <![CDATA[Dr. Bors Katalin kapta meg a Vas Imre-emlékérmet]]> Thu, 24 Oct 2013 07:39:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/drborskatalinkaptamegavasimre-emlekermet.html <![CDATA[E pluribus unum – nemzetközi tudásközpontot vízionál]]> Fri, 20 Sep 2013 07:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/epluribusunumanemzetkozitudaskozpontotvizional.html <![CDATA[Mindig az egész embert látta a betegben]]> Thu, 19 Sep 2013 07:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/mindigazegeszembertlattaabetegben.html <![CDATA[Átfogó változások a MOTESZ munkájában]]> Mon, 02 Sep 2013 07:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/atfogovaltozasokamoteszmunkajaban.html <![CDATA[Egy stratéga, erős érzelmi kötődéssel]]> Wed, 12 Jun 2013 07:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/egystrategaeroserzelmikotodessel.html <![CDATA[A virtuális korú Losonczy Hajna professzor]]> Fri, 07 Jun 2013 07:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/avirtualiskorulosonczyhajnaprofesszor.html <![CDATA[Derűlátóan távozik a posztjáról]]> Mon, 27 May 2013 07:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/derulatoantavozikaposztjarol.html <![CDATA[Az orvosi világjátékok első magyar aranyérme]]> Sat, 11 May 2013 07:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/azorvosivilagjatekokelsomagyararanyerme.html <![CDATA[Hatékony a betegnek, hasznos az országnak]]> Fri, 03 May 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/hatekonyabetegnekhasznosazorszagnak.html <![CDATA[Három évtized a rehabilitációs intézet vezetésében (2. rész)]]> Fri, 01 Feb 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/haromevtizedarehabilitaciosintezetvezeteseben(2resz).html <![CDATA[Három évtized a rehabilitációs intézet vezetésében (1. rész)]]> Thu, 31 Jan 2013 07:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/haromevtizedarehabilitaciosintezetvezeteseben(1resz).html <![CDATA[Harminchat év a mentőszolgálat élén]]> Thu, 29 Nov 2012 07:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/harminchatevamentoszolgalatelen.html <![CDATA[Minden pofon mellé kell egy rendőr (2. rész)]]> Sat, 27 Oct 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/mindenpofonmellekellegyrendor(2resz).html <![CDATA[Minden pofon mellé kell egy rendőr (1. rész)]]> Fri, 26 Oct 2012 07:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/mindenpofonmellekellegyrendor(1resz).html <![CDATA[Hektikus, mégis szép szakma a szívsebészé (2. rész)]]> Wed, 19 Sep 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/hektikusmegisszepszakmaaszivsebesze(2resz).html <![CDATA[Hektikus, mégis szép szakma a szívsebészé (1. rész)]]> Tue, 18 Sep 2012 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/hektikusmegisszepszakmaaszivsebesze(1resz).html <![CDATA[A beteg embernek nemcsak a betegségével, hanem a személyiségével is foglalkozni kell]]> Mon, 16 Jan 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/abetegemberneknemcsakabetegsegevelhanemaszemelyisegevelisfoglalkoznikell.html <![CDATA[Megvalósult álom]]> Sun, 20 Nov 2011 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/megvalosultalom.html <![CDATA[Stabilitás és beágyazottság]]> Tue, 20 Sep 2011 07:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/stabilitasesbeagyazottsag.html <![CDATA[Szolgáltatói szemlélet]]> Mon, 19 Sep 2011 07:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/szolgaltatoiszemlelet.html <![CDATA[META-viták a köz érdekében]]> Sun, 18 Sep 2011 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/meta-vitakakozerdekeben.html <![CDATA[Tizenöt év az informatikában]]> Fri, 16 Sep 2011 06:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/tizenotevazinformatikaban.html <![CDATA[A következő lépés Európa felé]]> Sun, 11 Sep 2011 07:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/akovetkezolepeseuropafele.html <![CDATA[Útkeresés]]> Sun, 21 Aug 2011 10:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/utkereses.html <![CDATA[Szívügyünk]]> Mon, 08 Aug 2011 10:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/szivugyunk.html <![CDATA[Alapkutatásból rákgyógyszer]]> Sun, 31 Jul 2011 17:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/alapkutatasbolrakgyogyszer.html <![CDATA[A jókedv más mentalitást kölcsönöz az embereknek – ráadásul nem kerül semmibe]]> Tue, 19 Jul 2011 14:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/ajokedvmasmentalitastkolcsonozazembereknekaraadasulnemkerulsemmibe.html <![CDATA[Egészségügyünk egykor és ma egy kiemelkedő orvosi pálya tükrében]]> Sat, 09 Jul 2011 11:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/portre/egeszsegugyunkegykoresmaegykiemelkedoorvosipalyatukreben.html