WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet.html <![CDATA[A modern idegélettan megalapítója – Sir Charles Scott Sherrington-portré]]> Mon, 30 Dec 2013 07:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/amodernidegelettanmegalapitojansircharlesscottsherrington-portre.html <![CDATA[ANNO – Decemberben történt]]> Fri, 27 Dec 2013 07:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annondecemberbentortent.html <![CDATA[ANNO – Novemberben történt]]> Sat, 14 Dec 2013 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annonnovemberbentortent.html <![CDATA[Otto Heinrich Warburg-portré]]> Sat, 07 Dec 2013 07:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/ottoheinrichwarburg-portre.html <![CDATA[ANNO – Októberben történt 2013]]> Sat, 02 Nov 2013 08:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoaoktoberbentortent2013.html <![CDATA[ANNO – Szeptemberben történt]]> Sat, 12 Oct 2013 07:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoaszeptemberbentortent.html <![CDATA[A német medicina pápája – Rudolf Virchow-portré]]> Sat, 05 Oct 2013 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/anemetmedicinapapajaarudolfvirchow-portre.html <![CDATA[ANNO 2013 – Július-augusztusban történt]]> Sat, 03 Aug 2013 07:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/anno2013ajulius-augusztusbantortent.html <![CDATA[Az utókor mossa kezét]]> Sat, 27 Jul 2013 07:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/azutokormossakezet.html <![CDATA[A melankolikus géniusz – Karl Landsteiner-portré]]> Sat, 13 Jul 2013 07:34:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/amelankolikusgeniuszakarllandsteiner-portre.html <![CDATA[ANNO – Júniusban történt]]> Sat, 06 Jul 2013 07:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoajuniusbantortent.html <![CDATA[Aki íróként is gyógyított – Németh László-portré]]> Sat, 08 Jun 2013 07:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/akiirokentisgyogyitottanemethlaszlo-portre.html <![CDATA[ANNO – Májusban történt]]> Sat, 01 Jun 2013 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoamajusbantortent.html <![CDATA[ANNO – Áprilisban történt]]> Sat, 04 May 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoaaprilisbantortent.html <![CDATA[Fél évszázad a gyógyítás szolgálatában – Pető Ernő-portré]]> Sat, 20 Apr 2013 08:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/felevszazadagyogyitasszolgalatabanapetoerno-portre.html <![CDATA[Báró Korányi Frigyes (1827–1913)]]> Sat, 30 Mar 2013 07:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/barokoranyifrigyes(1827a1913).html <![CDATA[ANNO – Márciusban történt]]> Sat, 23 Mar 2013 08:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoamarciusbantortent.html <![CDATA[In memoriam dr. Tiszolczy Lajos (1896–1987) (Lajkó bácsi emlékéhez)]]> Sat, 16 Mar 2013 07:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/inmemoriamdrtiszolczylajos(1896a1987)(lajkobacsiemlekehez).html <![CDATA[A múltban gyökerező jelen nélkül nincs ígéretes jövő]]> Sat, 09 Mar 2013 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/amultbangyokerezojelennelkulnincsigeretesjovo.html <![CDATA[ANNO – Januárban-februárban történt]]> Sat, 02 Mar 2013 07:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoajanuarban-februarbantortent.html <![CDATA[ANNO – decemberben történt]]> Sat, 09 Feb 2013 08:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoadecemberbentortent.html <![CDATA[Szükség van példaképekre – Szentágothai János portré]]> Sat, 02 Feb 2013 06:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/szuksegvanpeldakepekreaszentagothaijanosportre.html <![CDATA[Az utolsó polihisztorok egyike – Krepuska Géza-portré]]> Sat, 01 Dec 2012 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/azutolsopolihisztorokegyikeakrepuskageza-portre.html <![CDATA[ANNO – novemberben történt]]> Sat, 17 Nov 2012 12:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoanovemberbentortent.html <![CDATA[ANNO – Októberben történt]]> Fri, 02 Nov 2012 08:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoaoktoberbentortent.html <![CDATA[ANNO – július-augusztusban történt]]> Sat, 18 Aug 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/annoajulius-augusztusbantortent.html <![CDATA[Orvostörténeti múzeum nyílik Rómában]]> Tue, 10 Jul 2012 08:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvostortenet/orvostortenetimuzeumnyilikromaban.html