WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara.html <![CDATA[Életem másban folytatom]]> Mon, 06 Jan 2014 07:15:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/eletemmasbanfolytatom.html <![CDATA[Ha mindenki feladja, soha nem lesz eredmény]]> Fri, 03 Jan 2014 07:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/hamindenkifeladjasohanemleszeredmeny.html <![CDATA[Magyar Egészségügy – 2013]]> Tue, 31 Dec 2013 06:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/magyaregeszsegugyn2013.html <![CDATA[Az új élet]]> Fri, 20 Dec 2013 07:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/azujelet.html <![CDATA[Állásfoglalás a szervátültetésről]]> Fri, 06 Dec 2013 07:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/allasfoglalasaszervatultetesrol.html <![CDATA[Betegek, de gyógyítanak]]> Thu, 05 Dec 2013 07:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/betegekdegyogyitanak.html <![CDATA[Már nem jönnek a szlovák gyógyítók]]> Wed, 04 Dec 2013 07:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/marnemjonnekaszlovakgyogyitok.html <![CDATA[Szeresd felebarátodat…]]> Mon, 02 Dec 2013 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/szeresdfelebaratodath.html <![CDATA[Nehéz ma az őrködés]]> Mon, 11 Nov 2013 07:35:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/nehezmaazorkodes.html <![CDATA[„Statisztikák mesélnek énrólam…”]]> Sat, 09 Nov 2013 07:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/bstatisztikakmeselnekenrolamhr.html <![CDATA[Életünket és vérünket…]]> Mon, 28 Oct 2013 07:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/eletunketesverunketab.html <![CDATA[Egymás nélkül biztos a kudarc]]> Wed, 02 Oct 2013 07:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/egymasnelkulbiztosakudarc.html <![CDATA[Tájékoztatás]]> Tue, 01 Oct 2013 07:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/tajekoztatas.html <![CDATA[Meddig bírjuk még?]]> Fri, 27 Sep 2013 06:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/meddigbirjukmeg.html <![CDATA[Szőr, pollen, atka és a többiek]]> Tue, 27 Aug 2013 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/szorpollenatkaesatobbiek.html <![CDATA[Emberközpontú egészségpolitikát! – Látlelet 2013]]> Mon, 05 Aug 2013 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/emberkozpontuegeszsegpolitikatalatlelet2013.html <![CDATA[Az orvosszakma a tisztességét és a tudását nyújtja (2. rész)]]> Thu, 01 Aug 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/azorvosszakmaatisztessegetesatudasatnyujtja(2resz).html <![CDATA[Az orvosszakma a tisztességét és a tudását nyújtja (1. rész)]]> Wed, 31 Jul 2013 08:24:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/azorvosszakmaatisztessegetesatudasatnyujtja(1resz).html <![CDATA[Keleten a helyzet megváltozott]]> Tue, 30 Jul 2013 07:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/keletenahelyzetmegvaltozott.html <![CDATA[Ecce homo…]]> Fri, 26 Jul 2013 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/eccehomoab.html <![CDATA[Kevesebb, vagy több orvos megy külföldre dolgozni?]]> Fri, 19 Jul 2013 14:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/kevesebbvagytobborvosmegykulfoldredolgozni.html <![CDATA[Nem mindegy, hogy mit fogyaszt a beteg]]> Wed, 10 Jul 2013 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/nemmindegyhogymitfogyasztabeteg.html <![CDATA[A MOK közzéteszi díjtételajánlását]]> Mon, 01 Jul 2013 07:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/amokkozzeteszidijtetelajanlasat.html <![CDATA[Védharc a végeken]]> Thu, 27 Jun 2013 06:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/vedharcavegeken.html <![CDATA[Nem értem]]> Tue, 25 Jun 2013 07:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/nemertem.html <![CDATA[Az allergiáról beszélnek az Orvosi Műhelyben]]> Tue, 18 Jun 2013 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/azallergiarolbeszelnekazorvosimuhelyben.html <![CDATA[Egy kattintás az egészségünk felméréséért]]> Tue, 11 Jun 2013 07:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/egykattintasazegeszsegunkfelmereseert.html <![CDATA[Gólhelyzetben a sportorvosok]]> Tue, 04 Jun 2013 06:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/golhelyzetbenasportorvosok.html <![CDATA[Szorul a nadrágszíj]]> Mon, 03 Jun 2013 07:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/szorulanadragszij.html <![CDATA[„Csak nem egy ilyen rozzanttal fog járni?”]]> Sat, 25 May 2013 07:43:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/orvoskamara/acsaknemegyilyenrozzanttalfogjarnia.html