WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet.html <![CDATA[Megjelent!]]> Thu, 02 Jan 2014 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/megjelent.html <![CDATA[A zene minden múzsához közelebb visz]]> Sat, 23 Nov 2013 07:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/azenemindenmuzsahozkozelebbvisz.html <![CDATA[Lehet más az orvosképzés]]> Fri, 15 Nov 2013 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/lehetmasazorvoskepzes.html <![CDATA[Színház az egész…]]> Sat, 19 Oct 2013 07:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/szinhazazegeszab.html <![CDATA[Látvány, zene, szó – piknik a szabadban]]> Fri, 02 Aug 2013 07:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/latvanyzeneszoapiknikaszabadban.html <![CDATA[Akik a tollat nemcsak receptírásra használják]]> Sat, 18 May 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/akikatollatnemcsakreceptirasrahasznaljak.html <![CDATA[A zene mint gyógyító erő]]> Sat, 13 Apr 2013 08:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/azenemintgyogyitoero.html <![CDATA[Tavaszi zsongás a kultúrában is]]> Sat, 06 Apr 2013 08:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/tavaszizsongasakulturabanis.html <![CDATA[„… száj nélkül is, szájamban sebbel…”]]> Sat, 23 Feb 2013 08:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/aabszajnelkulisszajambansebbelaba.html <![CDATA[PsyArt24: Művészettel a stigmák ellen]]> Wed, 12 Dec 2012 06:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/psyart24:muveszettelastigmakellen.html <![CDATA[Betűszemezgető]]> Sat, 08 Dec 2012 07:43:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/betuszemezgeto.html <![CDATA[Kiállítás Szentágothai János akvarelljeiből]]> Sun, 18 Nov 2012 09:52:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/kiallitasszentagothaijanosakvarelljeibol.html <![CDATA[Rajzban írják le kedvenc orvosukat]]> Sun, 18 Nov 2012 08:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/rajzbanirjaklekedvencorvosukat.html <![CDATA[Megelevenedő történelem – gondolatok „A király beszéde” című film kapcsán]]> Sat, 10 Nov 2012 07:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/megelevenedotortenelemagondolatokaakiralybeszedeacimufilmkapcsan.html <![CDATA[Festményaukció a Down-betegek megsegítésére]]> Wed, 17 Oct 2012 12:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/festmenyaukcioadown-betegekmegsegitesere.html <![CDATA[Újrafestett valóság a Magyar Nemzeti Galériában]]> Sat, 25 Aug 2012 18:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/ujrafestettvalosagamagyarnemzetigaleriaban.html <![CDATA[Julie Andrews újra énekelhet?]]> Wed, 22 Aug 2012 08:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/julieandrewsujraenekelhet.html <![CDATA[Író és képzőművész orvosok találkozója]]> Mon, 20 Aug 2012 08:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/iroeskepzomuveszorvosoktalalkozoja.html <![CDATA[Képzőművészeti tárlat betegeknek, gyógyítóknak]]> Tue, 10 Jul 2012 09:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/kepzomuveszetitarlatbetegeknekgyogyitoknak.html <![CDATA[Ingyenes a zene a fogorvosi rendelőkben]]> Sat, 17 Mar 2012 08:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/ingyenesazeneafogorvosirendelokben.html <![CDATA[A halláskárosodás formálta Beethoven zenéjét]]> Tue, 27 Dec 2011 09:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/ahallaskarosodasformaltabeethovenzenejet.html <![CDATA[Félmilliós adományt énekeltek össze a Szená-Torok]]> Tue, 22 Nov 2011 11:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/felmilliosadomanytenekeltekosszeaszena-torok.html <![CDATA[Psychart24: jövő héten nyílik a tárlat]]> Tue, 18 Oct 2011 11:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/psychart24:jovohetennyilikatarlat.html <![CDATA[Rockzenére operálnak az angol sebészek]]> Thu, 06 Oct 2011 08:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/rockzenereoperalnakazangolsebeszek.html <![CDATA[Orvos-művészek találkozója Dunaújvárosban]]> Thu, 01 Sep 2011 07:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/orvos-muveszektalalkozojadunaujvarosban.html <![CDATA[Nemzetközi művészeti pályázat a bioetikáról]]> Mon, 13 Jun 2011 17:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/muveszet/nemzetkozimuveszetipalyazatabioetikarol.html