WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle.html <![CDATA[Elvégezték itthon az első gyermek-tüdőátültetést]]> Tue, 17 Apr 2018 07:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elvegeztekitthonazelsogyermek-tudoatultetest.html <![CDATA[600 forintot érnek kilónként a régi mobilok]]> Tue, 17 Apr 2018 07:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/600forintoternekkilonkentaregimobilok.html <![CDATA[Kórházkrízis - Az ÁNTSZ lehet a döntőbíró]]> Tue, 17 Apr 2018 07:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/korhazkrizis-azantszlehetadontobiro.html <![CDATA[Életműdíjat kapott prof. dr. Szilvási István]]> Tue, 17 Apr 2018 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/eletmudijatkapottprofdrszilvasiistvan.html <![CDATA[A gyöngyösi kórház is nyert a választással]]> Mon, 16 Apr 2018 08:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/agyongyosikorhazisnyertavalasztassal.html <![CDATA[Egy egész korosztály válhat védtelenné]]> Mon, 16 Apr 2018 07:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/egyegeszkorosztalyvalhatvedtelenne.html <![CDATA[Megbírságolták az egri kórházigazgatót]]> Mon, 16 Apr 2018 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megbirsagoltakazegrikorhazigazgatot.html <![CDATA[Magyarországon is összeállítják az ikertérképet]]> Sat, 14 Apr 2018 11:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/magyarorszagonisosszeallitjakazikerterkepet.html <![CDATA[Világszínvonalú lesz az SZTE új Fejközpontja]]> Sat, 14 Apr 2018 10:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/vilagszinvonaluleszazszteujfejkozpontja.html <![CDATA[Kitüntették a napi étrendünket újraértelmező orvost]]> Sat, 14 Apr 2018 09:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kituntettekanapietrendunketujraertelmezoorvost.html <![CDATA[Elhunyt dr. Pikó Károly, a debreceni focicsapat orvosa]]> Sat, 14 Apr 2018 08:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elhunytdrpikokarolyadebrecenifocicsapatorvosa.html <![CDATA[Megindokolta az ÁEEK, miért is kéri vissza a pénzt]]> Sat, 14 Apr 2018 08:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megindokoltaazaeekmiertiskerivisszaapenzt.html <![CDATA[Nem kapott segítséget a gödöllői tüdőgondozó]]> Sat, 14 Apr 2018 08:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemkapottsegitsegetagodolloitudogondozo.html <![CDATA[Újabb kétmilliós büntetés az állami kórházfenntartónak]]> Sat, 14 Apr 2018 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ujabbketmilliosbuntetesazallamikorhazfenntartonak.html <![CDATA[Rendőrt hívtak a miskolci kórházra]]> Sat, 14 Apr 2018 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/rendorthivtakamiskolcikorhazra.html <![CDATA[Beszáll-e a Fidesz-holdudvar az egészségügyi piacba?]]> Fri, 13 Apr 2018 08:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/beszall-eafidesz-holdudvarazegeszsegugyipiacba.html <![CDATA[Mit várnak a szakértők az egészségpolitikától?]]> Fri, 13 Apr 2018 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mitvarnakaszakertokazegeszsegpolitikatol.html <![CDATA[Ötmilliárdos pályázati támogatás önkormányzatoknak]]> Fri, 13 Apr 2018 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/otmilliardospalyazatitamogatasonkormanyzatoknak.html <![CDATA[Döntött a Kúria. Véget ért a spermakrízis!]]> Fri, 13 Apr 2018 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/dontottakuriavegetertaspermakrizis.html <![CDATA[Tiltakoznak a művese állomás bezárása ellen]]> Fri, 13 Apr 2018 06:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tiltakoznakamuveseallomasbezarasaellen.html <![CDATA[Milliárdokat vesznek el a kórházaktól]]> Fri, 13 Apr 2018 06:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/milliardokatvesznekelakorhazaktol.html <![CDATA[A finanszírozás múltja, jelene és jövője]]> Thu, 12 Apr 2018 08:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/afinanszirozasmultjajeleneesjovoje.html <![CDATA[Bravúros újraélesztés történt Budapesten]]> Thu, 12 Apr 2018 08:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/bravurosujraelesztestortentbudapesten.html <![CDATA[Tanuljanak az orvosok a kórházsorozatokból]]> Thu, 12 Apr 2018 05:34:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tanuljanakazorvosokakorhazsorozatokbol.html <![CDATA[Ezért adta el Lantos Csaba a Róbert Magánkórházat]]> Thu, 12 Apr 2018 05:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ezertadtaellantoscsabaarobertmagankorhazat.html <![CDATA[Eladja magánkórházát a magyar milliárdos]]> Wed, 11 Apr 2018 09:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/eladjamagankorhazatamagyarmilliardos.html <![CDATA[Még nem tudni, szétszedik-e az EMMI-t]]> Wed, 11 Apr 2018 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megnemtudniszetszedik-eazemmi-t.html <![CDATA[Negyvenegymilliárdos plusz a Richternél]]> Wed, 11 Apr 2018 07:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/negyvenegymilliardospluszarichternel.html <![CDATA[Emberi csontokba kódolt kórtörténetek]]> Wed, 11 Apr 2018 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/embericsontokbakodoltkortortenetek.html <![CDATA[Négy év alatt tizenegyezer új rákbeteg]]> Wed, 11 Apr 2018 06:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/negyevalatttizenegyezerujrakbeteg.html