WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle.html <![CDATA[Szeretné megmenteni mások életét?]]> Sun, 17 Dec 2017 08:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szeretnemegmentenimasokeletet.html <![CDATA[Veszedelmes járvány robbant ki a lengyeleknél]]> Sun, 17 Dec 2017 08:43:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/veszedelmesjarvanyrobbantkialengyeleknel.html <![CDATA[Fizetnek - Fordulat a magyar kórházakban]]> Sun, 17 Dec 2017 08:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/fizetnek-fordulatamagyarkorhazakban.html <![CDATA[Kegyetlenség vagy színtiszta észszerűség?]]> Sat, 16 Dec 2017 08:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kegyetlensegvagyszintisztaeszszeruseg.html <![CDATA[A Facebook árthat a mentális egészségnek]]> Sat, 16 Dec 2017 08:52:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/afacebookarthatamentalisegeszsegnek.html <![CDATA[Hiányzó, nem helyettesíthető gyógyszer]]> Sat, 16 Dec 2017 08:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/hianyzonemhelyettesithetogyogyszer.html <![CDATA[Hazaküldték a kórházból, otthon meghalt]]> Sat, 16 Dec 2017 08:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/hazakuldtekakorhazbolotthonmeghalt.html <![CDATA[Kevesebb a donor, kevesebb transzplantáció]]> Sat, 16 Dec 2017 08:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kevesebbadonorkevesebbtranszplantacio.html <![CDATA[Sztrájkkészültséget emlegetnek a csalódott egészségügyiek ]]> Sat, 16 Dec 2017 08:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/sztrajkkeszultsegetemlegetnekacsalodottegeszsegugyiek.html <![CDATA[Megújul és modernizálódik a Semmelweis Egyetem]]> Sat, 16 Dec 2017 08:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megujulesmodernizalodikasemmelweisegyetem.html <![CDATA[Kell egy kis idő a digitális egészségügyhöz]]> Sat, 16 Dec 2017 08:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kellegykisidoadigitalisegeszsegugyhoz.html <![CDATA[Mi fán terem az egynapos sebészet?]]> Fri, 15 Dec 2017 10:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mifanteremazegynapossebeszet.html <![CDATA[A hidroterápiás kórházi medencéért gyűjtöttek]]> Fri, 15 Dec 2017 08:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ahidroterapiaskorhazimedenceertgyujtottek.html <![CDATA[WHO: nem veszélyes az orvosi marihuána]]> Fri, 15 Dec 2017 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/who:nemveszelyesazorvosimarihuana.html <![CDATA[Ideje lenne csökkenteni a gyógyszeripari terheket!]]> Fri, 15 Dec 2017 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/idejelennecsokkenteniagyogyszeripariterheket.html <![CDATA[A kórházak krónikus eladósodása felszámolható]]> Fri, 15 Dec 2017 07:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akorhazakkronikuseladosodasafelszamolhato.html <![CDATA[Érdekes statisztika a magyar betegségekről]]> Fri, 15 Dec 2017 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/erdekesstatisztikaamagyarbetegsegekrol.html <![CDATA[Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj]]> Fri, 15 Dec 2017 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szent-gyorgyialbertorvosidij.html <![CDATA[Mérgezés Komádiban: már mindenki jól van]]> Fri, 15 Dec 2017 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mergezeskomadiban:marmindenkijolvan.html <![CDATA[Méltányos elbírálás daganatos betegeknek]]> Fri, 15 Dec 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/meltanyoselbiralasdaganatosbetegeknek.html <![CDATA[Már az ügyészség szerint is súlyos a Korányi-projekt]]> Fri, 15 Dec 2017 06:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/marazugyeszsegszerintissulyosakoranyi-projekt.html <![CDATA[Krónikus baj lett a gyógyszerhiány]]> Thu, 14 Dec 2017 15:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kronikusbajlettagyogyszerhiany.html <![CDATA[Mennyi lesz a svábhegyi nővérszálló felújítása?]]> Thu, 14 Dec 2017 08:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mennyileszasvabhegyinoverszallofelujitasa.html <![CDATA[Látáskutató szoftver a magyaroktól]]> Thu, 14 Dec 2017 08:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/lataskutatoszoftveramagyaroktol.html <![CDATA[Informatika az egészségügy szolgálatában]]> Thu, 14 Dec 2017 08:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/informatikaazegeszsegugyszolgalataban.html <![CDATA[A kórházak érdeke is a szabályos beszerzés]]> Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akorhazakerdekeisaszabalyosbeszerzes.html <![CDATA[Brutális árakon adják a mentes élelmiszereket]]> Thu, 14 Dec 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/brutalisarakonadjakamenteselelmiszereket.html <![CDATA[A köztévé adását kell nézni a csepeli szakrendelőben]]> Thu, 14 Dec 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akozteveadasatkellnezniacsepeliszakrendeloben.html <![CDATA[Így változik a táppénz 2018-ban]]> Thu, 14 Dec 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/igyvaltozikatappenz2018-ban.html <![CDATA[Így emelkedik jövőre az egészségügyi járulék]]> Wed, 13 Dec 2017 12:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/igyemelkedikjovoreazegeszsegugyijarulek.html