WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle.html <![CDATA[Vizsgálni fogják, beszámítható-e a pécsi fekete angyal]]> Mon, 26 Jun 2017 10:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/vizsgalnifogjakbeszamithato-eapecsifeketeangyal.html <![CDATA[Lombikbébi: mérleg a változás előtt]]> Mon, 26 Jun 2017 08:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/lombikbebi:merlegavaltozaselott.html <![CDATA[20 évét ünnepelte az onkoradiológiai központ]]> Mon, 26 Jun 2017 08:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/20evetunnepelteazonkoradiologiaikozpont.html <![CDATA[Kétmilliárd jutott külföldi gyógykezelésre]]> Mon, 26 Jun 2017 07:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ketmilliardjutottkulfoldigyogykezelesre.html <![CDATA[Az egészségé volt a főszerep Mindszenten]]> Mon, 26 Jun 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azegeszsegevoltafoszerepmindszenten.html <![CDATA[Kórházhisztériában nem lesz hiány]]> Mon, 26 Jun 2017 06:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/korhazhiszteriabannemleszhiany.html <![CDATA[Van-e hepatitis E-vírus a hazai húsokban?]]> Mon, 26 Jun 2017 06:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/van-ehepatitise-virusahazaihusokban.html <![CDATA[Ellenőrizzük az autót, mielőtt útra kelünk!]]> Mon, 26 Jun 2017 06:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ellenorizzukazautotmielottutrakelunk.html <![CDATA[A közvécé nem közfeladat, csak vállalkozás]]> Mon, 26 Jun 2017 06:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akozvecenemkozfeladatcsakvallalkozas.html <![CDATA[Nem akarnak rabokkal együtt gyógyulni]]> Mon, 26 Jun 2017 05:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemakarnakrabokkalegyuttgyogyulni.html <![CDATA[Kritikus az orvoslétszám a jászberényi kórházban]]> Sat, 24 Jun 2017 13:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kritikusazorvosletszamajaszberenyikorhazban.html <![CDATA[Nem tudnak IKEA-ba szerződött kollégáról]]> Sat, 24 Jun 2017 08:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemtudnakikea-baszerzodottkollegarol.html <![CDATA[Nem elég az európai egészségbiztosítási kártya]]> Sat, 24 Jun 2017 07:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemelegazeuropaiegeszsegbiztositasikartya.html <![CDATA[Azbesztper: botrányos ítélet, veszett a beteg]]> Fri, 23 Jun 2017 08:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azbesztper:botranyositeletveszettabeteg.html <![CDATA[A szakma vitatkozik, addig a laikusokat kérdezik]]> Fri, 23 Jun 2017 08:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/aszakmavitatkozikaddigalaikusokatkerdezik.html <![CDATA[Kell-e börtönkóház Berettyóújfaluba?]]> Fri, 23 Jun 2017 08:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kell-ebortonkohazberettyoujfaluba.html <![CDATA[Mankót kapnak az alapellátás dolgozói]]> Fri, 23 Jun 2017 07:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mankotkapnakazalapellatasdolgozoi.html <![CDATA[Megállt a költségvetési intézmények adósságnövekedése ]]> Fri, 23 Jun 2017 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megalltakoltsegvetesiintezmenyekadossagnovekedese.html <![CDATA[Közel ötszáz kórházi ápoló ment el tavaly]]> Fri, 23 Jun 2017 07:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kozelotszazkorhaziapolomenteltavaly.html <![CDATA[Idén még nem kezdik el a szuperkórházak építését]]> Fri, 23 Jun 2017 06:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/idenmegnemkezdikelaszuperkorhazakepiteset.html <![CDATA[Közbeszerzés: Nem cserélik le a lélegeztetőgépeket]]> Fri, 23 Jun 2017 05:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kozbeszerzes:nemcsereliklealelegeztetogepeket.html <![CDATA[A gyereket beoltatjuk, magunkat nem]]> Fri, 23 Jun 2017 05:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/agyereketbeoltatjukmagunkatnem.html <![CDATA[Tragikus számok az egészségügyről]]> Fri, 23 Jun 2017 05:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tragikusszamokazegeszsegugyrol.html <![CDATA[Szülés után egy nappal kiengednék az anyát és a babát]]> Thu, 22 Jun 2017 11:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szulesutanegynappalkiengednekazanyatesababat.html <![CDATA[Itt a kenyérforradalom - van hozzá kisokos ]]> Thu, 22 Jun 2017 09:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ittakenyerforradalom-vanhozzakisokos.html <![CDATA[Tárgyalások kezdődnek a fogászatokról]]> Thu, 22 Jun 2017 08:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/targyalasokkezdodnekafogaszatokrol.html <![CDATA[Nem az IKEA az egészségügy gyilkosa]]> Thu, 22 Jun 2017 08:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemazikeaazegeszsegugygyilkosa.html <![CDATA[Százmilliót vonnának el a kórházaktól]]> Thu, 22 Jun 2017 08:35:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szazmilliotvonnanakelakorhazaktol.html <![CDATA[Más is kiválthatja a beteg helyett az e-receptet]]> Thu, 22 Jun 2017 08:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/masiskivalthatjaabeteghelyettaze-receptet.html <![CDATA[Ónodi-Szűcs: csökken a lemaradásunk]]> Thu, 22 Jun 2017 07:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/onodi-szucs:csokkenalemaradasunk.html