WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle.html <![CDATA[9002 orvos mehetett külföldre 14 év alatt]]> Mon, 19 Mar 2018 08:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/9002orvosmehetettkulfoldre14evalatt.html <![CDATA[3D-s nyomtatóból jön a jó (?) halál ]]> Mon, 19 Mar 2018 07:43:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/3d-snyomtatoboljonajo()halal.html <![CDATA[20 ezer magyar vesz részt évente a kísérletekben]]> Mon, 19 Mar 2018 07:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/20ezermagyarveszreszteventeakiserletekben.html <![CDATA[Az influenza szövődményei is veszélyesek]]> Mon, 19 Mar 2018 07:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azinfluenzaszovodmenyeiisveszelyesek.html <![CDATA[Pozitívumok is voltak az országjelentésben]]> Mon, 19 Mar 2018 07:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/pozitivumokisvoltakazorszagjelentesben.html <![CDATA[Okos-protézis és stroke-riasztó is készül Egerben]]> Mon, 19 Mar 2018 06:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/okos-protezisesstroke-riasztoiskeszulegerben.html <![CDATA[Ez gátolja a magyar egészségügy fejlődését]]> Mon, 19 Mar 2018 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ezgatoljaamagyaregeszsegugyfejlodeset.html <![CDATA[Egyre több fiatal jár a fővárosi fürdőkbe]]> Mon, 19 Mar 2018 06:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/egyretobbfiataljarafovarosifurdokbe.html <![CDATA[Konzílium az egészségügy megmentéséről]]> Mon, 19 Mar 2018 06:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/konziliumazegeszsegugymegmenteserol.html <![CDATA[Ez a legújabb átverés a kórházakban]]> Sun, 18 Mar 2018 09:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ezalegujabbatveresakorhazakban.html <![CDATA[Új rendelőintézetet kapnak a pécsiek]]> Sun, 18 Mar 2018 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ujrendelointezetetkapnakapecsiek.html <![CDATA[Már 192 ember fagyott halálra ősz óta]]> Sun, 18 Mar 2018 07:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mar192emberfagyotthalalraoszota.html <![CDATA[Egyre több a fiatal pszichiátriai beteg]]> Sun, 18 Mar 2018 07:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/egyretobbafiatalpszichiatriaibeteg.html <![CDATA[Debrecenben a jövő gyógyítói tanácskoztak]]> Sun, 18 Mar 2018 06:39:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/debrecenbenajovogyogyitoitanacskoztak.html <![CDATA[Aki halat eszik, műanyagot is eszik]]> Sat, 17 Mar 2018 08:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akihalateszikmuanyagotiseszik.html <![CDATA[A fertőzéseket előznék meg Mohácson]]> Sat, 17 Mar 2018 08:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/afertozeseketeloznekmegmohacson.html <![CDATA[Több és korszerű jármű kerül a légimentőkhöz]]> Sat, 17 Mar 2018 07:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tobbeskorszerujarmukerulalegimentokhoz.html <![CDATA[Forrong a romániai egészségügy]]> Sat, 17 Mar 2018 07:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/forrongaromaniaiegeszsegugy.html <![CDATA[Utcára vonulnak az egészségügyi dolgozók is]]> Sat, 17 Mar 2018 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/utcaravonulnakazegeszsegugyidolgozokis.html <![CDATA[1848: kórházak a forradalom idején]]> Fri, 16 Mar 2018 10:39:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/1848:korhazakaforradalomidejen.html <![CDATA[Egészségnevelési versenyben a szolnoki iskolások]]> Fri, 16 Mar 2018 08:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/egeszsegnevelesiversenybenaszolnokiiskolasok.html <![CDATA[Elkeserítő listán került élvonalba Magyarország]]> Fri, 16 Mar 2018 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elkeseritolistankerultelvonalbamagyarorszag.html <![CDATA[Visszavonulóban a kanyaró Kárpátalján]]> Fri, 16 Mar 2018 06:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/visszavonulobanakanyarokarpataljan.html <![CDATA[Az egészségügy a legfőbb probléma a magyarok szerint]]> Wed, 14 Mar 2018 09:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azegeszsegugyalegfobbproblemaamagyarokszerint.html <![CDATA[Ez lehet a végső csapás a daganatokra]]> Wed, 14 Mar 2018 09:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ezlehetavegsocsapasadaganatokra.html <![CDATA[Amikor automata adagolja a gyógyszereket]]> Wed, 14 Mar 2018 09:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/amikorautomataadagoljaagyogyszereket.html <![CDATA[A fél ország nem mos kezet vécézés után]]> Wed, 14 Mar 2018 08:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/afelorszagnemmoskezetvecezesutan.html <![CDATA[Nem ostromolják a külföldi betegek a magyar kórházakat]]> Wed, 14 Mar 2018 08:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemostromoljakakulfoldibetegekamagyarkorhazakat.html <![CDATA[Húszmilliárd forint a betegek biztonságára]]> Wed, 14 Mar 2018 07:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/huszmilliardforintabetegekbiztonsagara.html <![CDATA[Elkeserítő hír jött a magyar kórházakból]]> Wed, 14 Mar 2018 07:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elkeseritohirjottamagyarkorhazakbol.html