WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle.html <![CDATA[Hogyan alakul a gyermek szexuális identitása?]]> Fri, 18 Aug 2017 08:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/hogyanalakulagyermekszexualisidentitasa.html <![CDATA[A szervezők szerint biztonságos lesz a kaland]]> Fri, 18 Aug 2017 08:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/aszervezokszerintbiztonsagosleszakaland.html <![CDATA[Nem túl rózsásak a megyei számok]]> Fri, 18 Aug 2017 08:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemtulrozsasakamegyeiszamok.html <![CDATA[Hullaszag terjeng egy miskolci lépcsőházban]]> Fri, 18 Aug 2017 08:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/hullaszagterjengegymiskolcilepcsohazban.html <![CDATA[Öröklődhet a hajlam a gyógyszerfüggőségre]]> Fri, 18 Aug 2017 08:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/oroklodhetahajlamagyogyszerfuggosegre.html <![CDATA[Nyomoznak a segélyhívón történt félrehallás ügyében]]> Fri, 18 Aug 2017 08:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nyomoznakasegelyhivontortentfelrehallasugyeben.html <![CDATA[Nem tudni, mennyiért vették az ajkai CT-t]]> Fri, 18 Aug 2017 08:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemtudnimennyiertvettekazajkaict-t.html <![CDATA[Orvoshiány miatt bezárhatják a szülészetet]]> Fri, 18 Aug 2017 07:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/orvoshianymiattbezarhatjakaszuleszetet.html <![CDATA[Hálapénz-lista: mennyit kapnak az orvosok?]]> Thu, 17 Aug 2017 15:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/halapenz-lista:mennyitkapnakazorvosok.html <![CDATA[Újabb fejlesztések a Batthyány Kázmér Szakkórházban]]> Thu, 17 Aug 2017 08:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ujabbfejlesztesekabatthyanykazmerszakkorhazban.html <![CDATA[A személyes gondok, a megélhetés aggasztó]]> Thu, 17 Aug 2017 08:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/aszemelyesgondokamegelhetesaggaszto.html <![CDATA[Felforr az agyvíz, avagy kórházak a kánikulában]]> Thu, 17 Aug 2017 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/felforrazagyvizavagykorhazakakanikulaban.html <![CDATA[Így építik le a magyar járványügyet]]> Thu, 17 Aug 2017 07:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/igyepitikleamagyarjarvanyugyet.html <![CDATA[Innen hiányoznak tartósan a háziorvosok]]> Thu, 17 Aug 2017 07:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/innenhianyoznaktartosanahaziorvosok.html <![CDATA[A fasorban sincsenek a magyar egyetemek]]> Thu, 17 Aug 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/afasorbansincsenekamagyaregyetemek.html <![CDATA[Mégsem érkezett szennyezett tojás Magyarországra?]]> Thu, 17 Aug 2017 06:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megsemerkezettszennyezetttojasmagyarorszagra.html <![CDATA[Szeptember végén nyílik az első Egészség-kiállítás ]]> Wed, 16 Aug 2017 15:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szeptembervegennyilikazelsoegeszseg-kiallitas.html <![CDATA[A hazai egészségügyi mocsár egyik fő táplálója]]> Wed, 16 Aug 2017 10:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ahazaiegeszsegugyimocsaregyikfotaplaloja.html <![CDATA[Dohánynövény készített oltóanyagot ]]> Wed, 16 Aug 2017 09:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/dohanynovenykeszitettoltoanyagot.html <![CDATA[Tömeges balesetet hazudtak a mentőknek]]> Wed, 16 Aug 2017 09:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tomegesbalesetethazudtakamentoknek.html <![CDATA[Népszavazást kezdeményeznek a homeopátia ellen]]> Wed, 16 Aug 2017 09:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nepszavazastkezdemenyeznekahomeopatiaellen.html <![CDATA[K-vonal a hatóságok és a kórházak között]]> Wed, 16 Aug 2017 08:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/k-vonalahatosagokesakorhazakkozott.html <![CDATA[Sokkal halálosabb a rák, ha alternatív a gyógymód]]> Wed, 16 Aug 2017 08:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/sokkalhalalosabbarakhaalternativagyogymod.html <![CDATA[Csecsemő és nyugdíjas is volt szervdonor]]> Wed, 16 Aug 2017 08:34:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/csecsemoesnyugdijasisvoltszervdonor.html <![CDATA[Orvosok nélküli világ helyett empatikusabb orvosok]]> Wed, 16 Aug 2017 07:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/orvosoknelkulivilaghelyettempatikusabborvosok.html <![CDATA[Kiegészít vagy helyettesít a magánegészségügy]]> Tue, 15 Aug 2017 10:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kiegeszitvagyhelyettesitamaganegeszsegugy.html <![CDATA[Új szervvel is teljes életet lehet élni]]> Tue, 15 Aug 2017 09:35:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ujszervvelisteljeseletetlehetelni.html <![CDATA[Eddig sem volt elég ápoló, de újabb zuhanás jöhet]]> Tue, 15 Aug 2017 09:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/eddigsemvoltelegapolodeujabbzuhanasjohet.html <![CDATA[Már a gyerekeket érdemes lenne szűrni]]> Tue, 15 Aug 2017 08:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/maragyerekeketerdemeslenneszurni.html <![CDATA[Elindult az Egészséges Budapest Program]]> Tue, 15 Aug 2017 08:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elindultazegeszsegesbudapestprogram.html