WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg.html <![CDATA[Új szakmai minimumfeltételek: nem eszik olyan forrón a kását]]> Mon, 27 Jan 2014 07:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/ujszakmaiminimumfeltetelek:nemeszikolyanforronakasat.html <![CDATA[Magyarországnak érdemes lenne invesztálnia az egészségügybe (2. rész)]]> Tue, 21 Jan 2014 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/magyarorszagnakerdemeslenneinvesztalniaazegeszsegugybe(2resz).html <![CDATA[Magyarországnak érdemes lenne invesztálnia az egészségügybe (1. rész)]]> Mon, 20 Jan 2014 07:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/magyarorszagnakerdemeslenneinvesztalniaazegeszsegugybe(1resz).html <![CDATA[„Sokat imádkozunk, hogy a karácsonyi pénz elég legyen”]]> Mon, 17 Jun 2013 07:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/asokatimadkozunkhogyakaracsonyipenzeleglegyena.html <![CDATA[Hisz az együttműködésben, hisz a közösen hozott döntésekben]]> Wed, 29 May 2013 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/hiszazegyuttmukodesbenhiszakozosenhozottdontesekben.html <![CDATA[Velkey György a kórházszövetség elnöke]]> Wed, 17 Apr 2013 16:34:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/velkeygyorgyakorhazszovetsegelnoke.html <![CDATA[Jelentkezés a Kórházszövetség kongresszusára]]> Wed, 23 Jan 2013 07:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/jelentkezesakorhazszovetsegkongresszusara.html <![CDATA[Nem érdemes visszafelé haladni az úton (2. rész)]]> Mon, 07 Jan 2013 07:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/nemerdemesvisszafelehaladniazuton(2resz).html <![CDATA[Nem érdemes visszafelé haladni az úton (1. rész)]]> Mon, 07 Jan 2013 07:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/nemerdemesvisszafelehaladniazuton(1resz).html <![CDATA[Aggasztó mértékű az intézmények adósságállománya]]> Mon, 10 Sep 2012 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/aggasztomertekuazintezmenyekadossagallomanya.html <![CDATA[Az uniós direktívák hatása a hazai egészségügyre]]> Thu, 17 May 2012 07:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/azuniosdirektivakhatasaahazaiegeszsegugyre.html <![CDATA[Sikerült megtalálni a közös hangot]]> Wed, 09 May 2012 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/sikerultmegtalalniakozoshangot.html <![CDATA[Még nem értük el a túlsó partot]]> Tue, 08 May 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/megnemertukelatulsopartot.html <![CDATA[Az új tulajdonos vajon többet tud-e áldozni az intézmények fenntartására?]]> Mon, 07 May 2012 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/azujtulajdonosvajontobbettud-ealdozniazintezmenyekfenntartasara.html <![CDATA[A rendszer egységesen kezelendő]]> Fri, 30 Mar 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/arendszeregysegesenkezelendo.html <![CDATA[Kongresszus előtt...]]> Thu, 15 Mar 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/kongresszuselott.html <![CDATA[Tapasztalatcsere az állami tulajdonba vételről]]> Mon, 12 Mar 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/tapasztalatcsereazallamitulajdonbavetelrol.html <![CDATA[Megalakult az Egyházi Kórházak Szövetsége]]> Sat, 28 Jan 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/megalakultazegyhazikorhazakszovetsege.html <![CDATA[A humán erőforrás a legkritikusabb pont]]> Wed, 21 Dec 2011 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/ahumaneroforrasalegkritikusabbpont.html <![CDATA[Az MKSZ XXIV. Kongresszusának szakmai témái]]> Mon, 12 Dec 2011 07:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/azmkszxxivkongresszusanakszakmaitemai.html <![CDATA[Az egészségügy rejtett kincsei]]> Thu, 10 Nov 2011 07:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/azegeszsegugyrejtettkincsei.html <![CDATA[A Magyar Kórházszövetség XXIV. Kongresszusa – Eger, 2012. április 25–27.]]> Wed, 12 Oct 2011 07:34:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/amagyarkorhazszovetsegxxivkongresszusaaeger2012aprilis25a27.html <![CDATA[Tapasztalataink nélkül minden több fájdalommal és kevesebb sikerrel járna]]> Tue, 04 Oct 2011 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/tapasztalatainknelkulmindentobbfajdalommaleskevesebbsikerreljarna.html <![CDATA[Tüntetnek a német kórházi dolgozók]]> Thu, 29 Sep 2011 07:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/tuntetnekanemetkorhazidolgozok.html <![CDATA[Elégedetlenkedő német orvosok]]> Fri, 09 Sep 2011 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/elegedetlenkedonemetorvosok.html <![CDATA[Tapasztalatcsere az Európában egyre fontosabbá váló alapellátásról]]> Fri, 17 Jun 2011 09:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/tapasztalatcsereazeuropabanegyrefontosabbavaloalapellatasrol.html <![CDATA[A Kórházszövetség egyetért az irányokkal]]> Thu, 02 Jun 2011 07:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/akorhazszovetsegegyetertaziranyokkal.html <![CDATA[Finanszírozás, gyógyszerellátás, gazdálkodás és struktúra]]> Sat, 21 May 2011 19:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/finanszirozasgyogyszerellatasgazdalkodasesstruktura.html <![CDATA[A Magyar Kórházszövetség XXIII. Kongresszusának állásfoglalása]]> Sat, 21 May 2011 18:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/amagyarkorhazszovetsegxxiiikongresszusanakallasfoglalasa.html <![CDATA[Sikeres kongresszus Egerben]]> Tue, 17 May 2011 10:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/korhazszovetseg/sikereskongresszusegerben.html