WeborvosPro - Jogszabályfigyelő title Jogszabályfigyelő leiras http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas.html <![CDATA[Hogyan köthető kollektív szerződés? (2. rész)]]> Tue, 26 Nov 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/hogyankothetokollektivszerzodes(2resz).html <![CDATA[Hogyan köthető kollektív szerződés? (1. rész)]]> Mon, 25 Nov 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/hogyankothetokollektivszerzodes(1resz).html <![CDATA[Egészségügyi béremelés, nyugdíjas jövedelem-kiegészítés]]> Tue, 15 Oct 2013 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/egeszsegugyiberemelesnyugdijasjovedelem-kiegeszites.html <![CDATA[Nyugdíjszünetelés – jövedelemkiegészítés kompenzációként]]> Wed, 19 Jun 2013 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/nyugdijszunetelesajovedelemkiegesziteskompenzaciokent.html <![CDATA[Nyugdíjas foglalkoztatás a közszférában]]> Fri, 12 Apr 2013 07:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/nyugdijasfoglalkoztatasakozszferaban.html <![CDATA[A tanulmányi szerződés új szabályai (2. rész)]]> Tue, 22 Jan 2013 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/atanulmanyiszerzodesujszabalyai(2resz).html <![CDATA[A tanulmányi szerződés új szabályai (1. rész)]]> Mon, 21 Jan 2013 07:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/atanulmanyiszerzodesujszabalyai(1resz).html <![CDATA[Általános magatartási szabályok, jognyilatkozatok új munkajogi szabályai (2. rész)]]> Tue, 18 Dec 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/altalanosmagatartasiszabalyokjognyilatkozatokujmunkajogiszabalyai(2resz).html <![CDATA[Általános magatartási szabályok, jognyilatkozatok új munkajogi szabályai (1. rész)]]> Mon, 17 Dec 2012 06:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/altalanosmagatartasiszabalyokjognyilatkozatokujmunkajogiszabalyai(1resz).html <![CDATA[Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (3. rész)]]> Sat, 13 Oct 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/azugyeletesonkentestobbletmunkamodositottszabalyai(3resz).html <![CDATA[Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (2. rész)]]> Fri, 12 Oct 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/azugyeletesonkentestobbletmunkamodositottszabalyai(2resz).html <![CDATA[Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (1. rész)]]> Thu, 11 Oct 2012 07:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/azugyeletesonkentestobbletmunkamodositottszabalyai(1resz).html <![CDATA[Korlátozott Felelősségű Társaság]]> Fri, 07 Sep 2012 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/korlatozottfelelossegutarsasag.html <![CDATA[Egészségügyi dolgozói béremelés (2. rész)]]> Fri, 03 Aug 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/egeszsegugyidolgozoiberemeles(2resz).html <![CDATA[Egészségügyi dolgozói béremelés (1. rész)]]> Thu, 02 Aug 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/egeszsegugyidolgozoiberemeles(1resz).html <![CDATA[Az Etikai Kódexet a riválisok közösen írták alá]]> Thu, 12 Jul 2012 09:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/azetikaikodexetarivalisokkozosenirtakala.html <![CDATA[Súlyos gondatlanság esetén a teljes kár az orvosra hárítható]]> Wed, 23 May 2012 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/sulyosgondatlansagesetenateljeskarazorvosraharithato.html <![CDATA[Ismét változnak az ügyeleti ellátás szabályai (2. rész)]]> Thu, 08 Mar 2012 06:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/ismetvaltoznakazugyeletiellatasszabalyai(2resz).html <![CDATA[Ismét változnak az ügyeleti ellátás szabályai (1. rész)]]> Wed, 07 Mar 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/ismetvaltoznakazugyeletiellatasszabalyai(1resz).html <![CDATA[Nem járható út a dunaújvárosi modell]]> Mon, 23 Jan 2012 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/nemjarhatoutadunaujvarosimodell.html <![CDATA[Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása 2]]> Thu, 15 Dec 2011 07:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/allamitulajdonbavettintezmenyekdolgozoinakjogistatusanakalakulasa2.html <![CDATA[Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása]]> Tue, 13 Dec 2011 07:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/allamitulajdonbavettintezmenyekdolgozoinakjogistatusanakalakulasa.html <![CDATA[GYES melletti foglalkoztatás]]> Mon, 14 Nov 2011 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/gyesmellettifoglalkoztatas.html <![CDATA[Ne csak a szex legyen biztonságos! – avagy merünk még a szakmai felelősségbiztosításról beszélni?]]> Sat, 15 Oct 2011 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/necsakaszexlegyenbiztonsagosaavagymerunkmegaszakmaifelelossegbiztositasrolbeszelni.html <![CDATA[A közalkalmazotti jogviszony megszűnése]]> Tue, 11 Oct 2011 07:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/akozalkalmazottijogviszonymegszunese.html <![CDATA[Az új heti pihenőnapi ügyeleti szabályok]]> Tue, 06 Sep 2011 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/azujhetipihenonapiugyeletiszabalyok.html <![CDATA[Változtak az átmeneti feltételek]]> Thu, 28 Jul 2011 08:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/valtoztakazatmenetifeltetelek.html <![CDATA[Munkaügyi szabályok módosulása az egészségügyi ágazatban]]> Tue, 26 Jul 2011 09:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/munkaugyiszabalyokmodosulasaazegeszsegugyiagazatban.html <![CDATA[Jogi ismeretek debreceni orvostanhallgatóknak]]> Thu, 16 Jun 2011 10:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/jogiismeretekdebreceniorvostanhallgatoknak.html <![CDATA[Jogszabálytisztelő a hazai orvostársadalom]]> Wed, 15 Jun 2011 10:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/jogalkalmazas/jogszabalytiszteloahazaiorvostarsadalom.html