WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir.html <![CDATA[59 tanszer közül hatnál találtak problémát]]> Fri, 18 Aug 2017 14:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/59tanszerkozulhatnaltalaltakproblemat.html <![CDATA[Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából]]> Fri, 18 Aug 2017 14:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kituntetesekaugusztus20-aalkalmabol.html <![CDATA[Orvosnak adta ki magát a kuruzsló]]> Fri, 18 Aug 2017 12:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/orvosnakadtakimagatakuruzslo.html <![CDATA[Magyar sérültje is van a barcelonai terrortámadásnak]]> Fri, 18 Aug 2017 10:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/magyarserultjeisvanabarcelonaiterrortamadasnak.html <![CDATA[Kötelező képzést indít az OGYÉI]]> Fri, 18 Aug 2017 07:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kotelezokepzestinditazogyei.html <![CDATA[Tartósan véd a mogyoróallergia ellen]]> Fri, 18 Aug 2017 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/tartosanvedamogyoroallergiaellen.html <![CDATA[Magyar tojást válasszunk, ajánlja a Nébih]]> Fri, 18 Aug 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/magyartojastvalasszunkajanljaanebih.html <![CDATA[Expót rendeznek a sztómával élőknek]]> Fri, 18 Aug 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/expotrendeznekasztomavaleloknek.html <![CDATA[Gyulán nyílt meg az első vidéki Pető Prémium Pont]]> Thu, 17 Aug 2017 15:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/gyulannyiltmegazelsovidekipetopremiumpont.html <![CDATA[Levált vagy csak kopik? A porcproblémák kezelhetők!]]> Thu, 17 Aug 2017 09:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/levaltvagycsakkopikaporcproblemakkezelhetok.html <![CDATA[Ismét figyelmeztetnek a hőség miatt]]> Thu, 17 Aug 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ismetfigyelmeztetnekahosegmiatt.html <![CDATA[Rehabilitáció helyett emberkereskedelem]]> Thu, 17 Aug 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/rehabilitaciohelyettemberkereskedelem.html <![CDATA[Kétszáznál több fesztiválozó a Honvédkórházban]]> Thu, 17 Aug 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ketszaznaltobbfesztivalozoahonvedkorhazban.html <![CDATA[Sziget: Jelentősen csökkent a balesetek száma]]> Wed, 16 Aug 2017 14:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/sziget:jelentosencsokkentabalesetekszama.html <![CDATA[Izrael 75 milliárdot nyerne az orvosi marihuána-exporton]]> Wed, 16 Aug 2017 13:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/izrael75milliardotnyerneazorvosimarihuana-exporton.html <![CDATA[Elsősegélynyújtásra tanítják a gyerekeket]]> Wed, 16 Aug 2017 13:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/elsosegelynyujtasratanitjakagyerekeket.html <![CDATA[Magyarországra is érkezett a szennyezett tojásból]]> Wed, 16 Aug 2017 07:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/magyarorszagraiserkezettaszennyezetttojasbol.html <![CDATA[Napelemek kerülnek az SE 5 klinikájának tetejére]]> Tue, 15 Aug 2017 14:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/napelemekkerulnekazse5klinikajanaktetejere.html <![CDATA[Büntetést kaptak az oltásmegtagadók Szerbiában]]> Tue, 15 Aug 2017 12:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/buntetestkaptakazoltasmegtagadokszerbiaban.html <![CDATA[Emelkedni fog a parlagfű pollenkoncentrációja]]> Tue, 15 Aug 2017 12:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/emelkednifogaparlagfupollenkoncentracioja.html <![CDATA[HIV: A szomszédoknál nőtt, nálunk nincs nagy veszély]]> Tue, 15 Aug 2017 11:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/hiv:aszomszedoknalnottnalunknincsnagyveszely.html <![CDATA[Lezárult két egészségügyi intézmény ellenőrzése]]> Tue, 15 Aug 2017 11:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/lezarultketegeszsegugyiintezmenyellenorzese.html <![CDATA[Potencianövelőket vont ki a forgalomból a NÉBIH]]> Tue, 15 Aug 2017 10:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/potencianoveloketvontkiaforgalombolanebih.html <![CDATA[Világszínvonalú diagnosztikai eszköz a SOTE-n]]> Mon, 14 Aug 2017 15:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/vilagszinvonaludiagnosztikaieszkozasote-n.html <![CDATA[Angol betegek jönnek Magyarországra gyógyulni]]> Mon, 14 Aug 2017 13:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/angolbetegekjonnekmagyarorszagragyogyulni.html <![CDATA[Sok százan mozdulnak majd együtt az egészségért]]> Mon, 14 Aug 2017 12:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/sokszazanmozdulnakmajdegyuttazegeszsegert.html <![CDATA[Csaknem kétszázezer a gyógyszerfüggők száma]]> Mon, 14 Aug 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/csaknemketszazezeragyogyszerfuggokszama.html <![CDATA[Százmilliárdot hozna a tudatosabb táplálkozás]]> Mon, 14 Aug 2017 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/szazmilliardothoznaatudatosabbtaplalkozas.html <![CDATA[Az egyik legintenzívebb hőhullám volt nyáron ]]> Sun, 13 Aug 2017 08:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/azegyiklegintenzivebbhohullamvoltnyaron.html <![CDATA[Tízből nyolcan elolvassák az összetevőket]]> Sun, 13 Aug 2017 08:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/tizbolnyolcanelolvassakazosszetevoket.html