WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir.html <![CDATA[Új vezetők kaptak megbízást a Debreceni Egyetemen]]> Mon, 26 Jun 2017 11:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujvezetokkaptakmegbizastadebreceniegyetemen.html <![CDATA[Meghalt Dévény Anna gyógytornász]]> Mon, 26 Jun 2017 09:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/meghaltdevenyannagyogytornasz.html <![CDATA[Szigorú szabályok kötnék az egynapos szülészetet]]> Mon, 26 Jun 2017 08:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/szigoruszabalyokkotnekazegynaposszuleszetet.html <![CDATA[Esterházy Péter Emlékpark a kórházban]]> Mon, 26 Jun 2017 06:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/esterhazypeteremlekparkakorhazban.html <![CDATA[Kontinencia Világhét - A baj nem a korral jár]]> Sun, 25 Jun 2017 12:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kontinenciavilaghet-abajnemakorraljar.html <![CDATA[Mindennapi hőseink ]]> Sun, 25 Jun 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/mindennapihoseink.html <![CDATA[Nyomoznak egy pécsi kórházi ápolónő ellen]]> Fri, 23 Jun 2017 15:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nyomoznakegypecsikorhaziapolonoellen.html <![CDATA[OMSZ: tíz-húsz százalékkal több riasztás]]> Fri, 23 Jun 2017 09:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/omsz:tiz-huszszazalekkaltobbriasztas.html <![CDATA[Innováció a genetikai kutatásokban]]> Fri, 23 Jun 2017 06:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/innovacioagenetikaikutatasokban.html <![CDATA[A republikánusoknak sem tetszik a javaslat]]> Fri, 23 Jun 2017 05:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/arepublikanusoknaksemtetszikajavaslat.html <![CDATA[Az egészséges dolgozó a jó dolgozó]]> Thu, 22 Jun 2017 16:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/azegeszsegesdolgozoajodolgozo.html <![CDATA[Hűtsd le magad! – 5 tipp a nyári hőség ellen ]]> Thu, 22 Jun 2017 10:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/hutsdlemagadn5tippanyarihosegellen.html <![CDATA[Több forrás jut a fogyatékkal élőknek]]> Thu, 22 Jun 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/tobbforrasjutafogyatekkaleloknek.html <![CDATA[Rekedt hang, gombócérzés - ez is okozhatja]]> Thu, 22 Jun 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/rekedthanggombocerzes-ezisokozhatja.html <![CDATA[Másodfokú hőségriasztás csütörtöktől]]> Wed, 21 Jun 2017 15:52:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/masodfokuhosegriasztascsutortoktol.html <![CDATA[Akár égési sérülést is okozhat a gyomnövény]]> Wed, 21 Jun 2017 12:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/akaregesiserulestisokozhatagyomnoveny.html <![CDATA[Csúcsszínvonalú onkológiai osztályt adtak át]]> Wed, 21 Jun 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/csucsszinvonaluonkologiaiosztalytadtakat.html <![CDATA[Utcát neveztek el Richter Gedeonról]]> Tue, 20 Jun 2017 14:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/utcatneveztekelrichtergedeonrol.html <![CDATA[Országos Mentőnap lesz a Városligetben]]> Tue, 20 Jun 2017 11:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/orszagosmentonapleszavarosligetben.html <![CDATA[Megújulhat a Büki gyógy- és élményfürdő]]> Tue, 20 Jun 2017 07:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/megujulhatabukigyogy-eselmenyfurdo.html <![CDATA[Miért nem akar nyulat enni a magyar?]]> Mon, 19 Jun 2017 10:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/miertnemakarnyulatenniamagyar.html <![CDATA[Új épülettel bővül a Semmelweis Egyetem]]> Mon, 19 Jun 2017 07:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujepulettelbovulasemmelweisegyetem.html <![CDATA[Kell a stabil kutatói életpálya is]]> Sat, 17 Jun 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kellastabilkutatoieletpalyais.html <![CDATA[Új helyettes államtitkár az Emmiben]]> Fri, 16 Jun 2017 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujhelyettesallamtitkarazemmiben.html <![CDATA[Füredről startol idén a gyermek-rohamkocsi]]> Fri, 16 Jun 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/furedrolstartolidenagyermek-rohamkocsi.html <![CDATA[Elfogadták a 2018-as költségvetést]]> Fri, 16 Jun 2017 06:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/elfogadtaka2018-askoltsegvetest.html <![CDATA[Kínai orvoslási részleg lesz az SE-n]]> Thu, 15 Jun 2017 15:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kinaiorvoslasireszlegleszazse-n.html <![CDATA[Happy-hét: a vízfogyasztást népszerűsítették]]> Thu, 15 Jun 2017 14:52:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/happy-het:avizfogyasztastnepszerusitettek.html <![CDATA[Egészségügyi miniszterek találkoznak]]> Thu, 15 Jun 2017 13:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/egeszsegugyiminiszterektalalkoznak.html <![CDATA[Kézfertőtlenítőt adományoz a ReSzaSz]]> Thu, 15 Jun 2017 06:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kezfertotlenitotadomanyozareszasz.html