WeborvosPro - http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir.html <![CDATA[Izomdiszmorfia – a férfiak testképzavara]]> Sun, 17 Dec 2017 08:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/izomdiszmorfianaferfiaktestkepzavara.html <![CDATA[Közterületi plakátkampány indul az életmentésért]]> Sat, 16 Dec 2017 12:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kozteruletiplakatkampanyindulazeletmentesert.html <![CDATA[Antitestek: 25 éve oltja magát kígyóméreggel]]> Sat, 16 Dec 2017 08:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/antitestek:25eveoltjamagatkigyomereggel.html <![CDATA[A legzöldebb magyarországi egyetem az SZTE ]]> Fri, 15 Dec 2017 11:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/alegzoldebbmagyarorszagiegyetemazszte.html <![CDATA[Új fejlesztési program a debreceni Tevában]]> Fri, 15 Dec 2017 09:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujfejlesztesiprogramadebrecenitevaban.html <![CDATA[Sportolóknak fejlesztenek, gyerekek is profitálnak]]> Fri, 15 Dec 2017 07:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/sportoloknakfejlesztenekgyerekekisprofitalnak.html <![CDATA[Dr. Merkely Bélát választotta a szenátus rektorjelöltnek]]> Fri, 15 Dec 2017 06:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/drmerkelybelatvalasztottaaszenatusrektorjeloltnek.html <![CDATA[Influenza: érdemes még védőoltást kérni]]> Thu, 14 Dec 2017 16:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/influenza:erdemesmegvedooltastkerni.html <![CDATA[Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat]]> Thu, 14 Dec 2017 15:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/atadtakazideigabordenes-dijakat.html <![CDATA[ÁSZ: lezárult három egyetem utóellenőrzése]]> Thu, 14 Dec 2017 12:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/asz:lezarultharomegyetemutoellenorzese.html <![CDATA[Ízületi betegségeket is okozhat a fogínysorvadás]]> Thu, 14 Dec 2017 10:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/izuletibetegsegeketisokozhatafoginysorvadas.html <![CDATA[Hamisított mézre bukkantak az ellenőrök]]> Thu, 14 Dec 2017 09:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/hamisitottmezrebukkantakazellenorok.html <![CDATA[Német biokémikusé a Debrecen-díj]]> Thu, 14 Dec 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nemetbiokemikuseadebrecen-dij.html <![CDATA[Nem mindegy, hogy allergiás vagy érzékeny egy ételre!]]> Thu, 14 Dec 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nemmindegyhogyallergiasvagyerzekenyegyetelre.html <![CDATA[Bért emel a B. Braun gyöngyösi gyára]]> Wed, 13 Dec 2017 15:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/bertemelabbraungyongyosigyara.html <![CDATA[Csökken a gyógynövények mennyisége]]> Wed, 13 Dec 2017 13:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/csokkenagyogynovenyekmennyisege.html <![CDATA[Megműtötték a babát, akinek kívül dobogott a szíve]]> Wed, 13 Dec 2017 10:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/megmutottekababatakinekkivuldobogottaszive.html <![CDATA[Speciális Mikulás-ajándék rockerekkel]]> Wed, 13 Dec 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/specialismikulas-ajandekrockerekkel.html <![CDATA[Egyedülálló vonalkód rendszer a betegbiztonságért]]> Tue, 12 Dec 2017 15:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/egyedulallovonalkodrendszerabetegbiztonsagert.html <![CDATA[Vádat emeltek egy cukorbeteg kisfiú halála miatt]]> Tue, 12 Dec 2017 15:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/vadatemeltekegycukorbetegkisfiuhalalamiatt.html <![CDATA[Romantikus filmet forgatott egy pécsi orvos]]> Tue, 12 Dec 2017 14:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/romantikusfilmetforgatottegypecsiorvos.html <![CDATA[Feltöltenék a vérkészletet az ünnepek előtt]]> Tue, 12 Dec 2017 14:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/feltoltenekaverkeszletetazunnepekelott.html <![CDATA[Ételérzékenység: új orvostársaság alakult]]> Tue, 12 Dec 2017 08:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/etelerzekenyseg:ujorvostarsasagalakult.html <![CDATA[Könyveket kaptak az ájurvéda oktatásához]]> Tue, 12 Dec 2017 07:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/konyveketkaptakazajurvedaoktatasahoz.html <![CDATA[Brexit: EU-szabályozást akar a brit gyógyszeripar]]> Tue, 12 Dec 2017 07:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/brexit:eu-szabalyozastakarabritgyogyszeripar.html <![CDATA[Cáfolta a magánklinika-alapítás tervét az SE ]]> Mon, 11 Dec 2017 16:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/cafoltaamaganklinika-alapitastervetazse.html <![CDATA[Őssejtügy: megszületett az új elsőfokú ítélet]]> Mon, 11 Dec 2017 14:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ossejtugy:megszuletettazujelsofokuitelet.html <![CDATA[Hetvenöt éves a budapesti Pulmonológiai Klinika]]> Mon, 11 Dec 2017 08:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/hetvenotevesabudapestipulmonologiaiklinika.html <![CDATA[300 gyermeket lát vendégül a Gyermekmentő Szolgálat]]> Sat, 09 Dec 2017 16:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/300gyermeketlatvendegulagyermekmentoszolgalat.html <![CDATA[352 millió a szigetszentmiklósi rendelőnek]]> Fri, 08 Dec 2017 15:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/352millioaszigetszentmiklosirendelonek.html