WeborvosPro - Egészségpolitika title Egészségpolitika leiras http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika.html <![CDATA[Újra fix CT működik az ajkai kórházban]]> Thu, 17 Aug 2017 15:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujrafixctmukodikazajkaikorhazban.html <![CDATA[Helyes úton – a gyógyszerfelírásban is]]> Thu, 17 Aug 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/helyesutonnagyogyszerfelirasbanis.html <![CDATA[171 millióra pályázhatnak fogyatékosokat segítő civilek ]]> Mon, 14 Aug 2017 12:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/171milliorapalyazhatnakfogyatekosokatsegitocivilek.html <![CDATA[Közel hatmilliárd a tatabányai kórháznak]]> Sun, 13 Aug 2017 08:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kozelhatmilliardatatabanyaikorhaznak.html <![CDATA[Kezükben a jövő, de bírják-e szusszal? ]]> Fri, 11 Aug 2017 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kezukbenajovodebirjak-eszusszal.html <![CDATA[A hőségriadót vasárnap éjfélig meghosszabbították]]> Fri, 04 Aug 2017 13:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ahosegriadotvasarnapejfeligmeghosszabbitottak.html <![CDATA[ÁSZ: hibák a gyógyszerészi kamara gazdálkodásánál]]> Thu, 03 Aug 2017 11:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/asz:hibakagyogyszereszikamaragazdalkodasanal.html <![CDATA[Szomorú az OGYÉI főigazgatója az EMA miatt]]> Thu, 03 Aug 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/szomoruazogyeifoigazgatojaazemamiatt.html <![CDATA[Újabb 200 millió a váci kórháznak eszközökre]]> Wed, 02 Aug 2017 13:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujabb200millioavacikorhaznakeszkozokre.html <![CDATA[Mentorhálózat alakul korababás családoknak]]> Tue, 01 Aug 2017 11:24:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/mentorhalozatalakulkorababascsaladoknak.html <![CDATA[A legmagasabb hőségriasztás péntek éjfélig]]> Mon, 31 Jul 2017 15:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/alegmagasabbhosegriasztaspentekejfelig.html <![CDATA[Pártpolitikai csörte szombaton az egészségügyről]]> Sat, 29 Jul 2017 17:26:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/partpolitikaicsorteszombatonazegeszsegugyrol.html <![CDATA[Jövő év novemberétől már csak e-recept lesz ]]> Fri, 28 Jul 2017 14:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/jovoevnovemberetolmarcsake-receptlesz.html <![CDATA[Átmeneti volt a hiány, már az orvosoknál az oltóanyag]]> Fri, 28 Jul 2017 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/atmenetivoltahianymarazorvosoknalazoltoanyag.html <![CDATA[Kihirdették végre, jöhet a 130 ezer forint]]> Thu, 27 Jul 2017 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kihirdettekvegrejoheta130ezerforint.html <![CDATA[Miniszteri biztos lett Hankó Balázs]]> Wed, 26 Jul 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/miniszteribiztosletthankobalazs.html <![CDATA[Megérkezett a mobil CT az ajkai kórházba]]> Mon, 24 Jul 2017 15:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/megerkezettamobilctazajkaikorhazba.html <![CDATA[Zsebünkben hordott orvosarzenál]]> Sat, 22 Jul 2017 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/zsebunkbenhordottorvosarzenal.html <![CDATA[Aki közel hatvan évet töltött a műtőben]]> Sat, 22 Jul 2017 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/akikozelhatvanevettoltottamutoben.html <![CDATA[Több mint ötmilliárd önkormányzati fejlesztésekre]]> Fri, 21 Jul 2017 11:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/tobbmintotmilliardonkormanyzatifejlesztesekre.html <![CDATA[Ladányi Márta vezeti a szakértői munkabizottságot]]> Thu, 20 Jul 2017 15:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ladanyimartavezetiaszakertoimunkabizottsagot.html <![CDATA[Csökken az elvándorlási kedv az ágazatban]]> Thu, 20 Jul 2017 06:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/csokkenazelvandorlasikedvazagazatban.html <![CDATA[Ónodi-Szűcs: az egészség nem pártpolitikai kérdés]]> Thu, 20 Jul 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/onodi-szucs:azegeszsegnempartpolitikaikerdes.html <![CDATA[Négyszázan vehetnek részt az ápolói mesterképzésben]]> Wed, 19 Jul 2017 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/negyszazanvehetnekresztazapoloimesterkepzesben.html <![CDATA[Mobil CT-t kap az ajkai kórház]]> Tue, 18 Jul 2017 13:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/mobilct-tkapazajkaikorhaz.html <![CDATA[Folytatódó egyeztetések a szociális ágazatban]]> Tue, 18 Jul 2017 11:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/folytatodoegyeztetesekaszocialisagazatban.html <![CDATA[Jelentősebben kell támogatni a fiatal kutatókat]]> Mon, 17 Jul 2017 10:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/jelentosebbenkelltamogatniafiatalkutatokat.html <![CDATA[Értékválasztás kérdése, mire költ a kormány]]> Fri, 14 Jul 2017 13:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ertekvalasztaskerdesemirekoltakormany.html <![CDATA[Egészséges Budapest Program: 10 év, 700 milliárd]]> Fri, 14 Jul 2017 05:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egeszsegesbudapestprogram:10ev700milliard.html <![CDATA[A nyitott mellkas kifejezés nem szó szerint értendő]]> Thu, 13 Jul 2017 15:39:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/anyitottmellkaskifejezesnemszoszerintertendo.html