WeborvosPro - Egészségpolitika title Egészségpolitika leiras http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika.html <![CDATA[Cáfol a jászberényi kórház megbízott főigazgatója]]> Sun, 25 Jun 2017 10:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/cafolajaszberenyikorhazmegbizottfoigazgatoja.html <![CDATA[Növekedési pályán van a mentőszolgálat]]> Sat, 24 Jun 2017 09:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/novekedesipalyanvanamentoszolgalat.html <![CDATA[Egynapos sebészet: a tények a járóbeteg szövetségtől]]> Fri, 23 Jun 2017 09:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egynapossebeszet:atenyekajarobetegszovetsegtol.html <![CDATA[Szülészet: A szakmai kollégium is egyetért]]> Fri, 23 Jun 2017 07:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/szuleszet:aszakmaikollegiumisegyetert.html <![CDATA[Szülészet: a hazabocsátás nem kapacitásfüggő]]> Thu, 22 Jun 2017 15:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/szuleszet:ahazabocsatasnemkapacitasfuggo.html <![CDATA[Tbc-diagnózis: alacsony a bakteriológiai igazoltság]]> Thu, 22 Jun 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/tbc-diagnozis:alacsonyabakteriologiaiigazoltsag.html <![CDATA[221 milliárddal több jut egészségügyre 2018-ban]]> Wed, 21 Jun 2017 15:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/221milliarddaltobbjutegeszsegugyre2018-ban.html <![CDATA[Cáfol a Dél-pesti Kórház, nincs tömeges felmondás ]]> Wed, 21 Jun 2017 14:43:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/cafoladel-pestikorhaznincstomegesfelmondas.html <![CDATA[Indul az Egészséges Budapest Program]]> Tue, 20 Jun 2017 16:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/indulazegeszsegesbudapestprogram.html <![CDATA[ÁSZ: lezárult az állami vagyon utóellenőrzése]]> Tue, 20 Jun 2017 15:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/asz:lezarultazallamivagyonutoellenorzese.html <![CDATA[Az egészségipar terén is jól teljesítünk]]> Tue, 20 Jun 2017 13:19:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/azegeszsegiparterenisjolteljesitunk.html <![CDATA[Idősgondozás: szakmai megállapodás a teendőkről]]> Mon, 19 Jun 2017 15:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/idosgondozas:szakmaimegallapodasateendokrol.html <![CDATA[Kövér: kölcsönös érdek a nyitás]]> Mon, 19 Jun 2017 05:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kover:kolcsonoserdekanyitas.html <![CDATA[EUPATI: Tudástár kezdő és haladó betegeknek]]> Sat, 17 Jun 2017 05:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/eupati:tudastarkezdoeshaladobetegeknek.html <![CDATA[Nem nyilvános a kezdődő védőnői konzultáció]]> Fri, 16 Jun 2017 11:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/nemnyilvanosakezdodovedonoikonzultacio.html <![CDATA[Pályázatok fogyatékkal élőket támogatóknak]]> Fri, 16 Jun 2017 10:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/palyazatokfogyatekkalelokettamogatoknak.html <![CDATA[Első olvasatban tárgyalták az EBP-t]]> Thu, 15 Jun 2017 15:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/elsoolvasatbantargyaltakazebp-t.html <![CDATA[Ónodi-Szűcs: a MÉRTÉK a kormány bátorságát jelzi]]> Thu, 15 Jun 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/onodi-szucs:amertekakormanybatorsagatjelzi.html <![CDATA[Ősszel Budapesten ülésezik a WHO]]> Wed, 14 Jun 2017 12:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/osszelbudapestenulesezikawho.html <![CDATA[Reménykeltőnek tartja a MÉRTÉK-et a ReSzaSz ]]> Wed, 14 Jun 2017 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/remenykeltonektartjaamertek-etareszasz.html <![CDATA[Egymásra rímel a MOK Deklarációja és a MÉRTÉK]]> Tue, 13 Jun 2017 15:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egymasrarimelamokdeklaraciojaesamertek.html <![CDATA[Szakmai konzultáció indul a védőnőkkel]]> Tue, 13 Jun 2017 13:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/szakmaikonzultacioindulavedonokkel.html <![CDATA[Könnyebbségeket is hoz az e-egészségügy]]> Tue, 13 Jun 2017 09:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/konnyebbsegeketishozaze-egeszsegugy.html <![CDATA[Adatokra van szükség az egészségügyben]]> Tue, 13 Jun 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/adatokravanszuksegazegeszsegugyben.html <![CDATA[Hatott a szigor a dohányzás frontján]]> Tue, 13 Jun 2017 06:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/hatottaszigoradohanyzasfrontjan.html <![CDATA[Új főigazgató a Hetényi kórház élén]]> Sun, 11 Jun 2017 15:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujfoigazgatoahetenyikorhazelen.html <![CDATA[A kártyapénzben kompenzálnák a hátrányos helyzetet]]> Fri, 09 Jun 2017 13:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/akartyapenzbenkompenzalnakahatranyoshelyzetet.html <![CDATA[Zárult az idei gyermekjogi roadshow]]> Fri, 09 Jun 2017 13:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/zarultazideigyermekjogiroadshow.html <![CDATA[A magyar alapellátás lehet a minta Kárpátaljának]]> Fri, 09 Jun 2017 06:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/amagyaralapellataslehetamintakarpataljanak.html <![CDATA[Átadták a nyíregyházi kórház helikopterleszállóját]]> Wed, 07 Jun 2017 13:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/atadtakanyiregyhazikorhazhelikopterleszallojat.html