WeborvosPro - Egészségpolitika title Egészségpolitika leiras http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika.html <![CDATA[Rákgyógyszerek: vita van a szakmában is]]> Wed, 18 Oct 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/rakgyogyszerek:vitavanaszakmabanis.html <![CDATA[Idén is kérhető az ingyenes HPV-elleni oltás]]> Tue, 17 Oct 2017 14:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ideniskerhetoazingyeneshpv-ellenioltas.html <![CDATA[EESZT: évtizedes lemaradást pótol a rendszer]]> Tue, 17 Oct 2017 14:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/eeszt:evtizedeslemaradastpotolarendszer.html <![CDATA[Nem csak az idősek kapnak nyugdíjprémiumot]]> Mon, 16 Oct 2017 12:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/nemcsakazidosekkapnaknyugdijpremiumot.html <![CDATA[Vaklicit: a korlátozás visszalépés az onkológiában]]> Mon, 16 Oct 2017 09:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/vaklicit:akorlatozasvisszalepesazonkologiaban.html <![CDATA[Pályázat szakápolóknak Mihalicza-ösztöndíjra]]> Sat, 14 Oct 2017 08:39:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/palyazatszakapoloknakmihalicza-osztondijra.html <![CDATA[Versenyképes alapellátást szeretnének kialakítani]]> Fri, 13 Oct 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/versenykepesalapellatastszeretnenekkialakitani.html <![CDATA[Új szakrendelő épül a Bajcsy kórház területén]]> Thu, 12 Oct 2017 11:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujszakrendeloepulabajcsykorhazteruleten.html <![CDATA[Világos rendszerbe akarják szervezni az ellátást]]> Thu, 12 Oct 2017 09:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/vilagosrendszerbeakarjakszervezniazellatast.html <![CDATA[Csökkenti a fájdalmat nőgyógyászati beavatkozásoknál]]> Thu, 12 Oct 2017 08:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/csokkentiafajdalmatnogyogyaszatibeavatkozasoknal.html <![CDATA[Ónodi-Szűcs: mennyiség helyett a minőséget célozzák]]> Thu, 12 Oct 2017 08:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/onodi-szucs:mennyiseghelyettaminosegetcelozzak.html <![CDATA[Így racionalizálja a gyógyszertámogatást a NEAK]]> Thu, 12 Oct 2017 06:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/igyracionalizaljaagyogyszertamogatastaneak.html <![CDATA[Minden ötödik gyermek túlsúlyos vagy elhízott]]> Wed, 11 Oct 2017 16:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/mindenotodikgyermektulsulyosvagyelhizott.html <![CDATA[A gyógyszertender felfüggesztését kérik a betegek]]> Wed, 11 Oct 2017 09:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/agyogyszertenderfelfuggesztesetkerikabetegek.html <![CDATA[Ma már nem luxus a magánellátóhoz menni]]> Wed, 11 Oct 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/mamarnemluxusamaganellatohozmenni.html <![CDATA[Centrumkórház lesz az ESZSZK minden értelemben]]> Tue, 10 Oct 2017 15:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/centrumkorhazleszazeszszkmindenertelemben.html <![CDATA[A hét végéig pályázhatnak a háziorvosok]]> Tue, 10 Oct 2017 09:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ahetvegeigpalyazhatnakahaziorvosok.html <![CDATA[Plusz egymilliárd praxisvásárlásra, letelepedésre]]> Mon, 09 Oct 2017 16:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/pluszegymilliardpraxisvasarlasraletelepedesre.html <![CDATA[Újabb magyar-kínai egészségügyi együttműködés]]> Mon, 09 Oct 2017 15:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujabbmagyar-kinaiegeszsegugyiegyuttmukodes.html <![CDATA[Van még feladat a fogyatékosságügyben]]> Mon, 09 Oct 2017 12:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/vanmegfeladatafogyatekossagugyben.html <![CDATA[Magyarázza a NEAK az új gyógyszerbeszerzést]]> Sat, 07 Oct 2017 13:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/magyarazzaaneakazujgyogyszerbeszerzest.html <![CDATA[Hiába szóltak, vakliciten az innovatív terápiák]]> Fri, 06 Oct 2017 12:54:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/hiabaszoltakvaklicitenazinnovativterapiak.html <![CDATA[Integrált informatika az újpalotai rendelőintézetben]]> Fri, 06 Oct 2017 07:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/integraltinformatikaazujpalotairendelointezetben.html <![CDATA[Sztrájktárgyalás: nem közeledtek az álláspontok]]> Fri, 06 Oct 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/sztrajktargyalas:nemkozeledtekazallaspontok.html <![CDATA[Diagnosztikai centrum nyílt a XIII. kerületben]]> Fri, 06 Oct 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/diagnosztikaicentrumnyiltaxiiikeruletben.html <![CDATA[Integrált informatika az újpalotai szakrendelőben]]> Fri, 06 Oct 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/integraltinformatikaazujpalotaiszakrendeloben.html <![CDATA[Kitagolás: az albizottság már megalakult]]> Thu, 05 Oct 2017 10:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kitagolas:azalbizottsagmarmegalakult.html <![CDATA[A MOK állásfoglalása homeopátia ügyben]]> Thu, 05 Oct 2017 09:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/amokallasfoglalasahomeopatiaugyben.html <![CDATA[Egyre többen csatlakoznak az elektronikus térhez]]> Wed, 04 Oct 2017 13:46:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egyretobbencsatlakoznakazelektronikusterhez.html <![CDATA[Képzések a külhoni magyar gyermekegészségügyieknek]]> Wed, 04 Oct 2017 10:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kepzesekakulhonimagyargyermekegeszsegugyieknek.html