WeborvosPro - Egészségpolitika title Egészségpolitika leiras http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika.html <![CDATA[Heim Pál gyermekkórház: jelentős fejlesztések]]> Thu, 15 Mar 2018 07:24:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/heimpalgyermekkorhaz:jelentosfejlesztesek.html <![CDATA[Kevesebb hiányszakma a salgótarjáni kórházban]]> Thu, 15 Mar 2018 07:15:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kevesebbhianyszakmaasalgotarjanikorhazban.html <![CDATA[Újabb egészségügyi elismerések március 15. alkalmából]]> Wed, 14 Mar 2018 17:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujabbegeszsegugyielismeresekmarcius15alkalmabol.html <![CDATA[Új épületszárnyat avattak a balassagyarmati kórházban]]> Wed, 14 Mar 2018 13:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ujepuletszarnyatavattakabalassagyarmatikorhazban.html <![CDATA[18 éven belül átköltözhetnek a fogyatékkal élők]]> Wed, 14 Mar 2018 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/18evenbelulatkoltozhetnekafogyatekkalelok.html <![CDATA[A béremelés kiterjesztéséről egyeztettek]]> Wed, 14 Mar 2018 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/aberemeleskiterjeszteserolegyeztettek.html <![CDATA[Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz]]> Mon, 12 Mar 2018 13:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/villamossalismehetunkmajdazujkorhazhoz.html <![CDATA[Keresik 2018 legkedvesebb konyhás nénijét]]> Fri, 09 Mar 2018 12:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/keresik2018legkedvesebbkonyhasnenijet.html <![CDATA[Tovább éljenek egészségben a határon túliak is]]> Thu, 08 Mar 2018 15:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/tovabbeljenekegeszsegbenahatarontuliakis.html <![CDATA[Krónikus sebkezelés: a gyógyító vákuum]]> Thu, 08 Mar 2018 06:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/kronikussebkezeles:agyogyitovakuum.html <![CDATA[Házhoz megy az egészségügyi szűrővizsgálat]]> Wed, 07 Mar 2018 15:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/hazhozmegyazegeszsegugyiszurovizsgalat.html <![CDATA[Elvégezték a tízezredik szervátültetést Magyarországon]]> Wed, 07 Mar 2018 13:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/elvegeztekatizezredikszervatultetestmagyarorszagon.html <![CDATA[Érkeznek a megemelt egészségügyi fizetések]]> Wed, 07 Mar 2018 07:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/erkeznekamegemeltegeszsegugyifizetesek.html <![CDATA[Vastagbélszűrés: cáfol az államtitkárság]]> Tue, 06 Mar 2018 16:58:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/vastagbelszures:cafolazallamtitkarsag.html <![CDATA[Tízmilliárdos pályázat családbarát szülészetekre ]]> Mon, 05 Mar 2018 10:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/tizmilliardospalyazatcsaladbaratszuleszetekre.html <![CDATA[Ismét leültek egyeztetni a sztrájktárgyalók]]> Sat, 03 Mar 2018 07:22:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ismetleultekegyeztetniasztrajktargyalok.html <![CDATA[Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz]]> Fri, 02 Mar 2018 16:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/marciustolismet130ezerrelnoapraxispenz.html <![CDATA[3,5 milliárd forint értékű fejlesztés a karcagi kórházban]]> Fri, 02 Mar 2018 15:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/35milliardforintertekufejlesztesakarcagikorhazban.html <![CDATA[Egymilliárd forintból fejlesztik idén az egri kórházat]]> Fri, 02 Mar 2018 07:01:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egymilliardforintbolfejlesztikidenazegrikorhazat.html <![CDATA[Hat év alatt felére csökkentek a műtéti várólisták ]]> Fri, 02 Mar 2018 02:51:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/hatevalattfelerecsokkentekamutetivarolistak.html <![CDATA[Ismét országos intézetté vált a Fiumei úti Baleseti]]> Tue, 27 Feb 2018 11:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/ismetorszagosintezettevaltafiumeiutibaleseti.html <![CDATA[Állami kontra magán - tiszta vizet öntenek a pohárba]]> Mon, 26 Feb 2018 15:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/allamikontramagan-tisztavizetontenekapoharba.html <![CDATA[Magyarországon nincs kanyarójárvány]]> Sat, 24 Feb 2018 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/magyarorszagonnincskanyarojarvany.html <![CDATA[A V4-ek megerősítették az egészségügyi együttműködést]]> Fri, 23 Feb 2018 14:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/av4-ekmegerositettekazegeszsegugyiegyuttmukodest.html <![CDATA[Vörös kód riasztást adott ki az Emmi szombattól]]> Fri, 23 Feb 2018 10:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/voroskodriasztastadottkiazemmiszombattol.html <![CDATA[Országgyűlés: a háziorvosi ellátás volt a mai egyik téma]]> Wed, 21 Feb 2018 07:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/orszaggyules:ahaziorvosiellatasvoltamaiegyiktema.html <![CDATA[Érkezik a januári bérkülönbözet a szakdolgozóknak]]> Tue, 20 Feb 2018 14:06:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/erkezikajanuariberkulonbozetaszakdolgozoknak.html <![CDATA[Sürgősségi pszichiátria: még mindig jogsértő gyakorlat]]> Tue, 20 Feb 2018 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/surgossegipszichiatria:megmindigjogsertogyakorlat.html <![CDATA[Ezt üzente Ónodi-Szűcs az ápolóknak]]> Mon, 19 Feb 2018 09:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/eztuzenteonodi-szucsazapoloknak.html <![CDATA[Példamutató szűrőprogramot indít a mentőszolgálat]]> Fri, 16 Feb 2018 13:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/peldamutatoszuroprogramotinditamentoszolgalat.html