WeborvosPro WeborvosPro http://www.weborvospro.hu/ <![CDATA[A legzöldebb magyarországi egyetem az SZTE ]]> Fri, 15 Dec 2017 11:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/alegzoldebbmagyarorszagiegyetemazszte.html <![CDATA[Mi fán terem az egynapos sebészet?]]> Fri, 15 Dec 2017 10:48:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mifanteremazegynapossebeszet.html <![CDATA[EESZT: minden patika határidőre csatlakozott]]> Fri, 15 Dec 2017 10:15:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/eeszt:mindenpatikahataridorecsatlakozott.html <![CDATA[Új fejlesztési program a debreceni Tevában]]> Fri, 15 Dec 2017 09:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujfejlesztesiprogramadebrecenitevaban.html <![CDATA[A hidroterápiás kórházi medencéért gyűjtöttek]]> Fri, 15 Dec 2017 08:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ahidroterapiaskorhazimedenceertgyujtottek.html <![CDATA[WHO: nem veszélyes az orvosi marihuána]]> Fri, 15 Dec 2017 08:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/who:nemveszelyesazorvosimarihuana.html <![CDATA[Ideje lenne csökkenteni a gyógyszeripari terheket!]]> Fri, 15 Dec 2017 07:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/idejelennecsokkenteniagyogyszeripariterheket.html <![CDATA[A kórházak krónikus eladósodása felszámolható]]> Fri, 15 Dec 2017 07:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akorhazakkronikuseladosodasafelszamolhato.html <![CDATA[Érdekes statisztika a magyar betegségekről]]> Fri, 15 Dec 2017 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/erdekesstatisztikaamagyarbetegsegekrol.html <![CDATA[Sportolóknak fejlesztenek, gyerekek is profitálnak]]> Fri, 15 Dec 2017 07:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/sportoloknakfejlesztenekgyerekekisprofitalnak.html <![CDATA[Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj]]> Fri, 15 Dec 2017 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/szent-gyorgyialbertorvosidij.html <![CDATA[Mérgezés Komádiban: már mindenki jól van]]> Fri, 15 Dec 2017 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mergezeskomadiban:marmindenkijolvan.html <![CDATA[Méltányos elbírálás daganatos betegeknek]]> Fri, 15 Dec 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/meltanyoselbiralasdaganatosbetegeknek.html <![CDATA[Már az ügyészség szerint is súlyos a Korányi-projekt]]> Fri, 15 Dec 2017 06:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/marazugyeszsegszerintissulyosakoranyi-projekt.html <![CDATA[Dr. Merkely Bélát választotta a szenátus rektorjelöltnek]]> Fri, 15 Dec 2017 06:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/drmerkelybelatvalasztottaaszenatusrektorjeloltnek.html <![CDATA[Influenza: érdemes még védőoltást kérni]]> Thu, 14 Dec 2017 16:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/influenza:erdemesmegvedooltastkerni.html <![CDATA[Átadták az idei Gábor Dénes-díjakat]]> Thu, 14 Dec 2017 15:42:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/atadtakazideigabordenes-dijakat.html <![CDATA[Krónikus baj lett a gyógyszerhiány]]> Thu, 14 Dec 2017 15:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kronikusbajlettagyogyszerhiany.html <![CDATA[Bérrendezés: hiába kérték, nem tárgyalta a kormány]]> Thu, 14 Dec 2017 14:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/berrendezes:hiabakerteknemtargyaltaakormany.html <![CDATA[ÁSZ: lezárult három egyetem utóellenőrzése]]> Thu, 14 Dec 2017 12:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/asz:lezarultharomegyetemutoellenorzese.html <![CDATA[Ízületi betegségeket is okozhat a fogínysorvadás]]> Thu, 14 Dec 2017 10:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/izuletibetegsegeketisokozhatafoginysorvadas.html <![CDATA[Hamisított mézre bukkantak az ellenőrök]]> Thu, 14 Dec 2017 09:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/hamisitottmezrebukkantakazellenorok.html <![CDATA[Mennyi lesz a svábhegyi nővérszálló felújítása?]]> Thu, 14 Dec 2017 08:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mennyileszasvabhegyinoverszallofelujitasa.html <![CDATA[Látáskutató szoftver a magyaroktól]]> Thu, 14 Dec 2017 08:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/lataskutatoszoftveramagyaroktol.html <![CDATA[Informatika az egészségügy szolgálatában]]> Thu, 14 Dec 2017 08:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/informatikaazegeszsegugyszolgalataban.html <![CDATA[A kórházak érdeke is a szabályos beszerzés]]> Thu, 14 Dec 2017 08:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akorhazakerdekeisaszabalyosbeszerzes.html <![CDATA[Brutális árakon adják a mentes élelmiszereket]]> Thu, 14 Dec 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/brutalisarakonadjakamenteselelmiszereket.html <![CDATA[Német biokémikusé a Debrecen-díj]]> Thu, 14 Dec 2017 06:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nemetbiokemikuseadebrecen-dij.html <![CDATA[Nem mindegy, hogy allergiás vagy érzékeny egy ételre!]]> Thu, 14 Dec 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nemmindegyhogyallergiasvagyerzekenyegyetelre.html <![CDATA[A köztévé adását kell nézni a csepeli szakrendelőben]]> Thu, 14 Dec 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akozteveadasatkellnezniacsepeliszakrendeloben.html