WeborvosPro WeborvosPro http://www.weborvospro.hu/ <![CDATA[700 beavatkozás a Fina Masters VB orvosi mérlege]]> Tue, 22 Aug 2017 15:32:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/700beavatkozasafinamastersvborvosimerlege.html <![CDATA[Bárányhimlő: ideje beadatni az ismétlőoltást!]]> Tue, 22 Aug 2017 12:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/baranyhimlo:idejebeadatniazismetlooltast.html <![CDATA[Budapesten fejleszt a dán gyógyszercég]]> Tue, 22 Aug 2017 11:40:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/budapestenfejlesztadangyogyszerceg.html <![CDATA[Belekóstólnak a fiatalok a kutatói pályába]]> Tue, 22 Aug 2017 10:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/belekostolnakafiatalokakutatoipalyaba.html <![CDATA[Nyáron rövidebb lett a kórházi várólista]]> Tue, 22 Aug 2017 08:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nyaronrovidebblettakorhazivarolista.html <![CDATA[Megolódott az orvosi ügyelet kérdése Miklóson]]> Tue, 22 Aug 2017 08:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megolodottazorvosiugyeletkerdesemikloson.html <![CDATA[Magyarországra menekülnek a külföldi betegek ]]> Tue, 22 Aug 2017 07:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/magyarorszagramenekulnekakulfoldibetegek.html <![CDATA[Legalizálták Chilében az egészségügyi célú abortuszt]]> Tue, 22 Aug 2017 07:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/legalizaltakchilebenazegeszsegugyiceluabortuszt.html <![CDATA[Alakul a matek: ennyit kapnak a nyugdíjasok]]> Tue, 22 Aug 2017 07:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/alakulamatek:ennyitkapnakanyugdijasok.html <![CDATA[Tehetetlen a rendszer a dizájnerdrogok ellen]]> Tue, 22 Aug 2017 07:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tehetetlenarendszeradizajnerdrogokellen.html <![CDATA[A világ legjobban fizetett orvosai]]> Tue, 22 Aug 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/avilaglegjobbanfizetettorvosai.html <![CDATA[Kellett a háziorvos, szétosztottak 326 milliót]]> Tue, 22 Aug 2017 06:44:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kellettahaziorvosszetosztottak326milliot.html <![CDATA[Uzsoki: Kilencven éve a legjobbak között]]> Tue, 22 Aug 2017 06:35:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/uzsoki:kilencvenevealegjobbakkozott.html <![CDATA[Fertőzéspara: a bevásárlókocsikkal van a baj?]]> Tue, 22 Aug 2017 06:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/fertozespara:abevasarlokocsikkalvanabaj.html <![CDATA[6 százalékkal kevesebb szabálytalanság]]> Tue, 22 Aug 2017 06:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/6szazalekkalkevesebbszabalytalansag.html <![CDATA[Lakással csalogatják vissza az orvosokat]]> Mon, 21 Aug 2017 14:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/lakassalcsalogatjakvisszaazorvosokat.html <![CDATA[Intézeti halál: ne lehessen eltussolni! ]]> Mon, 21 Aug 2017 12:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/intezetihalal:nelehesseneltussolni.html <![CDATA[Így mentett életet a Fina egészségügyi csapata]]> Mon, 21 Aug 2017 08:28:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/igymentetteletetafinaegeszsegugyicsapata.html <![CDATA[Sok a betöltetlen praxis Szabolcsban ]]> Mon, 21 Aug 2017 08:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/sokabetoltetlenpraxisszabolcsban.html <![CDATA[Kilenc háziorvosi praxis áll üresen Vasban]]> Mon, 21 Aug 2017 08:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kilenchaziorvosipraxisalluresenvasban.html <![CDATA[A Petz Aladár-díjas főigazgató]]> Mon, 21 Aug 2017 08:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/apetzaladar-dijasfoigazgato.html <![CDATA[Ezreket fertőzhettek meg hepatitises hússal ]]> Mon, 21 Aug 2017 08:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ezreketfertozhettekmeghepatitiseshussal.html <![CDATA[Elhagyják az alapellátást a praxisnővérek]]> Mon, 21 Aug 2017 07:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/elhagyjakazalapellatastapraxisnoverek.html <![CDATA[Új pszichoaktív anyag követelt emberéletet?]]> Mon, 21 Aug 2017 07:05:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujpszichoaktivanyagkoveteltembereletet.html <![CDATA[Bemutatták a világ legkisebb sebészrobotját]]> Mon, 21 Aug 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/bemutattakavilaglegkisebbsebeszrobotjat.html <![CDATA[De mi kerül ennyibe a magánorvosnál?]]> Mon, 21 Aug 2017 06:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/demikerulennyibeamaganorvosnal.html <![CDATA[Szinte az egész országot érinti a védőnő hiány]]> Mon, 21 Aug 2017 05:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/szinteazegeszorszagoterintiavedonohiany.html <![CDATA[Újraélesztettek egy férfit a Duna Arénában]]> Sun, 20 Aug 2017 12:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujraelesztettekegyferfitadunaarenaban.html <![CDATA[Cégkapu-regisztráció: már csak két hét]]> Sun, 20 Aug 2017 08:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/cegkapu-regisztracio:marcsakkethet.html <![CDATA[Megint kevesebb jut az egészségügyre]]> Sat, 19 Aug 2017 15:24:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megintkevesebbjutazegeszsegugyre.html