WeborvosPro WeborvosPro http://www.weborvospro.hu/ <![CDATA[Miért és hogyan hagyták el Magyarországot? ]]> Sun, 25 Feb 2018 08:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mierteshogyanhagytakelmagyarorszagot.html <![CDATA[Gyógyíthatóvá válhat az Alzheimer-kór]]> Sun, 25 Feb 2018 08:18:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/gyogyithatovavalhatazalzheimer-kor.html <![CDATA[Napokon belül újra lesz ellátás a gyermekosztályon]]> Sat, 24 Feb 2018 17:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/napokonbelulujraleszellatasagyermekosztalyon.html <![CDATA[Új ritka betegség gyógyszer a láthatáron]]> Sat, 24 Feb 2018 10:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujritkabetegseggyogyszeralathataron.html <![CDATA[Betegek helyett egészségügyi fogyasztók]]> Sat, 24 Feb 2018 08:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/betegekhelyettegeszsegugyifogyasztok.html <![CDATA[Vesztésre áll a rák, de még csak az egereknél]]> Sat, 24 Feb 2018 07:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/vesztesreallarakdemegcsakazegereknel.html <![CDATA[Tovább fogyunk, már 9,8 millióan sem vagyunk]]> Sat, 24 Feb 2018 07:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/tovabbfogyunkmar98millioansemvagyunk.html <![CDATA[Tudományos programok a Semmelweis-emlékévben]]> Sat, 24 Feb 2018 07:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/tudomanyosprogramokasemmelweis-emlekevben.html <![CDATA[Orvoshiány miatt bezárt a gyermekosztály]]> Sat, 24 Feb 2018 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/orvoshianymiattbezartagyermekosztaly.html <![CDATA[Magyarországon nincs kanyarójárvány]]> Sat, 24 Feb 2018 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/magyarorszagonnincskanyarojarvany.html <![CDATA[Lezárult a gyógyvarázs területi pályázata]]> Fri, 23 Feb 2018 15:13:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/lezarultagyogyvarazsteruletipalyazata.html <![CDATA[1,45 milliárdból kutatják a magyar onkogenomot]]> Fri, 23 Feb 2018 14:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/145milliardbolkutatjakamagyaronkogenomot.html <![CDATA[A V4-ek megerősítették az egészségügyi együttműködést]]> Fri, 23 Feb 2018 14:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/av4-ekmegerositettekazegeszsegugyiegyuttmukodest.html <![CDATA[Megállapodást kötött a kerület és a kórház]]> Fri, 23 Feb 2018 13:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/megallapodastkotottakeruletesakorhaz.html <![CDATA[Kanyarós lett Budapesten egy 14 hónapos kislány]]> Fri, 23 Feb 2018 12:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kanyaroslettbudapestenegy14honaposkislany.html <![CDATA[Veronai baleset: a kormány MNB-vizsgálatot kér]]> Fri, 23 Feb 2018 12:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/veronaibaleset:akormanymnb-vizsgalatotker.html <![CDATA[Vörös kód riasztást adott ki az Emmi szombattól]]> Fri, 23 Feb 2018 10:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/voroskodriasztastadottkiazemmiszombattol.html <![CDATA[Fogorvosbotrány: nem indult etikai eljárás]]> Fri, 23 Feb 2018 08:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/fogorvosbotrany:nemindultetikaieljaras.html <![CDATA[Árpád-ház és genetikai szenzáció: tévedés történt]]> Fri, 23 Feb 2018 08:11:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/arpad-hazesgenetikaiszenzacio:tevedestortent.html <![CDATA[Orvosi pályafutás, egészen Németországig]]> Fri, 23 Feb 2018 07:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/orvosipalyafutasegeszennemetorszagig.html <![CDATA[Napelemek kerülnek a gyulai kórházra is]]> Fri, 23 Feb 2018 07:33:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/napelemekkerulnekagyulaikorhazrais.html <![CDATA[A Megelőzés Évében is elindul a speciális szűrőkamion]]> Fri, 23 Feb 2018 07:12:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/amegelozesevebeniselindulaspecialisszurokamion.html <![CDATA[Nem a gyógyszer drágult, a támogatás csökkent]]> Fri, 23 Feb 2018 06:53:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemagyogyszerdragultatamogatascsokkent.html <![CDATA[Nyitott ikerinkubátort kapott a Szent János Kórház]]> Thu, 22 Feb 2018 15:17:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nyitottikerinkubatortkapottaszentjanoskorhaz.html <![CDATA[Átadták a második Anyák Házát az országban]]> Thu, 22 Feb 2018 13:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/atadtakamasodikanyakhazatazorszagban.html <![CDATA[Tovább terjed a betegség Romániában]]> Thu, 22 Feb 2018 13:07:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/tovabbterjedabetegsegromaniaban.html <![CDATA[Metaanalízis: hatásosak az antidepresszánsok]]> Thu, 22 Feb 2018 12:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/metaanalizis:hatasosakazantidepresszansok.html <![CDATA[Richter Témapályázat 2018]]> Thu, 22 Feb 2018 10:31:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/richtertemapalyazat2018.html <![CDATA[Jó hír jött az Esmyával kapcsolatban]]> Thu, 22 Feb 2018 10:25:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/johirjottazesmyavalkapcsolatban.html <![CDATA[Másodfokon kilenc évre ítélték a lúgos orvost]]> Thu, 22 Feb 2018 09:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/masodfokonkilencevreiteltekalugosorvost.html