WeborvosPro WeborvosPro http://www.weborvospro.hu/ <![CDATA[Új vezetők kaptak megbízást a Debreceni Egyetemen]]> Mon, 26 Jun 2017 11:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/ujvezetokkaptakmegbizastadebreceniegyetemen.html <![CDATA[Vizsgálni fogják, beszámítható-e a pécsi fekete angyal]]> Mon, 26 Jun 2017 10:50:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/vizsgalnifogjakbeszamithato-eapecsifeketeangyal.html <![CDATA[Meghalt Dévény Anna gyógytornász]]> Mon, 26 Jun 2017 09:45:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/meghaltdevenyannagyogytornasz.html <![CDATA[Szigorú szabályok kötnék az egynapos szülészetet]]> Mon, 26 Jun 2017 08:57:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/szigoruszabalyokkotnekazegynaposszuleszetet.html <![CDATA[Lombikbébi: mérleg a változás előtt]]> Mon, 26 Jun 2017 08:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/lombikbebi:merlegavaltozaselott.html <![CDATA[20 évét ünnepelte az onkoradiológiai központ]]> Mon, 26 Jun 2017 08:29:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/20evetunnepelteazonkoradiologiaikozpont.html <![CDATA[Kétmilliárd jutott külföldi gyógykezelésre]]> Mon, 26 Jun 2017 07:21:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ketmilliardjutottkulfoldigyogykezelesre.html <![CDATA[Az egészségé volt a főszerep Mindszenten]]> Mon, 26 Jun 2017 07:02:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azegeszsegevoltafoszerepmindszenten.html <![CDATA[Kórházhisztériában nem lesz hiány]]> Mon, 26 Jun 2017 06:47:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/korhazhiszteriabannemleszhiany.html <![CDATA[Van-e hepatitis E-vírus a hazai húsokban?]]> Mon, 26 Jun 2017 06:10:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/van-ehepatitise-virusahazaihusokban.html <![CDATA[Ellenőrizzük az autót, mielőtt útra kelünk!]]> Mon, 26 Jun 2017 06:08:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/ellenorizzukazautotmielottutrakelunk.html <![CDATA[A közvécé nem közfeladat, csak vállalkozás]]> Mon, 26 Jun 2017 06:04:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/akozvecenemkozfeladatcsakvallalkozas.html <![CDATA[Esterházy Péter Emlékpark a kórházban]]> Mon, 26 Jun 2017 06:03:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/esterhazypeteremlekparkakorhazban.html <![CDATA[Nem akarnak rabokkal együtt gyógyulni]]> Mon, 26 Jun 2017 05:59:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemakarnakrabokkalegyuttgyogyulni.html <![CDATA[Kontinencia Világhét - A baj nem a korral jár]]> Sun, 25 Jun 2017 12:09:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/kontinenciavilaghet-abajnemakorraljar.html <![CDATA[Cáfol a jászberényi kórház megbízott főigazgatója]]> Sun, 25 Jun 2017 10:16:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/cafolajaszberenyikorhazmegbizottfoigazgatoja.html <![CDATA[Mindennapi hőseink ]]> Sun, 25 Jun 2017 07:00:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/mindennapihoseink.html <![CDATA[Kritikus az orvoslétszám a jászberényi kórházban]]> Sat, 24 Jun 2017 13:41:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kritikusazorvosletszamajaszberenyikorhazban.html <![CDATA[Növekedési pályán van a mentőszolgálat]]> Sat, 24 Jun 2017 09:49:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/novekedesipalyanvanamentoszolgalat.html <![CDATA[Nem tudnak IKEA-ba szerződött kollégáról]]> Sat, 24 Jun 2017 08:23:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemtudnakikea-baszerzodottkollegarol.html <![CDATA[Nem elég az európai egészségbiztosítási kártya]]> Sat, 24 Jun 2017 07:56:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/nemelegazeuropaiegeszsegbiztositasikartya.html <![CDATA[Nyomoznak egy pécsi kórházi ápolónő ellen]]> Fri, 23 Jun 2017 15:37:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/nyomoznakegypecsikorhaziapolonoellen.html <![CDATA[Egynapos sebészet: a tények a járóbeteg szövetségtől]]> Fri, 23 Jun 2017 09:55:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/egeszsegpolitika/egynapossebeszet:atenyekajarobetegszovetsegtol.html <![CDATA[OMSZ: tíz-húsz százalékkal több riasztás]]> Fri, 23 Jun 2017 09:38:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/gyorshir/omsz:tiz-huszszazalekkaltobbriasztas.html <![CDATA[Azbesztper: botrányos ítélet, veszett a beteg]]> Fri, 23 Jun 2017 08:27:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/azbesztper:botranyositeletveszettabeteg.html <![CDATA[A szakma vitatkozik, addig a laikusokat kérdezik]]> Fri, 23 Jun 2017 08:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/aszakmavitatkozikaddigalaikusokatkerdezik.html <![CDATA[Kell-e börtönkóház Berettyóújfaluba?]]> Fri, 23 Jun 2017 08:14:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kell-ebortonkohazberettyoujfaluba.html <![CDATA[Mankót kapnak az alapellátás dolgozói]]> Fri, 23 Jun 2017 07:36:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/mankotkapnakazalapellatasdolgozoi.html <![CDATA[Megállt a költségvetési intézmények adósságnövekedése ]]> Fri, 23 Jun 2017 07:30:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/megalltakoltsegvetesiintezmenyekadossagnovekedese.html <![CDATA[Közel ötszáz kórházi ápoló ment el tavaly]]> Fri, 23 Jun 2017 07:20:00 +0002 http://www.weborvospro.hu/cikkek/lapszemle/kozelotszazkorhaziapolomenteltavaly.html