2018. április 22. vasárnap, Csilla, Noémi napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Portré A virtuális korú Losonczy Hajna professzor

A virtuális korú Losonczy Hajna professzor

2013-06-07 07:45 Forrás: MHTT Hírmondó -- Krasznai Éva
3693
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Két esztendeje ünnepelték a PTE, ÁOK I. számú Belgyógyászati Klinikán kollégái, tanítványai és tisztelői az akkor 70 éves Losonczy Hajna professzor asszonyt. Esetében ez csak virtuális szám, hiszen szelleme és külseje egyaránt cáfolja azt. A pécsi iskola, amit dr. Nagy Ibolya tanárnő indított el és a professzornő teljesített ki, folytatja a munkát. Miként az utóneve, a Hajna, Ő is különleges egyéniség….

1965-ben „summa cum laude” minősítéssel diplomázott a POTE-n. Később belgyógyászatból és haematológiból szakvizsgázott. Lektorált folyóiratban megjelent közleménye több mint 300, az impakt faktora 122,91 a CI 270, 46 könyvfejezet írt. A magyar tudományos életnek ma is aktív tagja. "A haemostasis aktivációja kombinált cytostaticus kezelés alatt és ennek kivédési lehetőségei" címmel 1983-ban kandidált (PhD fokozat), majd 1994-ben habilitált. Beszélgetésünk során egyetemi előmeneteleit ekként sorolta: 1970-ben tanársegéd, 1983-ban adjunktus, 1990-ben docens, s 1995-től egyetemi tanár. Ami pedig a klinikai munkát illeti, arról így vallott:

– 1990-től 2008-ig vezettem a haematológiai osztályt, a haemostasis laboratóriumot, a haematológiai munkacsoportot és irányítottam annak kutatási tevékenységét . Ettől az időtől professzor emeritusi statusba kerültem 67 éves koromban (19 professzortársammal együtt). 2008-tól is változatlanul dolgozom a Hematológiai Munkacsoportban, amely rajtam kívül még 7 szakorvosból áll.

– Milyen orvosi, gyógyító, tudományos területen dolgozik, Losonczy professzor asszony?

- Munkatársaimmal a haematológia minden ágát műveljük és fejlesztjük. Az osztály egyik profilja a rosszindulatú haematológiai betegségben szenvedők fogadása, gyógyítása, majd ellenőrzése. Baranya megyében mi vagyunk az egyetlen, hematológiai betegeket ellátó osztály. Ellátási területünk elsődlegesen a dél-Dunántúl, de az ország minden részéből kapunk betegeket. Az osztály forgalma a klinikán belül a legnagyobb, az ágykihasználtság mindig 100% felett van. 1995-től a legmagasabb, 3-as minősítésű „Hematológiai Centrum”-ként működünk, ami azt jelenti, hogy acut leukaemiákat, agresszív lymphomákat, azaz a legsúlyosabb betegeket más centrumoktól is átvesszük. A modern haematológiai gyógyító munka része a csontvelő transzplantáció. 1996-tól kezdtem az őssejt-transzplantáció megszervezését. Megépítettük az 5 steril kórteremből álló transzplantációs osztályt, mely 1999. decemberében nyílt meg, Dávid Mariann, jelenleg Szomor Árpád vezetésével működik. Azóta több mint 500 beteget transzplantáltunk Ezzel egy időben nyílt meg a többfunkciós Therapiás Apheresis Központ, ahol a transzplantációhoz az őssejteket szeparáljuk, feldolgozzuk, a beültetésig -194 Celsius fokon tároljuk. Mivel Dél-Dunántúlon mi vagyunk az egyetlen ilyen centrum, 24 órás ügyeletet adunk külső intézményeknek plazmaferezis céljából.

– Miután a munkacsoport másik profilja a véralvadás betegségeinek gondozása, ezen a téren is bőségesen van tennivalójuk.

- A korábbi tevékenységet folytatva 1992-től vezettem a Regionális Haemophilia Központot. Hozzánk tartoznak a baranyai felnőtt haemophiliások, a Gyermekklinika, a Mohácsi Városi Kórház, a Szekszárdi Kórház és a Siófoki Véradóállomás haemophiliás és más vérzékenységben szenvedő 162 betege. Központunk biztosítja faktor ellátásukat, kezelésüket és ellenőrzésüket. Kiképeztük őket a „kontrollált otthoni kezelés”-re, szükség szerint orthopediai, sebészeti és más műtéti beavatkozásokhoz mi készítjük fel őket és irányítjuk kezelésüket egyetemünk klinikáin. A haemophiliások családtervezésénél is tanácsot adunk. Munkatársam, Nagy Ágnes segítségével indítottam el Magyarországon elsőnek a rendszeres molekuláris genetikai vizsgálatokat haemophiliában a Greifswaldi Human Genetikai Központtal és a Gyermekklinika Genetikai Laboratóriumával együttműködve. Eddig 101 „A” haemophiliás betegnél 83 családból és 177 családtagnál, továbbá 22 „B” haemophiliás betegnél és 32 családtagnál történt direkt és indirekt genetikai diagnosztika. Három terhes hordozónál kértek és kaptak prenatalis diagnosztikát.

A véralvadás témájában régi érdeklődési területem a fiatalkori vénás thromboemboliában szenvedő, úgynevezett thrombophiliás betegek diagnosztizálása és gyógyítása. Pécs környékén Nagy Ibolya tanárnővel a 1970-es években 16 családot találtunk ahol a súlyos thrombophilia hátterében a veleszületett antithrombin csökkenés állt, mely ezen első inhibitor-defektus 1965-ös leírása után pár évvel történt. A betegség új alcsoportokra való felosztását tette lehetővé a nagy beteganyag. Az erről szóló 1979-ben megjelent cikk nemzetközi elismerést hozott. 1995-től modern coagulációs, és molekuláris genetikai vizsgálatokat vezettem be a diagnosztikába Nagy Ágnes, Dávid Mariann és Tóth Orsolya munkatársaimmal. Adatbázisunkban azóta több mint 2000 thrombophiliás beteg részletes vizsgálati adatai szerepelnek. Az ellátási skálán a thromboemboliás betegek osztályon történő gyógyítása, az utána következő kivizsgálás és anticoagulans gondozás szerepelnek.

– Tudományos munkásságának se szeri, sem száma…

- Az Élettani Intézeti tudományos kutató munkájába diákkörös koromban bekapcsolódtam be, 4 évig dolgoztam dr. Lissák Kálmán és dr. Grastyán Endre magatartáskutatással foglalkozó laboratóriumában. Társszerzőként 3 közleményben szerepelek. Az I.sz.Belgyógyászati Klinikára kerülve először a betegellátás mellett, melyet egész életemben elsődleges tevékenységemnek tekintettem, a véralvadási laboratóriumban kezdtem dolgozni. Kezdetben thrombocyta funkciók témakörben foglalkoztam a májbetegek, az ITP-s betegek és az acut leukaemiások esetében. Vizsgáltam a thrombocyta functio gátlást, mint az arteriás thrombozis profilaxis lehetőségét prostaglandinokkal, spasmolyticumokkal és acetylosalicylicummal. Az akkoriban bevezetett új oralis fogamzásgátlók véralvadási hatásait vizsgáltuk, ezekről az ország több kórházában előadássorozatot tartottunk és könyvet jelentettünk meg róla. Elsők között elemeztük a kis molekulatömegű heparinok hatékonyságát mély vénás thrombosis kezelésében. Fibrinolysis kutatást is folytattunk thromboemboliás betegek körében. Az 1990-es években újonnan felfedezett veleszületett thrombophiliákra szűrővizsgálatokat vezettem be, nagy beteganyagon, Norvégiai tanulmányutam után (Protein C, Protein S defektus, APC-rezisztencia) Vezetésem alatt valósítottuk meg a molekuláris genetikai vizsgálatokat a haemostasis területén. Elsőként mértük fel a magyar thrombophiliás betegeknél a fenti veleszületett hajlamosító tényezők prevalenciáját. A protein C defektusban is genetikai analízist végeztünk, közöltünk 3 új mutációt, melyet Dávid Mariann mutatott ki és az irodalom Protein C Pécs, Pécs 2 és Pécs 3 névvel közölt le.. Jelenleg is együttműködünk az Oslói Egyetem Haemostasis Kutatólaboratóriumával a thrombsosiskészség új, egyszerű szűrővizsgálattal történő kimutatásán (CIP módszer) a betegség nagy népegészségügyi jelentőségére való tekintettel.

– Még követni is nehéz, hogy mi mindennel foglalkozott és teszi ezt ma is Losonczy Hajna professzor asszony!

- A felsorolás a fentiekkel nem ért véget. A haematologia területéről pedig a következőket mondhatom. Nemzetközi együttműködésben (IGCI, Ludwig Boltzmann Institut, Bécs) vizsgáltuk a leukaemiák és a lymphomák új terápiás lehetőségeit multiklinikai vizsgálatokban. Az MHTT keretében működő Malignus Lymphoma Munkacsoport alapító tagja vagyok és jelenleg elnöke is. Ezen belül a Chronicus Lymphoid Leukaemia (CLL) Munkabizottság vezetője, melyben Kovács Gábor munkatársammal működünk együtt. Ennek keretében vizsgáltuk a kombinált citosztatikus kezelés által okozott véralvadási hatást non-Hodgkin lymphomában és solid tumorokban. Megállapítottam, hogy a reszpondereknél a véralvadás aktiválódik, ez vénás thromboemboliához vezethet. Profilaxis céljából a kis dózisú Heparin kezelést találtuk a legjobbnak. Ebből a témából írtam kandidátusi disszertációmat. Tagja voltam az „Euro CLL Working Group”-nak 2003-2006 között, melynek célja különböző európai országokban dolgozó haematologusoknak a CLL diagnosztikájáról, prognosztikai markereiről és kezelési elveiről kerekasztal konferenciák keretében továbbképzéseket tartani. Ugyanígy tagja voltam az „European Task Force for sharing Expertise in Thrombosis” (ETFET) 5 évig, amiben Magyarországot ketten képviseltük. A szakértői fórum célja volt, hogy a thromboticus betegségek megelőzését és kezelését nemzetközi irányelvek implementálásával az európai országokban elősegítse.

– Losonczy Hajna professzor az oktatásban is jócskán kiveszi részét, hiszen 1970 óta a gyakorlati és a tantermi oktatásban, 1985 óta az angol nyelvű orvosképzésben, 2004 óta a német nyelvűben is tanít. Rendszeres konzultánsa a magyar és az angol nyelvű államvizsga dolgozatoknak.

– Tudományos diákkörösök és PhD hallgatók folyamatosan dolgoznak laboratóriumukban és az osztályon. A posztgraduális képzésben is részt veszek.

A tudományos társaságok is nagyon hasznosítják a szakember tudását, elképesztő munkabírását és aktivitását. A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaságnak (MTHT) 1995-1997 között volt elnöke. A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaságnak (MHTT) 1998-2003 között választották elnökének. Eddigi közéleti és szakmai munkája eredményének tekinti, hogy 1999-2004, majd 2009-2011 között elnöke volt a Transzfúziológiai és Haematológiai Szakmai Kollégiumnak. 2005- 2008 között az Országos Haematologiai Szakfelügyelő Főorvosi tisztséget látta el. Jelenleg is elnökségi tagja a nemzetközi „Danubian League against Thrombosis and Haemorrhagic Diseases” nevü társaságnak. Tagja számos magyar és nemzetközi tudományos társaságnak.

– A Pécsi Akadémiai Bizottság Konzervatív Orvosi Munkabizottságában vezetiem a Haematológiai Munkabizottságot. Regionális feladatokat látnak el, háromhavonta tartanak továbbképző diagnosztikus és therapiás konferenciákat Baranya, Tolna, és Somogy megye haematológusaival. Továbbá hazai és nemzetközi kongresszusokat szerveznek. 1994-óta vezetek PhD alprogramot. „Haematologia és molecularis genetika” címmel. A MAB a programot 1995-ban fogadta el. A program keretében eddig 6 felkészülő nyert doktori fokozatot. Öt egyéni felkészülő hallgatóm van.

Természetesen a munkáját – ma már mondhatjuk, életművét – megannyi kitüntetéssel ismerték el. Ezek között szerepel, hogy átvehette a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományszervezési díjat, az MHTT Marshalko Tamás Haematológiai Nagydíját, a MTHT Laki Kálmán Emlékérmet. A Markusovszky Emlékérmet 2011-ben az Orvosi Hetilaptól kapta, mivel 2011 legjelentősebb közleménye az Övé lett. Amikor azt tudakoltam, miként bírja, mit szól a család, hogy örökösen dolgozik, van pihenésre, kikapcsolódásra ideje, végtelen kedvességgel a következőket mondta.

– A klinikán az utódaim remek szakemberek, gyakran konzultálunk egymással, beszélünk meg eseteket. Naponta bent vagyok az intézményben, aktívan részt veszek az ott folyó munkában és az ambuláns betegellátásban és a három nyelven folyó oktatásban. Természetesen a haematológiai osztályt már nem én vezetem, de így is nagyon sok a dolgom, hiszen rendszeresen felkért előadó vagyok a hazai és a nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, és aktívan dolgozom a Transzfiziológiai és Hematológiai Szakmai Kollégiumban ma is. Honnan az energia? Hát azt a munkából, a családból nyerem. Igen büszke vagyok a férjemre és a sebész fiamra, aki professzori címét ősszel kapta meg. Két lányunokámnak persze a nagymamájuk vagyok amikor arra a családnak szüksége van, például nagyon szívesen főzök. A kisebbikkel például nagyon szeretek zongorázni, zongora és szolfézsórára felkészíteni. A családdal együtt járunk hangversenyre, a csodálatos Kodály Hangverseny és Konferenciaközpontba, ahol 2 éve szervezetük az MHTT kongresszusát. Szokták is kérdezni, hogy mi a hobbim. Ilyenkor gondolkodás nélkül válaszolok. Hát a zene. „Mindenevő” vagyok, de leginkább Bach, Mozart, Bartók az igazi kedvenc. Szépirodalmat olvasni nagyon kevés időm van, de többek között Thomas Mann, Márai Sándor, és Wass Albert műveit nagyon szeretem…

Ezek a cikkek is érdekelhetik