2018. május 20. vasárnap, Bernát, Felícia napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Kórházszövetség A rendszer egységesen kezelendő

A rendszer egységesen kezelendő

2012-03-30 07:00 Forrás: Kórház 2012/3. -- A Magyar Kórházszövetség Elnöksége
1525
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Február 24-én tanácskozott a Magyar Kórházszövetség Elnöksége. Az alábbiakban az ülésen érintett témákról közlünk összefoglalót.

 

Dr. Rácz Jenő a már megkapott konszolidációs pénzek felhasználhatóságának egyeztetéseiről tájékoztatta az Elnökséget. „Eltérőek az álláspontok a NEFMI és a szervezetek, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium között abban, hogy azok az intézmények, amelyek a rendelet kibocsátásakor nem rendelkeztek lejárt határidejű kötelezettségekkel, felhasználhatják-e a kiutalt összeget, vagy sem. „Ha nem, vajon milyen módon lehet a pénzt az ágazatban tartani, és azokat az intézményeket is részesíteni belőle, amelyek nem rendelkeztek adósságállománnyal? Megoldásként egy pályáztatási lehetőség körvonalazódik, melyben prioritást kapnának a fenti intézmények” – vetette fel az elnök.

Az Elnökség közös álláspontja szerint semmiképpen nem méltányolható, hogy a megkapott pénz elvonásával büntessék azon intézményeket, melyeknek nem volt hátralékos kötelezettségük.

 
Szakmai minimumfeltételek

Dr. Rácz Jenő tájékoztatta az Elnökséget a szakmai minimumfeltételeket tartalmazó rendelet jelenlegi állásáról. „Több körben történt egyeztetés a minimumfeltételeket illetően; összességében azt lehet megállapítani, hogy a szakmai kollégiumok ismételten meglehetősen heterogén szerkezetű működési feltételrendszert állítottak össze. Sajnálatos módon a szakma számos esetben nem a jelenlegi valóság talaján áll. A Kórházszövetség 16 pontban fogalmazta meg az alapkritériumokat, a listát megküldték a szakmai kollégiumok részére is. A szervezet változatlanul azt az álláspontot képviseli, hogy a szakmai kollégiumok egyeztessenek a Kórházszövetséggel, és üljenek le tárgyalni” – fogalmazott az elnök.

Halmosné Mészáros Magdolna arról számolt be, hogy az ápolásszakma is hasonló problémával szembesül: valahányszor kifogásolt valamit, mindig más érkezett vissza. Az OTH-val és az Ápolási Igazgatók Egyesületével igyekeztek általános elveket megfogalmazni. Ők is ragaszkodtak a személyes egyeztetéshez.

Az Elnökség a megbeszéléseken az alábbi álláspont változatlan képviseletét kéri:

– a minimumfeltételeket a minimumok határozzák meg,

– a minimumfeltételeket úgy kell létrehozni, hogy az a tervezett struktúrát le tudja fedni,

– ha szükséges, az MKSZ tagokat delegál egy szűkített szakmai csapatba: ez a team az anyagot végignézi, és kiadás előtt egységesíti.

 
Béremelés az egészségügyben
 
A Kórházszövetség elnöke beszámolt az egészségügyi dolgozók bérezésével kapcsolatos tárgyalásokról. Az egyeztetések folyamán a különböző oldalakat képviselő valamennyi szakmai, illetve érdekvédelmi szervezet jelen volt. Egyértelműen megfogalmazódott az a szándék, hogy az idei évben biztosítani kell valamilyen mértékű béremelést az egészségügyben. Fontos, hogy ez nem vonatkozhat csak az orvosok javadalmazására. E béremelés fedezetéül jelen pillanatban két forrás áll rendelkezésre: a TÁMOP-os pályázatok, illetve a népegészségügyi termékadóba befolyó összeg. A kettő együtt kb. 30 milliárd Ft-ot tesz ki.

Az ápolási szakterületek egységesen fogalmazták meg a véleményüket. Ebben háromféle javaslat körvonalazódott:

– a teljes összeg alapbéremelésre fordítódjon,
– a teljes összeg pótlékokra fordítódjon,
– a két lehetőség vegyes megoldása.

Az orvosi kar álláspontja a kérdésben nem volt egységes.

A Kórházszövetség azt a véleményt képviselte, hogy a rendszert csak egységesen lehet kezelni, azaz gondot okoz majd, ha az alapellátás nem részesül belőle. Javasoltuk, hogy a forrásokat a finanszírozás intézményes keretei közt osszák szét az intézmények közt.

 
A struktúraátalakítás jelenlegi állása
 
Államtitkári nyilatkozatokból ismert, hogy a struktúraátalakítás kb. 30 milliárd forintos megtakarítást jelent majd évente, az idén azonban ilyen még nem várható. Ezek a megtakarítások éves szinten legfeljebb az infláció és az áremelések hatását fogják tudni kompenzálni, plusz felhasználható összeget nem keletkezik.

Az Elnökség kéri, hogy tájékoztatásul küldjenek egy levelet az Államtitkár Úrnak, melyben hivatkozva az intézmények részéről érkező megkeresésekre – többek között pl. Bercsényi főigazgató úr levelére – megerősítik az Államkincstárral kapcsolatos korábbi észrevételeket. A Kórházszövetség változatlanul fenntartja azt az álláspontját, hogy az Államkincstár bevonása a gazdálkodás szempontjából jelenleg hátrányos, illetve, hogy a későbbiek során az új intézmények bekapcsolásával a problémák tovább sűrűsödnek és még aggályosabbá válnak. Átgondolásra javasolja a szervezet, hogy továbbra is az Államkincstáron keresztül történjen-e finanszírozás.

Molnár Attila az EGVE nevében javasolta, hogy a Kórházszövetség és az EGVE ajánlja fel az Államtitkárságnak a két szervezet szellemi potenciálját ahhoz, hogy ezeket a problémákat egyeztessék, és kidolgozzák a megoldási javaslatot.

 
A kongresszus előkészítése
 
Dr. Golub Iván, a Kongresszus Szervezési és Kommunikációs Bizottságának elnöke tájékoztatást adott a bizottság üléséről, és az ott előkészített döntési javaslatokról.
 
Kongresszusi javaslatok:

– A vezetőségi ülést április 24-én Felsőtárkányban, a Bambara Hotelben tartanák.

– A bizottság április 25-én 13.00 órakor, a konferenciateremben, hivatalos keretek között javasolná a kongresszus és a kiállítás megnyitását.

– Elkészült a szakmai program, az üléselnökök a felkérést elfogadták.

– A LEG-ekhez eddig érkezett jelentkezők:

– Markhot F. Kórház („a legek legje” – pl. 12 év alatt 12 igazgató stb.)

– Vadaskert Kórház (10 szempont)

– B.A.Z.-megyei Kórház (a „leglaktanyább” kórház)

– A szakmai fórum – Szócska államtitkár úrhoz igazodva – csütörtök délutánra került. Ezen az államtitkár úr mellett az OEP, a GYEMSZI főigazgatója és az országos tisztifőorvos is részt vesz.

Javaslat: előre készülni kérdésekkel, ez a vezetőségi ülésen összeállítható.

– A sajtótájékoztató a szakmai fórum után lesz.

– Az Ajkay-díj bíráló bizottsága a tavalyi összetételű marad, vagyis tagjai dr. Golub Iván, dr. Kullman Lajos, és dr. Tótth Árpád.

Az egészségügy rejtett kincseihez 50 kiállítói és 16 fellépési igény érkezett. Három fellépőt/produkciót vagy az időigényessége, vagy a jellege miatt nem találtak alkalmasnak. Felmerülő költségek kb. 1,5 millió Ft.

– A Múlt és a jövő kórháza – az egri és szolnoki kórház a múltat fogja felidézni, a cégek pedig a jövőt segítenek körvonalazni.

 
Az elnökség elfogadta a fenti javaslatokat.
 
Egyéb aktualitások
 
Stadlerné Hantos Beáta könyvvizsgáló jelezte egyéni tagfelvételi kérelmét. Az Elnökség a kérést elfogadta, és elbírálás céljából a Közgyűléshez továbbította. A témával kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy ezt közgyűlési döntésként kell-e fenntartani, vagy dönthetne akár a Vezetőség, illetve az Elnökség is. Ehhez szükséges megvizsgálni az Alapszabályt, így a döntést elhalasztják akkorra, amikor egyébként is módosítani kell az Alapszabályt (azaz a tisztújító közgyűlésig).

Varga Ferenc elnök úr javasolta, hogy a Szövetség markánsan képviselje: amennyiben fizetőképes kereslet mutatkozik a rendszerben, akkor azt be kell csatornázni – természetesen szabályszerűen, elválasztott módon. Az intézményeknek ugyanis ez a túlélést jelentheti. A szavazásra bocsátott álláspontot elfogadták és elnökségi véleménnyel alátámasztották.

A pártoló tagsági felvétel elnökségi kompetencia. Az Elnökség az alábbi cégeket vette fel – kérésük alapján – 1 év határozott időtartamra a pártoló tagok közé:

  • Enterprise Group,

  • ISH Kft.,

  • Mölnlycke Kft.

Az Elnökség támogatta dr. Tótth Árpád vezetőségi tag kérését, aki a HOPE csereprogram keretében, az értékelő konferencián részt kíván venni: ennek részvételi költsége kb. 125 eFt/fő. A testület a Magyarországról jelentkező további három szakember részvételének támogatását is javasolta.

A Magyar Kórházszövetség 2012. évi HOPE-tagdíja 3,5 millió Ft, IHF-tagdíja pedig 1,75 millió Ft. A HOPE-nak az összeg felét befizették, azt el is fogadták, ezzel az MKSZ megtartotta a tagságát. Felvetődött: meg kell próbálni a minisztériumtól támogatást kérni. Nehézségek forrása, hogy a könyvelésben a maradék 50% göngyölt adósságként jelentkezik, ezért erre valamilyen intézkedést kell hozni.

Az Elnökség szavazott a fenti szervezetekben való tagság megerősítéséről. Az Elnökség szavazata alapján a Magyar Kórházszövetség az IHF-tagságát átmenetileg, a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel szünetelteti, s döntés született arról, hogy ezt írásban kell a nemzetközi szervezet tudomására hozni. A HOPE-tagságot az Elnökség többségi szavazat alapján fenntartja. Ez ügyben egyeztetés szükséges a könyvvizsgálóval.

A testület tagjai megvitatták Gyarmati Lászlónak az integrált web- és applikációs fejlesztésre adott ajánlatát. Az elnökség ezt nem tudja szponzorálni, az előadást azonban megtarthatják, és aki kíván, belép a rendszerükbe.

Végül: az Elnökség megtárgyalta a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara megkeresését: ötnapos bajor kórházmenedzsment és orvostechnikai témában szervez müncheni látogatást június 11–15. között. A résztvevőknek az utazás költségeit kell fizetniük, az egyéb kiadásokat ők vállalják.

Ezek a cikkek is érdekelhetik