2018. május 20. vasárnap, Bernát, Felícia napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Kórházszövetség Aggasztó mértékű az intézmények adósságállománya

Aggasztó mértékű az intézmények adósságállománya

2012-09-10 06:55 Forrás: KÓRHÁZ 2012/07-8 -- A Magyar Kórházszövetség elnöksége
1281
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


A Magyar Kórházszövetség elnöksége július 31-én megbeszélést tartott. A tárgyalt témákat az alábbiakban foglaltuk össze.

 

A 62 éves nyugdíjkorhatár bevezetésének következményei a kórházakban

Dr. Rácz Jenő javaslatot tett egy humánerőforrás-felmérés elkészítésére az 58–62 év közötti egészségügyi dolgozókra vonatkozóan, a minisztérium és a GYEMSZI munkájának segítése céljából. Ehhez az elnökség tagjai már előzetes véleményt és konkrét kérdőív-javaslatot is tettek, melyet az ülés alkalmával megvitattak. Az Elnökség a jegyzőkönyv mellékletét képező kérdőív tagintézmények felé történő kiküldését egyöntetűen elfogadta, beérkezési határidőnek augusztus 9-ét jelölte meg. Fontosnak tartják tudatni a minisztériummal, hogy a tárgyalások és kinevezések alkalmával az emelkedő nyugdíjkorhatárt érvényesítsék.

A minimumfeltételek alkalmazásának hatása a kórházakra

Az elnök tájékoztatta a résztvevőket a megújult „salátatörvény” megjelenéséről, mely a minimumfeltételeket tartalmazza. Az elnökség tagjai fontosnak tartották kiemelni a határidőkre vonatkozó változtatásokat. Kifogásolták a műtőegységre vonatkozó feltételeket – úgy vélik, néhány pont nem teljesíthető (pl. a beteg-előkészítő és a bemosakodó helyiségek felszereltsége). Felmerült a kérdés, hogy ezek a feltételek mennyiben felelnek meg a jelen állapotnak, illetve abban az esetben, ha nem felelnek meg, hogyan fogják orvosolni a kialakult helyzetet 2013. január 1-jéig? Kérdés továbbá, hogy mennyiben felelnek meg a már elfogadott, és támogatási szerződéssel rendelkező TIOP-os pályázatoknak?

Szintén megemlítésre került az onkológia kérdése, miszerint a progresszivitási szintek tekintetében a kistérségi szintű alapellátó és járó- és fekvőbeteg-szakellátó intézmények feladatai közé nem tartozik semmilyen klinikai onkológiai jellegű ellátás. Dr. Rácz Jenő javasolta egy konstruktív együttműködés megalkotását az intézmények között.

Dr. Golub Iván szerint fel kellene hívni a döntéshozó figyelmét a sürgősségi betegellátással kapcsolatban arra, hogy a sürgősségi osztályokra vonatkozó minimumfeltétel nem teljesíthető.

Az elnök javaslata alapján az Elnökség úgy döntött, hogy a sürgősségi szakma képviselőivel egyeztetnek a koncepció javítása érdekében.

Az intézmények és beszállítók adósságállománya

Dr. Rácz Jenő tájékoztatta a jelenlevőket, hogy néhány nagyobb beszállító már sok intézmény felé bevezette a készpénzes szállítást. A gázközbeszerzések vonatkozásában az intézményeknek nullázniuk kell a ki nem fizetett számláikat – ami a lejárt és le nem járt határidejű számlákra is egyaránt vonatkozik. Ez azt eredményezi, hogy az intézmények dologi kiadásai szinte 100%-ban az energiaszolgáltatók felé kerülnek kifizetésre, megnehezítve a szakmaianyag- és gyógyszerszámlák rendezését.

Az elnökség tagjai megállapodtak abban, hogy az intézményektől felmérés keretében megkérik a rendszeresen beküldendő pénzügyi adatlapot a legutóbbi bekért állapotnak megfelelően, melyből saját szakemberek bevonásával igyekeznek a jelen helyzetet bemutató képet és egy jövőbeni becslést készíteni az intézmények adósságára vonatkozóan. Megegyezés született abban is, hogy a minisztérium felé jelzést fogalmaznak meg az aggasztó helyzetre való tekintettel, mert nyomatékosítani kell a döntéshozók felé az adósságállomány és amortizációs pénzhiány helyzetét.

A struktúraváltás és a területi ellátási kötelezettség új tapasztalatai

Az elnökség megállapította, hogy a szakmák nem homogénen fedik le a területet: a különböző szakterületeken más és más intézményekhez vannak sorolva az azonos települések, ami megnehezíti a működést. A struktúra átalakításával az együtt mozgó TVK és kapacitások nem feltétlenül követik a másik intézménybe áthelyezett feladatokat, hanem az aktuális intézménynél maradnak, mely megnehezíti az elszámolást.

Főigazgatói, gazdasági igazgatói pályázatok

Az elnök ismertette: a GYEMSZI honlapján a korábbihoz hasonló feltételrendszerrel kerültek kiírásra a legújabb pályázati felhívások a főigazgatói és a gazdasági igazgatói poszt betöltésére az első körben eredménytelennek minősített intézmények, valamint a városi kórházak tekintetében is. A legújabb gazdasági igazgatói pályázatnál a beosztás betöltése mérlegképes könyvelői végzettséghez kötött, melytől abban az esetben, ha van az intézményben ilyen beosztású munkatárs, el lehet tekinteni.

Aktualitások

Az elnökség az alábbi határozatokat, döntéseket hozta:

– A szektorsemlegesség vonatkozásában az elnökség szükségesnek tartja, hogy valamennyi olyan intézményi dolgozó is megkapja a béremelést, aki közfeladatot lát el, valamint a rendelet szövegezése alapján a béremelésből kimaradtak (diplomás ápolók, szociális munkás stb.) járandóságának utólagos kifizetését támogatják.

– Az elnökség a bekért ajánlatokat összehasonlító anyag, néhány elnökségi tag helyszínbejárása x és tárgyalásai alapján az Elnökség egybehangzó döntése az, hogy a 2013. évi MKSZ kongresszus helyszíne Siófok legyen.

– Dr. Harmat György ismertette az IHF-nek írt levelet, mely szerint a nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel az MKSZ kéri a tagságának időleges felfüggesztését.

– Dr. Tótth Árpád megküldte beszámolóját a HOPE konferenciáról. Kérte az Elnökség anyagi támogatását az előző döntés alapján.

– Felvetődött az MKSZ honlapján elérhető fórum interaktívvá tétele – a kérdés megoldása folyamatban van.

– Szlovákné B. Ilona ismertette a jelenlegi helyzetet az MKSZ titkárságán az aktuálisan használatban lévő iktatóprogram új számítógépre történő telepítésének problémájáról. Az elnökség úgy határozott, hogy az ügyvivő kérjen be ajánlatot kész iktatóprogram megvásárlására, illetve saját szoftver készítésére is, hogy ezek alapján a szakmailag és anyagilag megfelelő program kiválasztható legyen.

Ezek a cikkek is érdekelhetik