2018. április 25. szerda, Márk napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Kórházak és klinikák Szavakkal ápolnak

Szavakkal ápolnak

2013-09-16 07:11 Forrás: Kórház 2013/7-8. -- Radnai Anna
1532
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


A szakápolás jelenlegi sajátosságai mellett arról is beszélgettünk Kalász Krisztinával, a Nyírő Gyula Kórház – ma már Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet – kényszerbetegeket is ellátó osztályának főnővérével, hogy milyen plusz feladatokkal jár számukra az országos intézet státusza.

Milyen struktúrában látják el az ápolási feladatokat a Nyírő Gyula Kórház Pszichiátriai osztályain?

A Nyírő Gyula Kórházban három pszichiátriai osztály működik, emellett addiktológiai, neurológiai, belgyógyászati és intenzív osztály is található az intézményben. Pácienseink nagyobb része területi ellátási kötelezettségünknek megfelelően pszichiátriai és addiktológiai betegséggel érkezik hozzánk. A pszichiátriai ellátás minden esetben területi ellátási kötelezettség mentén zajlik, ezért elméletileg nem is marad ki az ellátásból senki, akkor sem, ha bizonyos osztályok megszűnnek. Ebben az esetben más osztályok veszik át az adott területeket. A nagy struktúraváltás idején mi is több kerületet vettünk át, betegeink száma így megnövekedett. A kettes pszichiátriai osztály a XIV. kerületi gondozóhoz tartozó betegeket fogadja, de ha kapacitásunk engedi, akkor az ország egész területéről fogadunk pácienseket, mivel a kényszerbetegségek ellátásával kiemelt szinten foglalkozunk, szinte az országban egyedülálló módon.

Milyen minőségben zajlik a pszichiátriai szakápolás országos szinten?

Az elmúlt 20 évben az ápolói kar összetétele szakmai szempontból hanyatlásnak indult. Számos olyan kolléga is megmarad a pályán, aki 20 évvel ezelőtt még lemorzsolódott volna, napjainkban azonban a létszámhiány miatt nincs lehetőség arra, hogy előtérbe helyezzük a minőségi szempontokat. Ennek egyik legnagyobb oka a társadalmi megbecsültség hiánya. A jól képzett, nyelveket beszélő kollégák közül rengetegen vállaltak külföldi munkát. Az én osztályomon dolgozó ápolók ezzel szemben nagyon nyitottak minden újdonságra, jelenleg nyolcan járnak iskolába – ketten főiskolára, hatan szakápoló képzésre. Hangsúlyt fektetek továbbképzésükre, támogatom őket a tanulásban. A betegápolásban mintegy 36 ápoló vesz részt a 117 ágyas osztályon, további 14 fő egyéb adminisztrációs és rehabilitációs szakfeladatot folytat. Ez sajnos nem nagy létszám. A WHO 1977-ben kiadott középtávú ápolási programjában a személyre szóló ápolás megvalósítását tűzték ki célul, ami egyrészt meg is valósult az ápolás folyamat dokumentálása által. Másrészt azonban a személyközpontú ápolási rendszer nagyobb ápolói létszámot feltételez, a WHO javaslata szerint egy ápolóra maximum négy beteg juthat. Ma Magyarországon nem ritka, hogy egyszerre harminc pácienst lát el egy ápoló. Ezáltal elveszítjük a személyre szóló ápolás lehetőségét, hiszen így nem áll módunkban beszélgetni a páciensekkel és felvételüktől távozásukig személyre szóló ellátást nyújtani, és folyamatosan figyelemmel kísérni őket.

Mely sarkalatos pontokon különbözik a pszichiátriai ápolás az általános ápolási tevékenységtől?

A pszichiátriai ápolás sajátossága, hogy rendkívüli jelentősége van a beteg megfigyelésének és a kommunikációnak. A belgyógyászati vagy sebészeti osztályokon jellemző maslow-i szükségletpiramis – amely azt jelenti, hogy az alacsonyabb rendű szükségletek kielégítése a magasabb rendű szükségletek kielégülésének feltétele – a pszichiátriai ápolásban a feje tetejére áll, mert itt a magasabb rendű szükségleteket kell először kielégíteni. Egy depressziós beteg például azért nem fogja alapvető szükségleteit kielégíteni, mert lelki folyamatai megakadályozzák ebben. Ahogyan rendezzük magasabb rendű szükségleteit, alacsonyabb rendű szükségletei magától rendeződnek. A páciensek megfigyelése számunkra összetettebb feladat, hiszen nem kizárólag a vérnyomásukat és egyéb szomatikus állapotaikat kell nyomon követnünk, hanem elsősorban pszichés és lelki folyamataikat – hogy vannak-e hallucinációra utaló jelek viselkedésében, hogy egy-egy látogatás vagy telefonhívás milyen hatással volt kedélyállapotukra, hogy együttműködőek-e a gyógyszerbevételt illetően, és nagyon fontos továbbá, hogy felismerjük az öngyilkossági szándékra utaló jeleket is a magatartásban. Ennek a feladatkörnek a folytatása másik speciális feladatunk: hogy amennyiben felismertük a krízishelyzetet, megfelelő kommunikációval kezeljük azt. A megfelelő kommunikáció a pszichiátriai ápolás lényege.

Milyen plusz feladatokat ró Önökre, hogy a Nyírő Gyula Kórház lett az új Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, mennyiben érzi felkészültnek erre az ápoló csapatot?

Az új szereppel nem járt ágyszámbővítés, viszont speciális elvárások fogalmazódtak meg az ellátásra vonatkozóan. Speciális teameket kell létrehoznunk, és az ellátást előre meghatározott, személyre szabott program alapján végezzük. A program a beteggel folytatott interjúval kezdődik, és meghatározza, hogy az elkövetkező hónapokban milyen terápiákban fog részesülni. Ezeknek az ismereteknek eddig is birtokában voltunk, most azonban szervezettebben, tudatosabban hajtjuk végre a protokollokat.

A pszichiátriai ápolás híres arról, hogy rengeteget fejlődött az elmúlt 50 évben. Melyek voltak ennek az átalakulásnak legfontosabb sarokkövei?

– A pszichiátriai ápolás az elmúlt századokban leginkább a betegek őrzését jelentette. A nagy váltás arra az időre tehető, mikor a pszichiátria mint diszciplína megjelent az orvostudományban. Csakúgy, mint a többi szakterületen, itt is az orvosok tudásával együtt fejlődött az ápolói szakma. Csupán az 1950-es évektől választották el a pszichiátriai ápoló szakmát a takarító szakmától, addig egyként kezelték ezt a két területet. Később a neurológia és a pszichiátria is kettévált, így a két szakterületen önálló szakápoló képzés valósulhatott meg – a 10 hónapos képzést követően ekkor már pszichiátriai szakápolók és gondozók vehették át képesítésüket. Később pszichiátriai és mentálhigiénés szakápolóknak nevezzük ugyanezeket a szakembereket. Ma emelt szintű OKJ-s képzésben külön képezzük a pszichiátriai ápolókat és a pszichiátriai gondozókat. A diplomás ápolói képzés bevezetésekor nagy számban jelent meg a pszichiátriákon ez a képzettségi szint. A rendszerváltással az egészségügyben is elindult egyfajta változás, a betegjogok megjelenése, a minőségbiztosítási rendszerek működtetése újfajta viselkedés mintát feltételez az ellátást nyújtóktól. Szakmánk a pszichiátriai betegségek jellege miatt szigorúan ellenőrzött terület, hiszen a betegjogok talán itt sérülhetnek a legkönnyebben. Ezért talán nem meglepő, hogy a pszichiátriai osztályokon érvényesült elsőként az a szemlélet, mely szerint a betegeket partnerként kezeljük. Számos oktatáson, továbbképzésen veszünk részt adherencia és compliance témakörben. A mindennapokban is megvalósítjuk a terápiahűség kialakításának modern módszereit, nem utasítjuk a betegeket, hanem velük közösen határozzuk meg, hogy mire van szükségük a gyógyuláshoz. Az ápoló abban segíti a pácienst, hogy helyes döntést hozzon, ez pedig a szakma magas szintű elsajátítását feltételezi.

Igénybe vesznek külső monitoring-rendszert is annak érdekében, hogy ne sérüljenek a betegjogok?

A betegjogok érvényesítése alapvető érdekünk, hiszen mindannyian azt szeretnénk, ha nemcsak gyógyult, de elégedett páciensek távoznának osztályunkról. Ezt a törvényi előírások mellett különböző osztályos és intézményi szabályzatok, munkautasítások mentén valósítjuk meg. Évente több ellenőrzésen esünk át, belső és külső auditok, felügyeleti szervek kísérik figyelemmel munkánk, s ha szükséges korrigáljuk az eltéréseket. Emellett mi magunk is tanulunk egy-egy panasz kivizsgálásából, illetve a betegelégedettségi kérdőívek is szolgálnak hasznos információkkal.

Mekkora szerepe van a pszichiátriai ápolásban a korszerű ápolási eszközöknek?

– Az alapápolásban ugyanazokat az eszközöket vesszük igénybe, amiket más osztályokon dolgozó kollégáink, hiszen nálunk is vannak például idős, elesett állapotú betegek. Maga a pszichiátriai ápolás azonban nem eszközigényes feladat, kivéve talán az olyan eseteket, amikor valakit rögzíteni kell. Erre a törvény lehetőséget ad, és bár igyekszünk minimálisra csökkenteni előfordulási gyakoriságát, ha mégis szükség van a rögzítésre, nem mindegy, hogy milyen eszközzel hajtjuk végre ezt a feladatot. A szocioterápia eszközigényes még, itt a betegek foglalkoztatásához szükséges eszközökre van szükség, többek között tv-re, dvd-re, tornaeszközökre, illetve olyan dolgokra, amit kreatív foglalkozásoknál tudunk használni. A pszichoterápiában pedig pszichodiagnosztikus eszközöket vesznek igénybe a pszichológusok.

Mennyire van szükség arra, hogy a pszichiátriai ápoló ismerje a pszichiátriai szakma alapjait?

Nagyon fontos, hogy az ápolók birtokában legyenek a megfelelő ismereteknek. A pszichiátria rengeteget fejlődött az elmúlt 20 évben. A képalkotó eljárásoknak köszönhetően új, szelektíven ható gyógyszerek jelentek meg. Az ápolóknak ismerniük kell a betegségeket és a korszerű kezelés módszereit, valamint a gyógyszermellékhatásokat. Tudnunk kell azt is, hogy melyik betegségben milyen kommunikáció helyes az érintettel szemben, másként kell egy pszichotikus beteghez és másként egy kényszerbeteghez viszonyulnunk. Van olyan állapot, amely közvetlenséget igényel, és van, hogy éppen ellenkezőleg, akkor tudunk szót érteni a pácienssel, ha kimért hangot ütünk meg. Szükség van tehát klinikai alapismeretekre is. Emellett minden esetben külön tájékozódunk az adott betegről dokumentációja alapján.

A pszichiátriai betegek esetenként nem adekvát viselkedése felerősíti-e az ápolókat egyébként is fenyegető kiégés veszélyét, az Önök osztályán vannak-e, és ha igen, milyen lehetőségek vannak a töltekezésre?

A kiégés veszélye nem kíméli a pszichiátriai osztályon dolgozókat sem. Ennek elkerülésére sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Nagyon fontos, hogy jó munkahelyi közösségek alakuljanak ki, hogy nehézségeink ellenére ne stresszorként szerepeljen a betegekkel való foglalkozás. Az ünnepekhez köthető közös programok, az esetmegbeszélések, a továbbtanulási, képzési lehetőségek is ezt a célt szolgálják. Emellett az sem hátrány, ha a vezetőt meg lehet keresni a problémákkal, aki a lehetőségeihez mérten próbál segíteni kollégáinak.

Ezek a cikkek is érdekelhetik