2018. április 25. szerda, Márk napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Kórházak és klinikák A határon átnyúló egészségügyi ellátás tapasztalatai az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban

A határon átnyúló egészségügyi ellátás tapasztalatai az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban

2013-10-26 07:46 Forrás: EGSZ 2013/2. -- Lugosi Krisztina
1248
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


A határon átnyúló egészségügyi ellátás megvalósítása az idei évben válik igazán aktuálissá, ugyanis ez év október 25-éig meg kell teremteni a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó uniós irányelv hazai bevezetésének feltételeit.

Az irányelvet az Európai Parlament és Tanács 2011. március 9-én fogadta el. Az uniós irányelv elsődleges célja a várólisták csökkentése és a világos jogi alap megteremtése a külföldi ellátásokhoz. Az irányelv szerint az uniós állampolgár igénybe vehet egészségügyi ellátást más tagállamokban saját biztosítása terhére. A biztosítás helye szerinti tagállamnak azonban csak olyan mértékben kell megtérítenie a külföldi ellátás költségét, amennyibe az otthon is kerülne. Az irányelv egyik lényeges eleme, hogy nemzeti kapcsolattartó pontokat kell a tagállamoknak létrehozniuk a betegek tájékoztatása céljából. A Vaszary Kolos Kórház (továbbiakban Kórház) már 2004 óta törekszik a határon átnyúló egészségügyi ellátás kialakítására, biztosítására, valamint bővítésére és fejlesztésére a fekvőbeteg-ellátásban. Hosszas tárgyalásokat követően 2009. október 16-án a Kórháznak sikerült szerződést kötni a szlovák Dôvera magánbiztosítóval (továbbiakban Biztosító). A továbbiakban ennek előzményeit, a szerződés lényeges elemeit, a megvalósítás lépéseit, az elért eredményeket, valamint a jövőre vonatkozó irányelveket mutatjuk be.

 

Az egészségügyi együttműködés kialakulásának előzményei

Az együttműködéshez nagyban hozzájárult a földrajzi, történelmi háttér, a kedvező lakossági hozzáállás a Duna mindkét oldalán, a közös történelmi gyökerek, valamint az új Mária Valéria híd átadásával a Duna összetartó hatása. A népesség jelentős része érti és beszéli a magyar nyelvet, ami az orvosi ellátás elfogadása szempontjából jelentős. Szerepet játszott az Ister Granum eurorégió kialakulása, (az Ister Granum eurorégiót 2009. május 14-től EGTC együttműködés váltotta fel) valamint az, hogy Štúrovo az ellátási terület szélén helyezkedett el, mely fejlesztési és szervezési nehézségeket jelentett.

Az együttműködést segítették továbbá az uniós elképzelések és olyan nyugati minták, mint a Benelux államok, Svájc és Franciaország, ahol már kialakultak a határ menti együttműködések. Ezen kívül a Lisszaboni szerződés támogatja az Unió tagállamai közötti együttműködést.

Az együttműködést azonban elsősorban az idézte elő, hogy egészségügyi ellátási problémák jelentkeztek a szlovákiai Štúrovo környékén. A környékhez 23 település tartozik, a lakosság száma több mint 30.000. A háziorvosi ellátás körzetesített, a sürgősségi ellátás orvossal ellátott mentőgépkocsival lehetséges. A fekvőbeteg-ellátás Szlovákiában 55–70 km-re érhető el Štúrovotól, miközben az esztergomi kórház a hídon keresztül mindössze 5 km-re található. A járóbeteg-ellátás központja a Štúrovoi Poliklinika volt, melynek több éves kapcsolata volt az esztergomi kórházzal, tehát minden körülmény adott volt az együttműködés létrehozásához.

Hozzájárultak továbbá az együttműködéshez az esztergomi Kórházban lévő problémák és lehetőségek. Az esztergomi intézmény hasonlóan excentrikus központot jelent, távolsága a megyeszékhelytől valamint a fővárostól 50 km. A kórház 24 település, közel 100.000 lakosának nyújt ellátást a belgyógyászat, a kardiológia, a sebészet, a traumatológia, a szülészet-nőgyógyászat, a reumatológia, a fül-orr-gégészet, a szemészet, az intenzív ellátás, a gasztroenterológia, a nephrológia, a krónikus pszichiátria, a pszichiátria valamint a mozgásszervi rehabilitáció területén, mind fekvő-, mind pedig járóbeteg-ellátás tekintetében. Ezen kívül kiterjesztett ellátotti körrel rendelkezik a neurológia és a hospice ellátás. Az újonnan, 2012. július 1-jétől létrejött krónikus belgyógyászati ellátási területe 4 településre terjed ki, az ellátandó lakosságszám 35 ezer fő. Az intézményben jól felkészült szakorvosi gárda dolgozik (megyei szakfelügyeleti és szakkollégiumi tagok), a kórházban több szakmai területen II. progresszivitási szintű betegellátás folyik (kardiológia, gasztroenterológia, reumatológia, sebészet, neurológia, szemészet). 368 aktív ággyal és 105 krónikus ággyal rendelkezik a Kórház. A szakrendelők és ambulanciák száma 47, hozzá 7 gondozó és 6 diagnosztikai egység tartozik.

Az ismertség és a magas szakmai színvonal következményeként jelentős a területen kívül betegek ellátása is. Intézményünk folyamatos aktív fekvőbeteg-ellátást biztosít, működteti a pályázat útján megvalósított SO2 szintű sürgősségi ellátást. Az SO2 beindításának dátuma 2012. július 1. volt. Kiemelkedő szintű diagnosztikai háttérrel rendelkezik (RTG, UH, CT, Patológia-Citológia, Laboratórium, Transzfúziológia). Valamennyi szakmacsoportban működtet járóbeteg-szakellátást.

Kihasználatlan kapacitással rendelkezik több területen is, az ágykihasználtság mutatója 80%.

Az előzőek alapján azt lehet mondani, hogy a Kórház felkészült a határon átnyúló egészségügyi ellátás megvalósítására, bővítésére és fejlesztésére.

 

A szerződés megkötése, lényeges elemei

2009 elejétől megindultak a szerződési egyeztető tárgyalások a Kórház és a Dôvera biztosító között, majd 2009. október 16-án a szerződés aláírásra került és november 1-jétől lépett hatályba. Jelenleg kizárólag 24 órát meghaladó, megszakítás nélküli fekvőbeteg-ellátásra vonatkozik a szerződés

 

A szerződés kiemelten fontos elemei a következők:

 • A szerződés melléklete rögzíti azon kórházi osztályokat, melyeken a Dôvera-s biztosított beteg egészségügyi ellátást vehet igénybe. Minden egyes résztvevő osztály esetében az ellátás ára rögzítésre került euróban. Ezt az árat hospitalizációs átalánynak nevezzük. A Biztosító a hospitalizációs árjegyzék alapján téríti meg a Kórháznak a biztosított indokolt ellátását. Tehát a hospitalizációs átalány az adott osztályra vonatkozóan lett megállapítva, nem pedig egy adott beavatkozásra vagy diagnózisra.

A hospitalizációs átalány magában foglalja az összes olyan egészségügyi ellátásért járó térítést, amelyet a Kórház a biztosított részére nyújtott, valamint az összes költséget, amelyek a Kórháznál felmerültek a biztosított részére nyújtott egészségügyi ellátás során, beleértve az ellátás befejeztét követően végzett kontrollvizsgálatok költségeit.

 • A hospitalizációs átalány azonban nem tartalmazza ortopédia esetén a protéziseket, szemészet esetén a prémium lencsét, illetve a sztenteket. A szerződés külön melléklete tartalmazza az előzőek anyagköltségét, mely a hospitalizációs átalányon felül kerül megfizetésre. Az átalány továbbá nem tartalmazza az akut dialízis költségeit sem, mely szintén külön ár alapján kerül elvégzésre.

 • Betegek tervezett egészségügyi ellátására kizárólag a Biztosító előzetes hozzájárulásával van lehetőség. A Kórház azon nap során vehet fel biztosítottat hospitalizációra tervezett egészségügyi ellátás céljából, amelyet a Biztosító a hozzájárulásában meghatározott, vagy azt követően bármikor. Amennyiben a Biztosító ilyen napot nem határozott meg a hozzájárulásában, akkor leghamarabb a jóváhagyás napján vehető fel a beteg.

 • Az előzetes hozzájárulás alól kivételt képez az akut egészségügyi ellátás. A Kórház biztosítottat haladéktalan egészségügyi ellátás céljából a Biztosító előzetes hozzájárulása nélkül is felvehet, ennek tényét azonban köteles a bejelentő programon keresztül legkésőbb a hospitalizáció megkezdését követő első munkanapon jelenteni a Biztosítónak.

 • Az egészségügyi ellátás lejelentése a Biztosító által rendelkezésre bocsátott hospiCom programon keresztül történik. A Kórház köteles a programon keresztül jelenteni a beteg ellátásának megkezdését és befejezését.

 • Az ellátás befejeztét követően a Kórház köteles zárójelentést készíteni, melynek tartalmaznia kell

 1. azon gyógyszerek jegyzékét, amelyeket a Kórház a betegnek az ellátás során adott

 2. azon gyógyszerek jegyzékét, amelyeket felírni javasol

 3. az orvosok nevét, akik a gyógyszerek előírását javasolták

 • A Kórház a tárgyhót követő hó 10. napjáig elkészíti a jelentést és kiállítja a számlát a tárgyhóban nyújtott egészségügyi ellátásokról. A számla 30 napos fizetési határidőre és euróban kerül kiállításra (devizaszámla nyitási kötelezettséget vont maga után).

 • A Biztosító előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult ellenőrzést folytatni a Kórháznál. Az ellenőrzési tevékenység kiterjedhet:

 • Az eszközök felhasználásának célszerűségére, hatékonyságára és gazdaságosságára.

 • Az egészségügyi ellátás nyújtásának mértékére és minőségére.

 • A szerződés feltételeinek betartására.

Ez idáig ellenőrzésre a Biztosító részéről nem került sor.

 

A megvalósítás lépései a Kórházban

A megvalósítás első lépéseként a személyzeti feltételek kialakítására volt szükség. Felvételre került egy szlovák nyelvtudású munkatárs, akinek feladata lett a Biztosítóval való kapcsolattartás, az adminisztrációval kapcsolatos feladatok elvégzése, fordítási tevékenység, marketing-tevékenység, valamint a határon túli háziorvosokkal és szakorvosokkal való kapcsolattartás. Mindeközben a Kórházban kialakításra került a Központi Betegfelvételi Iroda, ahová szintén felvételre került egy szlovák nyelvtudású munkatárs, akinek feladata a jelentések elkészítésében való aktív közreműködés. Szükség volt a megvalósítás során a betegfogadáshoz elengedhetetlen informatikai háttér biztosítására, a beteg-beutalások rendjének a kialakítására, valamint a szakmai feltételek egyeztetésére a szlovákiai betegellátókkal.

 

Eredmények

Az eredmények, melyeket a Kórház az elmúlt több mint 3 év alatt elért a határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban, a következőképpen foglalhatók össze.

A Dôvera-s ellátottak száma a 2010. évi 36 főről 2011. évre 56 főre, 2012. évre pedig már 111 főre, azaz több mint a háromszorosára növekedett. A betegek elsősorban továbbra is a Szemészet (szürkehályog-műtét), a Sebészet, a Traumatológia és a Belgyógyászati osztály szolgáltatásait veszik igénybe.

A Dôvera-s betegellátásból származó bevétel meghaladta azt az összeget, melyet az OEP-től kapott volna a Kórház ugyanezen betegekért. Ezen ellátásból származó bevétel a tavalyi évben meghaladta a 17 millió Ft-ot.

A kedvező bevételi adatok rámutatnak arra, hogy a jelenleginél lényegesen több beteget lásson el a Kórház a határon túlról. Az ágykihasználtság mutatószámai is egyértelműen jelzik, hogy van még kihasználatlan kapacitás, melyet a TVK miatt kizárólag fizetőbeteg-ellátással lehet kihasználni. A határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokért járó plusz bevételek ma már a meglévő szerződéses viszony alapján biztos pluszforrást jelentenek a Kórháznak. A cél tehát a betegforgalom további növelése.

A betegforgalom növelésének ösztönzése céljából 2012. január 1-jétől bevezetésre került a Kórházban az ellátó osztályok részére egy érdekeltségi rendszer, mely szerint az ellátó osztály számára visszaforgatásra kerül Erzsébet-utalvány formájában negyedévente a Dôvera-s betegért járó finanszírozás 5%-a. Abban az esetben, ha az adott osztálynál a Dôvera-s beteg-esetszám az évi 20 főt meghaladja, úgy az ezen ellátásért járó finanszírozás 8%-a kerül visszaforgatásra. Továbbá, mivel a Kórházban már 2008 óta keretgazdálkodás folyik, így a Dôvera-s beteg érdekében felmerült, igazoltan felhasznált gyógyszer-szakmai anyag pótkeret formájában visszatérítésre kerül az adott osztály számára.

A betegforgalom növelésének további feltétele a marketing-tevékenység kiterjesztése a határon túlra, kapcsolatépítés a határon túli háziorvosokkal, szakorvosokkal, szórólapok terjesztése, bemutató rendezvények szervezése.

 

A betegellátás fejlesztésének irányvonalai

A határon átnyúló betegellátás fejlesztésének a jövőre vonatkozóan elsődlegesen a mentők határokon való átjárási feltételeinek biztosítására kell irányulniuk. Nem kevésbé fontos terület a telediagnosztikai lehetőségek kialakítása, a közös beutalási rend és dokumentáció létrehozása.

A Kórházban a határon átnyúló ellátás fejlesztésének egyik fő iránya a szerződés kibővítése a járóbeteg-ellátásra, elsősorban a diagnosztikai szolgáltatásokra.

 

A határon átnyúló egészségügyi ellátással összefüggő problémák

A határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatban azonban nemcsak előnyök és lehetőségek járnak, hanem néhány esetben problémák merülnek fel, elsősorban a következő kérdések vonatkozásában.

 1. Születéssel kapcsolatos kérdések.

 2. Elhalálozással, temetkezéssel kapcsolatos kérdések.

 3. Az abortusz elvégezhetőségének kérdései.

 4. Nem teljes mértékben tisztázott a panaszügyek esetében a jogi háttér.

 

A Kórház esetében a nagy kérdés a jövő vonatkozásában, hogy hogyan tovább? A szerződés lejárati ideje 2013. szeptember 30. A Kórház szeretné a szerződést meghosszabbítani, és további ellátásokkal, osztályokkal bővíteni, hisz egy biztos plusz bevételi forrást jelent. A szerződés meghosszabbítása azonban nagyban függ az uniós irányelv hazai bevezetésének gyakorlatától, illetve a szlovákiai magánbiztosítók helyzetétől, esetleges államosításától.

Ezek a cikkek is érdekelhetik