2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Változtak az átmeneti feltételek

Változtak az átmeneti feltételek

2011-07-28 08:23 Forrás: -- Lóránth Ida
3172
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat idén tavasszal meghatározta, és közzétette a különféle gyógyító szakmák működtetéséhez szükséges minimumfeltételeket. Ezt követően pedig július végéig a kórházak, illetve egyéb egészségügyi szolgáltatók átmeneti működési engedélyeinek minimumfeltételeit is közzétette.

 

A részben, illetve némely ponton alapjában változó szabályozásról érdeklődtünk az ÁNTSZ-nél. Alább közölt kérdéseinkre dr. Ladányi Márta a hivatal igazgatási főosztályának vezetője írásban adott választ:

– Megengedőbbek-e, és ha igen milyen mértékben enyhébbek az átmeneti minimumfeltételek, mint az egyes szakmákra érvényes "normál" követelmények?
– Az átmeneti engedélyek kiadásának feltételei nem megengedőbbek. Azáltal azonban, hogy a jogszabály módosítása folytán azon szakmák esetében, melyekre a minimumfeltételekről rendelkező 60/2003. ESZCSM-rendelet nem határozott meg személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeket most az országos szakfelügyelő főorvos mondja meg, hogy mely feltételeknek kell teljesítenie a szolgáltatónak a feltételek így szigorodtak, mivel ez idáig az engedélyező hatóságra illetve a helyszíni szemlét végző ügyintézőre volt bízva, hogy milyen feltételek meglétét fogadja el az engedély kiadásának alapjaként. Az eljárások illetve a vizsgált szempontrendszer nem volt országosan egységes, ezért is került módosításra a vonatkozó rendelkezés.

– Meddig tart az átmeneti időszak?
– Az átmeneti működési engedély érvényességéről a 96/2003. Kormányrendelet rendelkezik, miszerint az átmeneti engedély az adott szakma vonatkozásában megjelenő szakmai minimumfeltételről szóló jogszabály hatályba lépését követő két hónapig érvényes. A minimumfeltétel megjelenését követő két hónapon belül a szolgáltatónak kérnie kell az átmeneti engedélye felülvizsgálatát. Amennyiben a szolgáltató megfelel a jogszabályban megjelent minimumfeltételeknek, az eljáró hatóság működési engedélyt ad ki. Amennyiben e két hónapon belül nem kéri a szolgáltató az átmeneti működési engedély felülvizsgálatát, az adott szakmára kiadott engedélye a 2. hónap utolsó napját követő nappal hatályát veszti.

– Mi a gyakorlati különbség az átmeneti és az ideiglenes engedélyek között?
– Az átmeneti működési engedélyek lényege a minimumfeltételek hiánya, míg az ideiglenes működési engedélyt akkor ad ki az eljáró hatóság, ha a szolgáltató az adott szakmája tekintetében nem felel meg a már megjelent személyi, tárgyi, szakmai környezeti minimumfeltételeknek.

– Mi történik akkor, ha egy adott kórház, vagy annak valamely osztálya, önhibáján kívül, a megszabott türelmi időn túl sem tudja teljesíteni a megadott követelményeket (pl. szakemberhiány pótlását, vagy forrás hiányában bizonyos felszerelések beszerzését)? Bezárják az osztályt, vagy a kórházat?
– Az eljáró hatóságnak az ellátási érdeket figyelembe kell vennie, illetve mérlegelnie kell, hogy az adott szakember hiánya vagy a tárgyi feltétel hiánya mennyiben akadályozza a biztonságos betegellátást. Ha pl. az adott szakrendelésen vagy osztályon egyáltalán nincs szakorvos, az azonnali intézkedést igényel, azaz fel kell függesztenünk az osztály, szakrendelés működését, hiszen szakorvos nélkül nem láthatók el a betegek. A felfüggesztés ideje alatt kell a szolgáltatónak pótolni a hiányosságot, de ha erre nem képes, akkor működési engedélye visszavonásra kerülhet. A szolgáltató is tud a saját hatáskörében intézkedni, például a szakrendelésén jelentkező szakorvoshiány esetérben, mert ekkor szüneteltetheti ezt a szakrendelését. A szünetelés tényét be kell jelentenie az engedélyező hatóságnak, mely a betegek ellátása érdekében szükség esetén intézkedik más szolgáltató kijelöléséről.

Ha a tárgyi feltétel körében egyes eszközök hiányoznak, akkor lehetősége van a hatóságnak az eszközök hiányával érintetten egyes beavatkozások végzését megtiltani, illetve az adott szakmán belüli beavatkozások elvégzését korlátozni, vagy a progresszivitási szintjének visszaminősítésére irányuló eljárást lefolytatni. Amennyiben erre a korlátozásra, illetve intézkedésre az adott eszköz tekintetében nincs lehetőség, akkor az ellátás biztonságát veszélyeztető hiányosság esetén az adott szakma gyakorlását fel kell függesztenünk, és határidő megjelölésével köteleznünk kell a szolgáltatók a hiányosság pótlására. Amennyiben erre nem kerül sor, a működési engedélyt ez esetben is vissza kell vonnunk.

A már működő, közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató esetén amennyiben a működéshez szükséges egyes tárgyi vagy szakmai környezeti feltételek hiányoznak vagy a szolgáltató folyamatos és biztonságos működését nem veszélyeztető egészségügyi szakdolgozói létszám hiányzik, ellátási érdekből az eljáró hatóság a hiányosságok megszüntetésére adott határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt adhat. A hiánypótlás határideje a jogszabály alapján személyi feltételek hiánya esetén három hónap, tárgyi és szakmai környezeti feltételek hiánya esetén alapellátásban hat hónap, járóbeteg-szakellátásban egy év, fekvőbeteg-szakellátásban három év.

– Kik, és milyen gyakran ellenőrzik majd az átmeneti/ideiglenes engedéllyel rendelkezőket abban, hogy hol tartanak a teljesítésben?
– Az átmeneti engedélyezés feltételeit az eljáró hatóság ellenőrzi, szükség esetén szakfelügyelő főorvos bevonásával.

– Jelenleg országosan hány kórház, illetve kórházi osztály működik átmeneti/ideiglenes működési engedéllyel?
– Átmeneti és ideiglenes működési engedély szakmákat érint. Az átmeneti engedélyezéssel érintett szakmák listája és a teljesítendő feltételek az ÁNTSZ honlapján megtekinthetők. Ideiglenes működési engedéllyel, személyi feltételek hiánya miatt öt kórház hét szakmában, a tárgyi feltételek hiánya miatt hat kórház tíz szakmában rendelkezik.

– Náluk melyek a legjellemzőbb okok (munkaerő- vagy eszközhiány stb.) az átmeneti/ideiglenes státuszra?
– Az átmeneti státusz oka az, hogy nem kerültek jogszabályi szinten meghatározásra a szakmai minimumfeltételek, és ezért átmenetileg az országos szakfelügyelő főorvos által meghatározott személyi, tárgyi, szakmai környezeti feltételeket kell teljesíteniük az érintett egészségügyi szolgáltatóknak. Tehát ez esetben nem beszélhetünk szolgáltató hibájáról. Az ideiglenes engedélyek kiadása – mint látható a fenti számokból – jelenleg eszközök hiánya miatt fordul elő több estben. Az ÁNTSZ ez évben – a szervezeti változásokra is tekintettel – nem végzett országos, átfogó, több szakmát is érintő komplex ellenőrzést, így vélhetően a személyi feltételek körében több hiányosság is előfordulhat – áll az ÁNTSZ válaszában.

Ezek a cikkek is érdekelhetik

Kulcsszavak

ÁNTSZ , működési engedély ,