2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Ismét változnak az ügyeleti ellátás szabályai (2. rész)

Ismét változnak az ügyeleti ellátás szabályai (2. rész)

2012-03-08 06:30 Forrás: Kórház 2012/1-2. -- Dr. Kőszegfalvi Edit
6634
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (Jogállási törvény) ismételten módosultak az ügyeleti ellátásra vonatkozó szabályok.

 

A munkáltató által elrendelhető napi munkaidő 12 órás korlátja

 

2012. március 1-jétől a napi 12 órát meghaladó munkaidőben történő feladat ellátásra csak önként vállalt többletmunka keretében kerülhet sor. Így hiába ad lehetőséget ügyeleti feladat ellátása esetén a Jogállási törvény 24 órás munkaidő beosztására, az új szabály esetén 12 órát meghaladó munkavégzésre csak az önként vállalt többletmunka keretében van mód. Azaz, ha a munkáltatónál heti pihenőnapon 24 órás ügyeleti feladatot kell ellátni, hiába rendelkezik a munkáltató havi szinten 32 óra elrendelhető ügyeleti órával, a napi 12 órás limit miatt csak 12 óra ügyeleti szolgálat rendelhető el. Ha a dolgozóval önkéntes többletmunka megállapodás megkötésére került sor, akkor ennek terhére rendelhető el a további 12 óra. Hasonló a helyzet a napi rendes munkaidőt követően ellátott hétköznapi ügyeleti szolgálat ellátásánál is. A napi 8 órás rendes munkaidőt követően a 16 órás ügyeleti szolgálatból csak 4 óra rendelhető el a napi limit miatt, és az ezt meghaladó ügyleti órák már csak önkéntes többletmunka keretében láthatóak el. Ha önkéntes többletmunka-megállapodásra nem kerül sor, akkor 24 órás illetve 16 órás ügyleti szolgálatra az egészségügyi dolgozó nem osztható be. Természetesen a folyamatos betegellátás megfelelő humánerőforrás rendelkezésre állása esetén műszakszervezéssel is biztosítható, illetve arra is lehetősége van a munkáltatónak, hogy nyújtott műszak mellett az ügyeleti szolgálat időtartalmát 12 órára csökkentse. Ez utóbbi esetben a 12 órás munkaidőben dolgozó csak akkor kapcsolódhat be a munkaidejét követő ügyeleti szolgálat ellátásba, ha önkéntes többletmunka megállapodást köt. Természetesen az önkéntes többletmunka keretében ellátott ügyelet díjazásánál alkalmazni kell azt a szabályt, hogy ügyeleti díjként az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összegét kell az egészségügyi dolgozó számára megfizetni. Változatlan az a szabály, hogy ügyeleti feladat ellátása során heti 24 óra önkéntes többletmunka vállalható és ez munkaidő keret alkalmazása esetén annak átlagában használható fel.

 

Ügyeleti díjak garantált összege

A Jogállási törvény a munkaidőt meghaladóan elrendelt vagy önkéntes többletmunka keretében vállalt ügyeletek vonatkozásában szabályozza a garantált ügyeleti díj mértékét. Ugyanakkor elsődlegesen a felek megállapodására és a kollektív szerződésre bízza az ügyeleti díjak mértékének a meghatározását azzal, hogy ha erre nem kerül sor, akkor a garantált mértékeket mind hétköznap, mind heti pihenőnapon, mind munkaszüneti napon meghatározza.

Annak érdekében, hogy ezen szabály alkalmazása egyértelmű legyen a jogalkalmazó számára, a jogalkotó pontosította, hogy a megállapodás, illetőleg a kollektív szerződés alacsonyabb díjtételt nem határozhat meg, mint a garantált ügyeleti díj. Azaz, csak a garantált díjtól felfelé van lehetősége a feleknek az ügyeleti díj mértékét akár megállapodásban, akár kollektív szerződésben rendezni. Például jogszabállyal ellentétes azon megállapodás, amely hétköznapi ügyelet ellátása esetén az ügyleti díjat 60%-ban állapítja meg, hiszen a garantált ügyeleti díjat a jogszabály 70%-ban nevesíti.

 

Heti pihenőnapi ügyelet – magasabb ügyeleti díj ellentételezése

A Jogállási törvény tartalmazza azt a szabályt, hogy amennyiben heti pihenőnapon akár elrendelt, akár önkéntes többletmunka keretében ügyeleti feladat ellátására kerül sor, akkor az ügyeleti díjon felül az ügyelet időtartamával azonos pihenőidő is megilleti a dolgozót. Azaz, ha vasárnapi heti pihenőnapon ügyel, a pihenőnapi ügyeleti díjon felül még biztosítani kell számára az ügyelet időtartamával megegyező pihenőidőt.

Amennyiben a pihenőidővel való kompenzációt a munkáltató nem tudja biztosítani, akkor az egészségügyi dolgozó részére a pihenőnapi ügyeleti díjon felül pluszdíjazást kell megfizetnie. A díjazás mértéke tekintetében a jogalkotó 2012. január 1-jével kimondja, hogy pihenőidő-kompenzáció helyett az érintett egészségügyi dolgozó számára az egyébként járó ügyeleti díj 25%-kal megemelt összegét kell ügyeleti díjként kifizetni. Így, ha egy dolgozó heti pihenőnapon 24 órás ügyeleti szolgálatot teljesít, amelyet önkéntes többletmunka keretében lát el és erre ügyeleti óránkét személyi alapilletménye egy órára eső összegének a garantált ügyeleti díjat alapul véve 50%-ával megemelt összegét kapja meg, azaz 135%-ot, akkor ezen díjösszeg 25%-ával megemelt összegét kell ügyeleti óradíjként megfizetnie a munkáltatónak. Azaz az egészségügyi dolgozó ebben az esetben nem plusz pótlékot kap, hanem megemelt összegű ügyleti díjat. Ha a munkáltatónál kollektív szerződés vagy megállapodás rendezi az ügyleti díj mértékét, akkor ebben az esetben természetesen ennek 25%-kal megemelt összegét kell megfizetni.

Jól látható, hogy a jogalkotó a heti pihenőnapon történt munkavégzést magasabb díjazással kívánja elismerni, legyen ez akár munkaidő terhére elrendelt heti pihenőnapi ügyeleti feladatellátás, vagy munkaidőn túli ügyeleti szolgálat.

 

Hatályba lépés

Az ügyeleti szabályok módosítására vonatkozó szabályok nem egy időben lépnek hatályba, erre különös figyelmet kell a munkáltatónak fordítania. A munkaidő terhére történő ügyeleti feladatellátás egyoldalú munkáltatói elrendelésére, illetve a napi 12 órás munkaidőlimitre vonatkozó szabályokat 2012. március 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel szemben a garantált ügyeleti díj pontosítására és a heti pihenőnapon pihenőidő-kompenzáció nélkül ellátott ügyelet díjazására vonatkozó szabályokat a munkáltatónak már ez év január 1-jétől alkalmaznia kell.

Ezek a cikkek is érdekelhetik

Kulcsszavak

kórházi ügyelet ,