2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (2. rész)

Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (2. rész)

2012-10-12 07:00 Forrás: Kórház 2012/7-8. -- Dr. Kőszegfalvi Edit
7607
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az új szabályok elsősorban a rendes munkaidő terhére történő, illetve a napi 12 órát meghaladó ügyeleti feladatellátást és az ügyelet díjazásának rendelkezéseit érintette. Szükséges az önkéntes többletmunka vállalásra vonatkozó új jogszabályokat is áttekinteni, hiszen az ügyeletek egy részét a munkáltató csak ezen megkötött megállapodás terhére tudja elláttatni.

 

Ügyelet díjazása

Attól függően, hogy az ügyelet milyen formában kerül ellátásra, a díjazására vonatkozó szabályok is eltérőek.

A jogállási törvény garantált díjtételeket határoz meg azzal, hogy a felek, illetve a kollektív szerződés ennél magasabb mértékű díjazást megállapíthatnak.

Rendes munkaidő terhére ellátott ügyeleti feladat díjazása

Ezen feladat ellátásáért az egészségügyi dolgozó a havi illetményét kapja meg, plusz ügyeleti díjazásra nem kerül sor. Ugyanakkor a jogalkotó bevezetett egy új jogcímen történő díjazást arra az esetre, ha a napi 12 órás munkaidőt meghaladóan történik az ügyeleti feladat ellátása, illetőleg, ha az általános munkarend szerint, azaz szombat-vasárnap vagy munkaszüneti napon végez a dolgozó rendes munkaidő terhére ügyeleti feladatot. Ha napi 12 órát meghaladóan történik a rendes munkaidő terhére történő ügyeleti feladatellátás, akkor a 12 órát meghaladó időtartamra a dolgozónak az egyébként a havi illetményében elszámolt óradíjon felül 50%-os pótlékot kell megfizetni. Azaz, ha a munkáltató hétköznap 24 órás munkaidőt rendel el – ezen belül 8 órás műszakot és 16 órás ügyeleti feladat ellátását –, akkor a 12 óra munkavégzést követően a következő 12 órára 50%-kal megemelt óradíjat kell fizetnie. Így például ha a dolgozó reggel 8-tól másnap reggel 8-ig rendes munkaidő terhére munkát végez, akkor délután 18 és másnap reggel 8 óra között 50%-kal megemelt óradíjat fog kapni.

Új jogcím került bevezetésre július 1-től ügyeleti pótlék címén, amelyet akkor kap meg az egészségügyi dolgozó, ha rendes munkaidő terhére szombaton vagy vasárnap végez ügyeleti feladatot. Itt nincs 12 órát meghaladó limit, a szombaton, vasárnapon történő rendes munkaidő keretében végzett ügyelet minden órájára az egyébként havi illetményében elszámolt óradíjon felül további 50%-os ügyeleti pótlék illeti meg az egészségügyi dolgozót. Például, ha a munkáltató kimondja, hogy szombaton az érintett dolgozó az első 12 órában rendes munkaidő terhére ügyeleti feladatot lát el, majd a következő 12 órában már a munkáltató által elrendelt ügyeleti szolgálatot teljesít, akkor a rendes munkaidő terhére történő ügyeleti feladatellátásért a havi illetményében lévő óradíjon felül további 50%-os pótlékot kell számára számfejteni.

Azaz a jogalkotó emelt összeggel kívánja ellentételezni a napi 12 órát meghaladó és az általánostól eltérő munkarendben történő szombati, továbbá vasárnap rendes munkaidőben történő munkavégzést.

Az évi 416 óra terhére elrendelt ügyelet díjazása

A munkáltató által elrendelt ügyeleti szolgálat díjazása tekintetében a hatályos szabályok azt mondják ki, hogy a felek megállapodása vagy a kollektív szerződés az irányadó, ha nem, akkor pedig garantált ügyeleti díjakat határoz meg a törvény 70-80, illetve 90%-os mértékben. Ezek az ügyeleti díjak is módosulnak abban az esetben, ha 12 órát meghaladóan történik a munkáltató által elrendelt ügyeleti szolgálat teljesítése, illetőleg ha szombat-vasárnap kerül sor az ügyeleti szolgálat elrendelésére. Ha a munkáltató által elrendelt ügyeleti szolgálat kapcsán a dolgozó napi munkavégzése a 12 órát meghaladja, akkor ebben az esetben a 12 órát meghaladó rész vonatkozásában az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összegét kell megfizetni. Ez valójában azt jelenti, hogy hiába rendeli el a munkáltató az évi 416 óra terhére az ügyeletet, a 12 órát meghaladóan ennek terhére elvégzett ügyelet díjazása megegyezik az önkéntes többletmunka díjazásával. Így például, ha a munkáltató elrendel egy 16 órás ügyeletet a rendes munkaidőt követően, akkor az ügyelet első 4 órájára a normál ügyeleti díjat kell megfizetni, majd a következő 12 órára már az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összege jár az egészségügyi dolgozónak 2012. július 1-jétől.

Önként vállalt ügyelet díjazása

Ha önként vállalt többletmunka keretében történik a napi 12 órát meghaladó munkavégzés, ott plusz díjazás nem jár, hanem az önként vállalt többletmunkára előírt magasabb, azaz az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összegét kell fizetni. Természetesen az 50 %-os mértéktől a felek felfelé eltérhetnek, hiszen a díjazás kérdését az önkéntes többletmunkára vonatkozó megállapodásban rendezhetik.

Heti pihenőnapi munkaszüneti ügyelet díjazása

A jogalkotó már 2012. március 1-jén többletdíjazást vagy plusz pihenőidőt rendelt el, ha az egészségügyi dolgozó heti pihenőnapján vagy munkaszüneti napon ügyeleti szolgálatba került beosztásra. Ezen szabályozás került pontosításra azzal, hogy fő szabály szerint a heti pihenőnapi munkaszüneti napi ügyeleti díj mellett elsősorban az ügyelet tartamával azonos pihenőidőt, pihenőnapot kell az adott egészségügyi dolgozó számára biztosítani. Ha azonban nem sikerül a kompenzációs heti pihenőnapot, pihenőidőt biztosítani, akkor egy magasabb díjazással kell az ügyeleti ellátást kompenzálni, azaz az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összegét kell megfizetni az egészségügyi dolgozó részére. Ezen túlmenően a következő heti pihenőnapot úgy kell a munkáltatónak kiadni, hogy 7 napon belül egy 24 órás egybefüggő pihenőidőt kivehessen az egészségügyi dolgozó.

A fenti szabályok azt jelentik, hogy amennyiben a dolgozónak vasárnapi heti pihenőnapon elrendelik az ügyeleti szolgálatot, akkor a munkáltató kifizeti a garantált 90%-os ügyeleti díjat és mellette biztosít egy kompenzációs pihenőnapot (természetesen, ha a felek az ügyleti díjat megállapodásban vagy kollektív szerződésben rendezik, akkor a jogszabályi garantált ügyeleti díj helyett ezt fogja a dolgozó megkapni).

Ha a kompenzációs pihenőidőt, pihenőnapot a munkáltató nem tudja biztosítani, akkor a 90%-os ügyelet díj 50%-kal megemelt összegét kell ügyeleti díjként megfizetni, azaz 135 %-ot. Ha ezen a vasárnapi napon önkéntes többletmunka terhére végez ügyeletet az egészségügyi dolgozó, akkor az önkéntes többletmunkáért az egyébként járó ügyeleti díj 50%-kal megemelt összege illeti meg (90%-os ügyeleti díj 50%-kal megemelt összege) kompenzációs pihenőidő mellett. Ha a pihenőidő nem biztosítható, akkor az önkéntes többletmunkáért járó 135%-os ügyeleti díj összegét kell további 50%-kal megemelni. Azaz kompenzációs pihenőidő hiányában a dolgozó ügyleti díjként 195%-os díjtételt kap. A megemelt ügyeleti díj mellett pedig olyan munkaidő-beosztást kell készíteni, hogy a következő hét vasárnapjáig a dolgozó a neki egyébként járó heti pihenőnapjából legalább egy egybefüggő, 24 órás pihenőidőt megkapjon.

A 2012. július 1-től hatályba lépő szabályozás jól tükrözi, hogy a jogalkotó többlet-pihenőidővel, illetőleg többletdíjazással kívánja ellensúlyozni azt, hogy a dolgozó a heti pihenőnapján, munkaszüneti napján ügyeleti feladatot lát el akár a munkáltató utasítására, akár önkéntes többletmunka terhére.

 
(Folytatjuk az önként vállalt többletmunka módosított szabályaival)

Ezek a cikkek is érdekelhetik