2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (1. rész)

Az ügyelet és önkéntes többletmunka módosított szabályai (1. rész)

2012-10-11 07:48 Forrás: Kórház 2012/7-8. -- Dr. Kőszegfalvi Edit
4524
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az új szabályok elsősorban a rendes munkaidő terhére történő, illetve a napi 12 órát meghaladó ügyeleti feladatellátást és az ügyelet díjazásának rendelkezéseit érintette. Szükséges az önkéntes többletmunka vállalásra vonatkozó új jogszabályokat is áttekinteni, hiszen az ügyeletek egy részét a munkáltató csak ezen megkötött megállapodás terhére tudja elláttatni.

Ügyeleti feladatellátás rendes munkaidő terhére

A jogállási törvény változatlanul lehetőséget biztosít arra, hogy az egészségügyi dolgozó törvényes munkaidejének egy részét ügyeleti feladat ellátásával teljesítse, amelynek mértéke a heti 16 órát nem haladhatja meg. Azaz a munkáltató egyoldalú elrendelése alapján rendes munkaidőben a dolgozó bekapcsolódik az egészségügyi szolgáltató ügyeleti szolgálatába. Az egészségügyi dolgozó ezen feladat ellátásáért nem ügyleti díjat kap, hanem a havi munkabérét, illetményét, hiszen a havi törvényes munkaidejének a terhére történik az ügyeleti feladat ellátása. A munkáltatónak a dolgozó munkaidő-beosztásában meg kell jelölnie, hogy a rendes munkaidő mely részében kell ügyeleti feladatot ellátni, és így jól elkülöníthetővé válik az ezen tevékenységre fordított időtartam. Noha heti 16 óra áll rendelkezésére a munkáltatónak, mégis egy korlátozó szabályt a jogalkotó megfogalmazott. Ugyanis kimondta, hogy amennyiben a napi munkaidő egy részében ügyeleti feladat ellátására kerül sor, ennek az időtartama a 12 órát csak kéthetente haladhatja meg. Azaz kéthetente a munkáltató megteheti, hogy egy 24 órás rendes munkaidőbe osztja be a dolgozót azzal, hogy 12 órát követően már nem műszak-, hanem egészségügyi ügyeleti feladatot lát el a dolgozó, ezzel felhasználva az adott héten rendelkezésre álló 16 órás keretet.

A köztes héten pedig a heti 16 órából valójában egyhuzamban 12 óra használható fel, például úgy, hogy egy szombati napon a munkáltató rendes munkaidőbe osztja be a dolgozót azzal, hogy ezen időtartam alatt kizárólag ügyeleti feladatot kell ellátnia. Mivel a jogalkotó heti 16 órás limitet határoz meg, és nem utal arra, hogy munkaidőkeret átlagában kell ezt betartani, ebből adódóan ezen időtartamok nem vonhatóak össze, azaz, ha adott héten nem kerül felhasználásra, akkor ez a következő hétre már nem vihető át.

Munkáltató által elrendelhető ügyelet

A módosított szabályok is lehetőséget adnak arra, hogy évi 416 óra erejéig a munkáltató egyoldalúan ügyeleti szolgálatra ossza be az egészségügyi dolgozót. Az ügyeleti szolgálat valamennyi órája munkaidőnek minősül, és amennyiben az érintett egészségügyi dolgozó rendkívüli munkát is végez, akkor a rendkívüli munkavégzés időtartama és az ügyelet együttes időtartama összeadódik, és ezek együttes tartama sem haladhatja meg az év 416 órát. Az elrendelhető ügyeleti feladat ellátását figyelembe véve hetente az egészségügyi dolgozó 48 óra munkaidőre kötelezhető, és így a heti 40 órás törvényes munkaidőn felül heti 8 óra használható fel, amely havi szinten kb. 32 óra ügyeleti feladat ellátásra való beosztásra ad lehetőséget a munkáltatónak. E körben is megjelenik azonban egy úgynevezett kéthetes korlátozó szabály, szintén a napi munkaidő mértékéhez kapcsolódóan. A jogalkotó ugyanis kimondja, hogy a munkáltató által elrendelt ügyeleti szolgálat esetében is csak kéthetente van lehetőség a 12 órát meghaladó munkavégzésre. Azaz arra, hogy a rendes munkaidőt követően a munkáltató egy 16 órás ügyeleti szolgálatra ossza be a dolgozót, vagy esetleg egy heti pihenőnapon egy 24 órás ügyeleti szolgálatot rendeljen el, csak kéthetente van lehetőség. Az elrendelhető ügyeleti szolgálatot a munkaidő-beosztásban szintén fel kell tüntetni.

Önként vállalt többletmunka keretében végzett egészségügyi ügyelet

A jogállási törvényben változatlanul él azon szabály, hogy hetente akár 24 órás önkéntes többletmunka terhére ügyeleti feladat ellátására kerülhet sor, ha erre vonatkozóan a felek között megállapodás megkötésére kerül sor. Az önkéntes többletmunka keretében végzett ügyeletnél nincs korlátozó szabály. Azaz az önkéntes többletmunka esetében akár hetente is megteheti a munkáltató, hogy a rendes munkaidőt követően 16 órás önként vállalt többletmunka-ügyeletet rendel el, vagy heti pihenőnapon 24 órás ügyeleti szolgálatot. Természetesen ebben kötve van az önkéntes többletmunka megállapodásban vállalt időtartamhoz, a munkaidő-beosztásnál csak ezen mértéket lehet felhasználni.

Összegzésképpen elmondható, az ügyeleti szolgálat a módosított jogszabályi rendelkezések alapján is három formában látható el: rendes munkaidő terhére, az évi 416 óra erejéig egyoldalú munkáltatói elrendelés, illetve önkéntes többletmunka megállapodás alapján. Ez a három jogintézmény egymás mellett alkalmazható, azzal a megszorítással, hogy a jogalkotó 2012. július 1-jétől a rendes munkaidő terhére és a munkáltató által elrendelt ügyeleti feladat ellátásánál egy kéthetes elrendelési limitszabályt vezetett be. A munkáltatónak a munkaidő-beosztás elkészítésénél figyelemmel kell erre lenni, ez olyan korlátozó szabály, amelyet a felek sem megállapodásban, sem pedig kollektív szerződésben nem módosíthatnak, azaz a szabály betartása kötelező.

 

(Folytatjuk az ügyelet díjazásával)

Ezek a cikkek is érdekelhetik