2018. május 21. hétfõ, Konstantin napja
Gyorshír Lapszemle Intézményrendszer Orvosszakma Kultúra WebOrvos
Itt jár:
Főoldal Jogalkalmazás Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása

Állami tulajdonba vett intézmények dolgozóinak jogi státusának alakulása

2011-12-13 07:42 Forrás: -- Dr. Kőszegfalvi Edit
2458
Cikk küldése email-ben Cikk nyomtatása A A A


Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el a megyei önkormányzatok konszolidációjáról a megyei önkormányzati intézmények és a fővárosi önkormányzat egyes egészségügyi intézményének átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvényt.

A jogszabály többek között rendezi, hogy miként alakul a jogi státusza az átvett intézményekben foglalkoztatottaknak, az intézmény első számú vezetőinek és gazdasági igazgatóiknak, továbbá azoknak, akik egyéb jogviszonyban végeznek egészségügyi tevékenységet. Jelen cikkünk keretében az erre vonatkozó szabályokat tekintjük át.

Alkalmazottak és egyéb jogviszonyban állók jogi státusza

A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása a törvény rendelkezése alapján nem érinti az átkerülő intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát illetve munkaviszonyát. Tehát egy költségvetési intézményként működő kórház állami tulajdonba kerülése esetében a közalkalmazotti jogviszonyban állók jogi státusza nem módosul, legfeljebb azért kaphatnak egy átsorolást, ha a munkáltatók megnevezése a tulajdonváltás miatt megváltozik. De a kinevezési okmányban nevesített munkakört, illetményt, a munkavégzés helyét és egyéb feltételeket a tulajdonjog változása nem érinti. Hasonló a helyzet a munkaviszonyban álló – azaz, például egy korlátolt felelősségű gazdasági társaság keretében működő egészségügyi szolgáltatóval munkaviszonyban álló dolgozók jogviszonya tekintetében is.

A jogalkotó rendezte azon egészségügyi dolgozók jogi státuszát is, akik nem alkalmazotti, hanem egészségügyi tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak az állami tulajdonba kerülő egészségügyi szolgáltatóval. Az egészségügyi tevékenységet szabadfoglalkozású jogviszony keretében végzők szabadfoglalkozású státusza fennmarad, és ezen jogviszony keretében a szerződésben foglalt feltételek mellett végezheti a tevékenységét a tulajdonjog átszállását követően is.

A törvény a közreműködői minőségben végzett egészségügyi tevékenységre vonatkozóan rendelkezést nem tartalmaz, de vélhetően az egészségügyi tevékenységet közreműködői minőségben végzők szerződéses jogviszonya is mindaddig fennáll, ameddig az erre vonatkozó közreműködői szerződések nem kerülnek módosításra, hiszen különösen az ügyeleti feladatellátásnál ezen szerződések fenntartása révén tudja sok egészségügyi szolgáltató a folyamatos betegellátást biztosítani.

Főigazgató, gazdasági igazgató jogi státusza

A tulajdonjog átszállása a főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakörben vagy ezen feladatot magasabb vezetői megbízás keretében ellátók jogi státuszát jelentős mértékben érinti. Ugyanis a jogszabály kimondta, hogy a törvény hatályba lépésétől kezdődően 2012. március 31-éig ezen két munkakörre, illetőleg magasabb vezetői megbízásra új pályázatot kell kiírni. Azaz, függetlenül attól, hogy a magasabb vezetői megbízás időtartama mikor jár le, illetve a munkaviszony milyen időtartamra került ezen vezetők esetében megkötésre, az állami tulajdonú intézmények ezen vezetői feladata kizárólag a kiírásra kerülő pályázatok alapján tölthetők be.

A pályázat lefolytatásáig, majd ezt követően főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve magasabb vezetői beosztás betöltéséig a törvény hatályba lépésekor ezen munkakörben, beosztásban levő jogi státusza fennmarad.

Ha a munkakör, illetőleg a magasabb vezetői megbízás határozott időre került megkötésre, és ennek lejártáig a pályázati eljárás még nem kerül lefolytatásra, és így a vezetői beosztás munkakör nem kerül betöltésre, ez nem érinti a határozott időtartam lejártát. Azaz, a határozott időre létesített főigazgatói, gazdasági igazgatói munkakör, illetve magasabb vezetői megbízások határideje nem fog meghosszabbodni a törvény alapján előírt pályázati eljárás eredményes elbírálásáig, hanem a határozott idő lejártával megszűnik.

Így, ha egy főigazgató magasabb vezetői megbízása 2012. február 28-ával megszűnik, és ezen időtartamig a főigazgatói állásra kiírt pályázat nem kerül elbírálásra, akkor is megszűnik a főigazgató magasabb vezetői megbízása, és nem kerül meghosszabbításra a pályázati eljárás betöltéséig. Természetesen, a tulajdonosnak majd rendezni kell az átmeneti időszakra a magasabb vezetői feladatok ellátásának a módját.

 

(Cikkünk második része a pályázati eljárások lefolytatásával foglalkozik).

Ezek a cikkek is érdekelhetik